Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Робоча програма.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
62.98 Кб
Скачать

Тема 2.3 Управління процесом експлуатації капіталу.

Управління процесом використання капіталу: сутність та завдання процесу. Оборот капіталу та його особливості у різних сферах господарської діяльності. Функціональні галузі процесу управління капіталом.

Менеджмент основного капіталу підприємства. Сутність, значення та елементи основного капіталу фірми. Технологія управління процесом використання основного капіталу.

Менеджмент оборотного капіталу підприємства. Сутність, значення та елементи оборотного капіталу фірми. Поняття та вимірювання виробничого, фінансового та операційного циклів. Технологія управління експлуатацією оборотного капіталу. Функціональні сфери управління: менеджмент запасів товарно-матеріальних цінностей, менеджмент дебіторської заборгованості, менеджмент грошових активів.

Тема 2.4 Ризик-менеджмент процесу кругообігу капіталу підприємства.

Основні характеристики ризику в процесі кругообігу капіталу та їх класифікація. Основні принципи управління ризиками в процесі руху капіталу. Основні фактори, що впливають на рівень ризику руху капіталу.

Зміст та особливості процесу управління ризиками використання капіталу на підприємстві.

Характеристика внутрішніх та зовнішніх механізмів нейтралізації ризиків: лімітування концентрації ризику; хеджування; диверсифікація; розподіл ризиків, страхування.

Розділ 3. Потенціал підприємства: формування та оцінка

Тема 3.1 Потенціал підприємства: сутність, складові та методичні основи їх кількісного визначення.

Потенціал як економічна категорія. Загальнонаукова сутність терміну "потенціал", еволюція його використання в економічних дослідженнях і взаємозв‘язки з іншими економічними категоріями базисного рівня. Поняття, характерні риси, модель потенціалу підприємства і сучасні тенденції його розвитку. Структура потенціалу підприємства Графоаналітична модель потенціалу підприємства.

Прикладне значення виявлення організаційно-економічних питань формування потенціалу підприємства, чинників і передумов його динамічного розвитку. Послідовність етапів процесу оптимізації структури потенціалу підприємства.

Конкурентоспроможність: основні категорії та поняття. Взаємозв‘язок категорій: ринок, конкуренція, конкурентоспроможність. Системні властивості (характеристики) функціонального (організаційного) потенціалу, які забезпечують той чи інший рівень його ефективності та конкурентоспроможності. Методи оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства. Індикаторний метод. Матричний метод. Прикладні аспекти оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства.

Оцінка потенціалу підприємства: головні цілі та сфери застосування. Механізм процесу оцінки. Цільові установки щодо оцінки складових частин потенціалу підприємства. Оцінка вартості потенціалу підприємства. Сутність основних модифікацій вартості, які використовуються згідно з міжнародними стандартами оцінки, - ринкова, інвестиційна, споживча, ліквідаційна, страхова і податкова вартість. Принципи та основні етапи оцінки потенціалу підприємства. Основні методичні підходи до оцінки вартості потенціалу підприємства.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.