Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Програма підтримки малого підприємництва.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
260.61 Кб
Скачать

1.2.Проблеми розвитку підприємництва.

 

Підприємництво є основною рушійною силою розвитку суспільства, утворюючим фактором розвитку ринкової економіки, послаблення монополізму, зміцнення і розширення конкуренції, розвитку демократії, народовладдя й місцевого самоврядування.

В умовах перехідної економіки органічний, а отже, й повноцінний розвиток малих і середніх форм підприємництва виявився значно складнішим, ніж це видавалося на перший погляд.

Однак, на фоні загального підвищення показників розвитку малого підприємництва все ще залишається невисокою середня заробітна плата працівників малих підприємств, яка на 37,3% менше середнього  районного рівня, 18% малих підприємств працює збитково і  роботу по вирішенню цієї проблеми передбачається продовжити при виконанні програми на 2009-2012 роки.

Наведені вище результати свідчать, що поряд з певними позитивними зрушеннями в розвитку малого підприємництва ще існують певні проблеми, основними з яких є:

-   суперечливість та нестабільність чинної нормативно-правової бази, наявність у законодавстві багатьох нечітких норм, які можна піддати подвійному трактуванню, необгрунтованість законодавчих обмежень та вимог;

-   високий відсоток кредитів банків для малого підприємництва;

-   прояви недобросовісної конкуренції;

-   недостатня кількість офісних та виробничих приміщень, високий рівень орендної плати;

-   недостатність кредитування підприємницьких структур юридичних та фізичних осіб – підприємців через обласний фонд спілки підприємців області;

-   незначне фінансування малого підприємництва з районного бюджету через відсутність коштів.

-   невисокий рівень розвитку інфраструктури підтримки підприємництва, недостатність професійних знань і досвіду підприємців щодо ведення підприємницької діяльності.

 

Недосконалість та нестабільність чинного законодавства призводить в першу чергу до непорозумінь з контролюючими органами і як наслідок: накладення штрафних санкцій, які оскаржуються суб`єктами господарювання в судовому порядку, порушення нормального режиму роботи підприємств, припинення їх діяльності. Післяреєстраційні процедури залишаються багато етапними, складними та довготривалими. Вирішення вказаної проблеми можливе шляхом надання пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази, яка регулює підприємницьку діяльність, конкретизації окремих положень діючих законодавчих актів, виходячи із місцевих особливостей розвитку підприємництва шляхом затвердження регуляторних актів, які їх доповнюють.

Обізнаність щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб`єктів малого підприємництва та оптимізація застосування ставок єдиного податку при здійсненні певних видів діяльності дасть можливість пом`якшити податковий тиск, сприятиме удосконаленню методів податкової політики в межах повноважень місцевих органів влади.

Ефективна підприємницька діяльність можлива завдяки наявності доступу до фінансових ресурсів. Особливо актуально це для започаткування власної справи. Відносна складність процедури прийняття банками відповідних рішень щодо надання суб`єктам підприємницької діяльності кредитів, неможливість в більшості випадків виконання банківських вимог забезпечення заставою та інше обмежує доступ суб`єктів малого підприємництва до фінансових ресурсів.

Тому  створення районного Фонду підтримки підприємництва та визначення механізму кредитування суб’єктів малого підприємництва за рахунок бюджетних коштів, буде частково  сприяти  вирішеннню питання фінансового забезпечення підтримки малого підприємництва. Об`єднання зусиль районної, міської, селищної та сільських влад та аудиторських  фірм по проведенню нарад, семінарів, “круглих столів” сприятиме підвищенню професійних знань в сфері підприємництва.

Недостатньо реалізуються і внутрішні фактори саморозвитку даного сектору. Підприємці зі значним стажем роботи мають дуже низький рівень економічних і управлінських знань, виявляють незнання законодавства та вимог контролюючих органів.

Як наслідок, процес становлення малого підприємництва проходить уповільнено і не рівномірно.

 

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]