Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Б_411д_13.docx
Скачиваний:
5
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
66.78 Кб
Скачать

Екзаменаційний білет № 14

1. Назвіть наслідки травматизму і професійних захворювань

2. До якої відповідальності притягуються винні особи за порушення законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці, створення перешкод у діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці, а також представників професійних спілок, їх організацій та об’єднань?

3. Для яких цілей і які параметри виробничого середовища необхідно контролювати та оптимізувати ?

Затверджено на засіданні кафедри інформатики

Протокол №____ від „____” _____________ 20___року

Завідувач кафедри ____________________ Волколупова  Р. Т.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Екзаменатор ___________________ Русанов М. Г.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету

дошкільної та корекційної освіти

_________ Шапоренко Х.А.

(підпис) (прізвище та ініціали)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ ТА ОСВІТИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНО - ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ»

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки 6.010101 Дошкільна освіта Семестр сьомий

Навчальна дисципліна ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Екзаменаційний білет № 15

1. Які існують заходи щодо попередження причин виробничого травматизму ?

2. Назвіть види контролю за охороною праці на підприємстві

3. Дайте визначення та тлумачення терміну - Оптимальні метеорологічні умови

Затверджено на засіданні кафедри інформатики

Протокол №____ від „____” _____________ 20____року

Завідувач кафедри ____________________ Волколупова  Р. Т.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Екзаменатор ___________________ Русанов М. Г.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету

дошкільної та корекційної освіти

_________ Шапоренко Х.А.

(підпис) (прізвище та ініціали)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ ТА ОСВІТИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНО - ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ»

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки 6.010101 Дошкільна освіта Семестр сьомий

Навчальна дисципліна ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Екзаменаційний білет № 16

1. На які групи поділяються за важкістю наслідків нещасні випадки ?

2. Назвіть методи, за якими здійснюється управління охороною праці на виробництві

3. Дайте визначення та тлумачення терміну - Метеорологічні умови виробничого середовища

Затверджено на засіданні кафедри інформатики

Протокол №____ від „____” _____________ 20___ року

Завідувач кафедри ____________________ Волколупова  Р. Т.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Екзаменатор ___________________ Русанов М. Г.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету

дошкільної та корекційної освіти

_________ Шапоренко Х.А.

(підпис) (прізвище та ініціали)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ ТА ОСВІТИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНО - ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ»

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки 6.010101 Дошкільна освіта Семестр сьомий

Навчальна дисципліна ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.