Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Б_411д_13.docx
Скачиваний:
5
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
66.78 Кб
Скачать

Екзаменаційний білет № 5

1. Дайте визначення терміну - Виробнича травма

2. Назвіть види контролю за охороною праці

3. На які категорії поділяють роботи за величиною енерговитрат роботи? Дайте їх тлумачення.

Затверджено на засіданні кафедри інформатики

Протокол №____ від „____” _____________ 20____року

Завідувач кафедри ____________________ Волколупова  Р. Т.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Екзаменатор ___________________ Русанов М. Г.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету

дошкільної та корекційної освіти

_________ Шапоренко Х.А.

(підпис) (прізвище та ініціали)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ ТА ОСВІТИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНО - ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ»

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки 6.010101 Дошкільна освіта Семестр сьомий

Навчальна дисципліна ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Екзаменаційний білет № 6

1. Дайте визначення терміну - Нещасний випадок

2. Продовжить, будь ласка, До гострих професійних захворювань та отруєнь належать

3. Дайте визначення та тлумачення терміну - Гігієна праці.

Затверджено на засіданні кафедри інформатики

Протокол №____ від „____” _____________ 20___ року

Завідувач кафедри ____________________ Волколупова  Р. Т.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Екзаменатор ___________________ Русанов М. Г.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету

дошкільної та корекційної освіти

_________ Шапоренко Х.А.

(підпис) (прізвище та ініціали)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ ТА ОСВІТИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНО - ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ»

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки 6.010101 Дошкільна освіта Семестр сьомий

Навчальна дисципліна ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Екзаменаційний білет № 7

1. До травматизму на виробництві належать …

2. Назвіть мету управління охороною праці на виробництві

3. На які класи розподіляються умови праці виходячи з принципів Гігієнічної класифікації?

Затверджено на засіданні кафедри інформатики

Протокол №____ від „____” _____________ 20____року

Завідувач кафедри ____________________ Волколупова  Р. Т.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Екзаменатор ___________________ Русанов М. Г.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету

дошкільної та корекційної освіти

_________ Шапоренко Х.А.

(підпис) (прізвище та ініціали)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ ТА ОСВІТИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНО - ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ»

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки 6.010101 Дошкільна освіта Семестр сьомий

Навчальна дисципліна ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.