Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
билет 8.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
28.07.2019
Размер:
122.4 Кб
Скачать
  1. Класифікація надзвичайних ситуацій

Надзвичайні ситуації, які можуть виникати на території України і здійснювати негативний вплив на функціонування об'єктів економіки та життєдіяльність населення, поділяються за такими основними ознаками:

  • за сферою виникнення;

  • за галузевою ознакою;

  • за масштабами можливих наслідків.

Постановою Кабінету Міністрів України №1099 [1] затверджено “Положення про класифікацію надзвичайних ситуацій”. Згідно з цим положенням, за характером походження подій, що зумовлюють виникнення надзвичайних ситуацій на території України, розрізняють 4 класи надзвичайних ситуацій: техногенного, природного, соціально-політичного та військового характеру.

Кожен клас надзвичайних ситуацій поділяється на групи, які містять конкретні їх види.

Надзвичайні ситуації техногенного характеру — це наслідок транспортних аварій, катастроф, пожеж, неспровокованих вибухів чи їх загроза, аварій з викидом (загрозою викиду) небезпечних хімічних, радіоактивних, біологічних речовин, раптового руйнування споруд та будівель, аварій на інженерних мережах і спорудах життєзабезпечення, гідродинамічних аварій на греблях, дамбах тощо.

Надзвичайні ситуації природного характеру — це наслідки небезпечних геологічних, метеорологічних, гідрологічних, морських та прісноводних явищ, деградації ґрунтів чи надр, природних пожеж, змін стану повітряного басейну, інфекційних захворювань людей, сільськогосподарських тварин, масового ураження сільськогосподарських рослин хворобами чи шкідниками, зміни стану водних ресурсів та біосфери тощо.

Надзвичайні ситуації соціального і соціально-політичного характеру — це ситуації, пов’язані з протиправними діями терористичного та антиконституційного спрямування: здійснення або реальна загроза терористичного акту (збройний напад, захоплення і затримання важливих об’єктів ядерних устав і матеріалів, систем зв'язку та телекомунікації, напад чи замах на екіпаж повітряного чи морського судна), викрадення (спроба викрадення) чи знищення суден, встановлення вибухових пристроїв у громадських місцях, викрадення зброї, виявлення застарілих боєприпасів тощо.

Надзвичайні ситуації воєнного характеру — це ситуації, пов’язані з наслідками застосування зброї масового ураження або звичайних засобів ураження, під час яких виникають вторинні фактори ураження населення внаслідок зруйнування атомних і гідроелектричних станцій, складів і сховищ радіоактивних і токсичних речовин та відходів, нафтопродуктів, вибухівки, сильнодіючих отруйних речовин, токсичних відходів, транспортних та інженерних комунікацій.

Залежно від територіального поширення, обсягів, заподіяних або очікуваних економічних збитків, кількості людей, які загинули, розрізняють 4 рівні надзвичайних ситуацій — загальнодержавний, регіональний, місцевий та об’єктовий.

Надзвичайна ситуація загальнодержавного рівня — це надзвичайна ситуація, яка розвивається на території двох та більше областей (Автономної республіки Крим, міст Києва та Севастополя) або загрожує транскордонним перенесенням, а також у разі, коли для її ліквідації необхідні матеріали і технічні ресурси в обсягах, що перевищують власні можливості окремої області (Автономної республіки Крим, міст Києва та Севастополя), але не менше 1% обсягів видатків відповідного бюджету.

Надзвичайна ситуація регіонального рівня — це надзвичайна ситуація, яка розвивається на території двох або більше адміністративних районів (міст обласного значення), Автономної республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя або загрожує перенесенням на територію суміжної області, а також у разі, коли для її ліквідації необхідні матеріальні і технічні ресурси в обсягах, що перевищують власні можливості окремого району, але не менше 1 % обсягів видатків відповідного бюджету.

Надзвичайна ситуація місцевого рівня — це надзвичайна ситуація, яка виходить за межі потенційно-небезпечного об’єкта, загрожує поширенням самої ситуації або її вторинних наслідків на довкілля, сусідні населені пункти, інженерні споруди, а також у разі, коли для її ліквідації необхідні матеріальні і технічні ресурси в обсягах, що перевищують власні можливості об’єкта. До місцевого рівня також належать всі надзвичайні ситуації, які виникають на об’єктах житлово-комунальної сфери та інших, що не входять до затверджених переліків потенційно-небезпечних об’єктів.

Надзвичайна ситуація об’єктового рівня — це надзвичайна ситуація, яка не підпадає під зазначені вище визначення, тобто така, що розгортається на території об’єкта або на самому об’єкті, її наслідки не виходять за межі об’єкта або його санітарно-захисної зони.

Загальні ознаки НС:

  • наявність або загроза загибелі людей

  • значне погіршення умов життєедіяльності

  • істотне погіршення стану здоров'я людей

  • заподіяння економічних збитків

Відповідно до причин походження подій, що можуть зумовити виникнення НС на території України, розрізняються:

НС техногенного характеру - транспортні аварії (катастрофи), пожежі, неспровоковані вибухи чи їх загроза, аварії з викидом (загрозою викиду) небезпечних хімічних, радіоактивних, біологічних речовин, раптове руйнування споруд та будівель, аварії на інженерних мережах і спорудах життєзабезпечення, гідродинамічні аварії на греблях, дамбах тощо.

НС природного характеру - небезпечні геологічні, метеорологічні, гідрологічні морські та прісноводні явища, деградація грунтів чи надр, природні пожежі, зміна стану повітряного басейну, інфекційна захворюваність людей, сільськогосподарських тварин, масове ураження сільськогосподарських рослин хворобами чи шкідниками, зміна стану водних ресурсів та біосфери тощо.

НС соціально-політичного характеру, пов'язані з протиправними діями терористичного і антиконституційного спрямування: здійснення або реальна загроза терористичного акту (збройний напад, захоплення і затримання важливих об'єктів, ядерних установок і матеріалів, систем зв'язку та телекомунікацій, напад чи замах на екіпаж повітряного або морського судна), викрадення (спроба викрадення) чи знищення суден, захоплення заручників, встановлення вибухових пристроїв у громадських місцях, викрадення або захоплення зброї, виявлення застарілих боєприпасів тощо.

надзвичайні ситуації воєнного характеру, пов'язані з наслідками застосування зброї масового ураження або звичайних засобів ураження, під час яких виникають вторинні фактори ураження населення внаслідок зруйнування атомних і гідроелектричних станцій, складів і сховищ радіоактивних і токсичних речовин та відходів, нафтопродуктів, вибухівки, транспортних та інженерних комунікацій тощо.

КЛАСИФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ надзвичайних ситуацій

-----------------------------------------------------------------------------------------

| N | Опис ознаки |Одиниця |Порогове |Примітки |

|з/п |(короткий опис ситуації, випадку, |виміру |значення | |

| |події, пригоди, аварії, явища) |показника |показника ознаки| |

| | |ознаки | | |

|---------------------------------------------------------------------------------------|

|1 Надзвичайні ситуації у транспортній сфері |

|---------------------------------------------------------------------------------------|

|1.1 |Загибель, отруєння або травмування|Особа |Загинуло від | |

| |людей внаслідок транспортних подій| |3 осіб, | |

| |(аварій, катастроф, інцидентів, | |госпіталізовано | |

| |інших подій на транспорті, крім | |від 10 осіб | |

| |випадків дорожньо-транспортних | | | |

| |подій - ДТП) | | | |

| |- у випадках пожеж або вибухів | |загинуло від 2 | |

| | | |осіб, | |

| | | |госпіталізовано | |

| | | |від 5 осіб | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|1.2 |Загибель або травмування людей |-"- |Загинуло від 5 | |

| |внаслідок дорожньо-транспортних | |осіб, | |

| |пригод | |госпіталізовано | |

| | | |від 15 осіб | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|1.3 |Транспортні події (аварії), у які |Факт |1 | |

| |потрапили керівники держави | | | |

| |(Президент України, | | | |

| |Прем'єр-міністр України, | | | |

| |Віце-прем'єр-міністри України, | | | |

| |Міністри, Державні секретарі та | | | |

| |їх заступники) та народні | | | |

| |депутати України | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|1.4 |Безпосередня загроза життю людей |Особа |Від 50 | |

| |(пасажирам або персоналу | | | |

| |транспортних засобів, населенню), | | | |

| |що вимагає (призвела до) їх | | | |

| |термінової евакуації | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|1.5 |Викид (безпосередня загроза | | |Клас небезпеки НХР|

| |викиду) небезпечних хімічних | | |визначається за |

| |речовин (НХР), до яких належать | | |ГОСТ 12.1.007.76 |

| |небезпечні вантажі, що мають за | | | |

| |ГОСТ 12.1.007.76 відповідний клас | | | |

| |небезпеки (відповідну ступінь | | | |

| |токсичності), які створюють | | | |

| |(можуть створити) фактори | | | |

| |ураження для персоналу | | | |

| |транспортного засобу, населення | | | |

| |або інших об'єктів навколишнього | | | |

| |середовища: | | | |

| |для НХР 1-го класу небезпеки |Тонна |Від 0,01 | |

| |для НХР 2-го класу небезпеки |-"- |Від 0,05 | |

| |для НХР 3-го класу небезпеки |-"- |Від 0,1 | |

| |для НХР 4-го класу небезпеки |-"- |Від 0,5 | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|1.6 |Викид з транспортного засобу |Факт |1 | |

| |радіоактивних речовин (РР) | | | |

| |або пошкодження вантажу РР | | | |

| |(упаковка, контейнер тощо), | | | |

| |пов'язане з транспортною подією | | | |

| |(аварією, пожежею чи іншою | | | |

| |небезпечною подією) | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|1.7 |Пошкодження ємності з виходом |Тонна |Від 5 | |

| |пально-мастильних матеріалів у | | | |

| |довкілля | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|1.8 |Ушкодження вантажу (упаковка, |Факт |1 | |

| |контейнер тощо) або | | | |

| |розгерметизація обладнання з | | | |

| |загрозою виходу біологічно | | | |

| |небезпечних речовин (БНР) | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|1.9 |Пошкодження залізничного |Одиниця |Від 3 | |

| |рухомого складу до ступеня | | | |

| |вилучення з інвентарного парку | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|1.10 |Вибух (пожежа) у рухомому складі |Факт |1 | |

| |транспортного засобу з | | | |

| |вибухонебезпечними | | | |

| |(легкозаймистими), небезпечними | | | |

| |хімічними речовинами або | | | |

| |нафтопродуктами | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|1.11 |Повна перерва у русі на |Година |Від 5 | |

| |багатоколійній або одноколійній | | | |

| |залізничній дільниці внаслідок | | | |

| |транспортної події (аварії), яка | | | |

| |призвела до руйнування | | | |

| |транспортних комунікацій | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|1.12 |Повна перерва у русі |-"- |Від 2 | |

| |метрополітену (однієї лінії) | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|1.13 |Аварійні події з суднами |Факт |1 |Дія цієї ознаки |

| |(зіткнення між суднами, зіткнення | | |поширюється на |

| |з нерухомим об'єктом, посадка | | |судна та катери |

| |судна на мілину, загрозливе | | |спеціального |

| |нахилення судна, водотечі | | |призначення, а |

| |корпусу), при яких судно або | | |також на |

| |екіпаж і пасажири потребують | | |пасажирські судна |

| |термінової допомоги | | |з кількістю |

| | | | |пасажирів |

| | | | |більше 10 |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|1.14 |Аварії (катастрофи), при яких |Факт |1 |-"- |

| |екіпаж і пасажири вимушені | | | |

| |терміново покинути судно та | | | |

| |використовувати штатні | | | |

| |рятувальні засоби | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|1.15 |Розлив нафти або нафтопродуктів |Куб. м |Від 1,0 |-"- |

| |унаслідок транспортних подій | | | |

| |(аварій) на водному транспорті | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|1.16 |Аварійні події із завантаженими |Факт |1 | |

| |нафтоналивними суднами із | | | |

| |розливом пально-мастильних | | | |

| |матеріалів (ПММ) | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|1.17 |Покриття плівкою (нафтовою, |-"- |-"- | |

| |масляною та іншого походження) | | | |

| |більше 1/3 від поверхні водного | | | |

| |об'єкта при його видимій площі | | | |

| |до 6 кв. км або більше 2 кв. км | | | |

| |поверхні водного об'єкта при його | | | |

| |видимій площі більше 6 кв. км | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|1.18 |Руйнування повітряного судна до |Факт |1 | |

| |ступеня вилучення з реєстру | | | |

| |внаслідок авіаційної події | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|1.19 |Повітряне судно пропадає без |-"- |-"- | |

| |вісті або внаслідок авіаційної | | | |

| |події опиняється в місці, де | | | |

| |доступ до нього неможливий | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|1.20 |Зупинка руху автомобільного |Година |Від 6 (12) | |

| |транспорту на автомобільних | | | |

| |дорогах державного (обласного) | | | |

| |значення внаслідок аварії | | | |

| |транспорту, яка призвела до | | | |

| |руйнування транспортних | | | |

| |комунікацій | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|1.21 |Руйнування мостів, |Факт |1, поодинокі | |

| |шляхопроводів, тунелів | |об'єкти місце- | |

| | | |вого рівня | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|1.22 |Розгерметизація магістрального |-"- |1 | |

| |нафтопроводу або його елементів | | | |

| |з витоком нафти на рельєф | | | |

| |місцевості за межі охоронної | | | |

| |зони магістрального нафтопроводу | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|1.23 |Припинення подачі газу в район |Година |Від 12 | |

| |(населений пункт), що | | | |

| |обслуговується внаслідок аварії | | | |

| |на магістральному газопроводі | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|1.24 |Руйнування промислових |Факт |1, поодинокі | |

| |підприємств та об'єктів | |об'єкти місце- | |

| |агропромислового виробництва | |вого рівня | |

| |внаслідок аварій на газопроводах | | | |

| |та виходу з ладу газового | | | |

| |обладнання | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|1.25 |Припинення пасажирських |Година |Від 2 (від 6) |Для міст з |

| |перевезень у місті (пасажирських | | |населенням |

| |перевезень трамвайними вагонами | | |більше 100 |

| |та тролейбусами) | | |тис. осіб |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|1.26 |Пожежі (вибухи) на транспорті, |Факт |1 | |

| |для ліквідації яких, окрім сил | | | |

| |та засобів відомчої пожежної | | | |

| |охорони, залучені додаткові сили | | | |

| |та засоби державної пожежної | | | |

| |охорони, інших | | | |

| |аварійно-рятувальних служб або | | | |

| |формувань цивільної оборони | | | |

|---------------------------------------------------------------------------------------|

| 2 Надзвичайні ситуації у виробничій сфері |

|---------------------------------------------------------------------------------------|

|2.1 |Загибель або травмування людей |Особа |Загинуло від 3 | |

| |внаслідок аварій, катастроф, | |осіб, госпіта- | |

| |отруєнь та нещасних випадків | |лізовано від | |

| | | |10 осіб | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|2.2 |Загибель або травмування людей |-"- |Загинуло від 2 | |

| |(персоналу) внаслідок руйнування | |осіб, госпіта- | |

| |підземних споруд (у тому числі | |лізовано від 5 | |

| |обрушення покрівель, породи на | |осіб | |

| |шахтах), випадків пожеж та | | | |

| |вибухів | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|2.3 |Безпосередня загроза життю людей |-"- |Від 50 | |

| |(персоналу об'єктів, населенню), | | | |

| |що вимагає (призвела до) їх | | | |

| |термінової евакуації | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|2.4 |Випадок окремого (групового, |Факт |1 | |

| |масового) отруєння людей | | | |

| |хімічними та токсичними | | | |

| |речовинами військового походження | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|2.5 |Випадок окремого (групового, |Особа |Від 10 (від 26 | |

| |масового) отруєння людей НХР, що | |- групового, | |

| |використовуються на виробництві, | |від 101 - | |

| |або іншими речовинами | |масового) | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|2.6 |Пожежа (вибух, спалах газопилової |Факт |1 | |

| |суміші) на шахті (підземній та | | | |

| |гірничій виробці), що | | | |

| |розповсюдилася у межах однієї | | | |

| |виробки | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|2.7 |Пожежа у генераторному відсіку |-"- |-"- | |

| |або в машинному залі ГЕС, ТЕС, | | | |

| |АЕС, автономної | | | |

| |електроенергетичної станції | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|2.8 |Пожежі (вибухи), для ліквідації |-"- |-"- | |

| |яких, окрім сил та засобів | | | |

| |державної пожежної охорони або | | | |

| |інших аварійно-рятувальних служб, | | | |

| |залучені додаткові сили та засоби | | | |

| |формувань цивільної оборони | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|2.9 |Пожежі (вибухи) на промислових |-"- |-"- | |

| |об'єктах, для ліквідації яких, | | | |

| |окрім сил та засобів відомчої | | | |

| |пожежної охорони, залучені | | | |

| |додаткові сили та засоби | | | |

| |державної пожежної охорони, інших | | | |

| |аварійно-рятувальних служб та | | | |

| |формувань цивільної оборони | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|2.10 |Викид або безпосередня загроза | | |Клас небезпеки НХР|

| |викиду НХР з технологічного | | |визначається за |

| |обладнання, які можуть створити | | |ГОСТ 12.1.007.76 |

| |або створюють фактори ураження | | | |

| |для персоналу об'єкта, населення | | | |

| |або інших об'єктів навколишнього | | | |

| |середовища: | | | |

| |для НХР 1-го класу небезпеки |Тонна |Від 0,01 |Для випадків |

| | | | |викиду НХР у |

| | | | |замкнутих |

| | | | |приміщеннях |

| | | | |порогові значення |

| | | | |збільшуються |

| | | | |вдвічі |

| |для НХР 2-го класу небезпеки |Тонна |Від 0,05 |-"- |

| |для НХР 3-го класу небезпеки |-"- |Від 0,1 |-"- |

| |для НХР 4-го класу небезпеки |-"- |Від 0,5 |-"- |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|2.11 |Зона хімічного забруднення |Факт |1 | |

| |(фактично або за прогнозом) | | | |

| |поширюється за межі об'єкта | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|2.12 |Ушкодження вантажу (упаковка, |-"- |-"- | |

| |контейнер тощо) або | | | |

| |розгерметизація обладнання з | | | |

| |загрозою виходу БНР | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|2.13 |Перевищення у ґрунті шкідливих |Раз |Від 20 | |

| |(забруднюючих) речовин | | | |

| |понад ГДК | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|2.14 |Перевищення в повітрі (всередині |-"- |-"- |Для шкідливих |

| |робочих приміщень об'єктів) | | |речовин з |

| |шкідливих (забруднюючих) речовин | | |гостроспрямованою |

| |понад ГДК | | |дією - від 10 |

| | | | |разів |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|2.15 |Викиди забруднюючих речовин в |Година |Від 24 |Клас небезпеки |

| |атмосферне повітря стаціонарними | | |шкідливих речовин |

| |джерелами від виробництва з | | |визначається за |

| |безперервним циклом унаслідок | | |ГОСТ 12.1.007.76 |

| |повної аварійної зупинки очисних | | |Наведені дані не |

| |споруд промислових газів для | | |розповсюджуються |

| |шкідливих речовин I (II) класу | | |на об'єкти |

| |небезпеки розрахунковим обсягом | | |теплоенергетики |

| |більше 5,0 кг/год. | | | |

| |(60 кг/год.) | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|2.16 |Перевищення в атмосфері підземних |Раз |Від 10 | |

| |виробок шкідливих речовин понад | | | |

| |ГДК | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|2.17 |Непередбачений вихід з ладу |Факт |1 | |

| |основного обладнання | | | |

| |гірничо-металургійного заводу, у | | | |

| |тому числі руйнування | | | |

| |пульпопроводу або дамби | | | |

| |хвостосховища з радіоактивними | | | |

| |виробничими відходами | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|2.18 |Аварія на об'єкті, де |мЗв/рік |Від 1 | |

| |використовуються ядерні | | | |

| |матеріали, радіоактивні відходи | | | |

| |або джерела іонізуючого | | | |

| |випромінювання, внаслідок якої | | | |

| |працівники цього об'єкта | | | |

| |отримали (чи можуть отримати) | | | |

| |еквівалентну дозу опромінення | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|2.19 |Радіаційне забруднення довкілля |-"- |-"- | |

| |з причини виникнення аварії на | | | |

| |об'єкті, де використовуються | | | |

| |ядерні матеріали, радіоактивні | | | |

| |відходи або джерела іонізуючого | | | |

| |випромінювання, внаслідок якого | | | |

| |населення отримало або може | | | |

| |отримати еквівалентну дозу | | | |

| |опромінення | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|2.20 |Викид у навколишнє середовище | Факт |1 |Для випадку аварій|

| |радіоактивних речовин, що призвів | | |на атомних |

| |до підвищення потужності | | |станціях, атомних |

| |еквівалентної дози на межі | | |енергетичних |

| |проммайданчика вище 1,0 | | |установках |

| |мкЗв/год. (100 мкБер/год.) або на| | |виробничого або |

| |межі санітарно-захисної зони | | |дослідного |

| |понад 0,15 мкЗв/год. | | |призначення |

| |(15 мкБер/год.) над природним | | | |

| |фоном на цей час для даної | | | |

| |місцевості | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|2.21 |Виявлення дії радіоактивної |Факт |1 | |

| |речовини, що перебуває у | | | |

| |незаконному обігу, яка призвела | | | |

| |до опромінення населення, при | | | |

| |якому можливі перевищення квоти | | | |

| |ліміту ефективної дози | | | |

| |опромінення населення, або до | | | |

| |забруднення навколишнього | | | |

| |середовища з перевищенням | | | |

| |допустимих рівнів надходження | | | |

| |радіонуклідів через органи | | | |

| |дихання, органи травлення, або | | | |

| |допустимих концентрацій у повітрі | | | |

| |та питній воді для осіб категорії | | | |

| |"В" (населення) | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|2.22 |Отримання аварійного повідомлення |-"- |-"- | |

| |про ядерну чи радіаційну аварію, | | | |

| |яка представляє потенційну | | | |

| |загрозу для України у рамках | | | |

| |міжнародної Конвенції про | | | |

| |оперативне оповіщення про ядерну | | | |

| |аварію або згідно з двосторонніми | | | |

| |міжурядовими угодами ( 995_026 ) | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|2.23 |Припинення подачі електроенергії |Година |Від 2 | |

| |енергоблоком (блоками) АЕС у | | | |

| |об'єднану енергосистему України з | | | |

| |причини аварійного виходу з ладу | | | |

| |обладнання | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|2.24 |Вихід із ладу систем безпеки або |Факт |1 | |

| |каналів систем безпеки у | | | |

| |кількості, яка перевищує їх | | | |

| |резерв у будь-якому режимі роботи | | | |

| |енергоблока АЕС | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|2.25 |Руйнування мостів, шляхопроводів, |Факт |1, поодинокі | |

| |тунелів | |об'єкти місце- | |

| | | |вого рівня | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|2.26 |Руйнування промислових |-"- |-"- | |

| |підприємств та об'єктів | | | |

| |агропромислового виробництва | | | |

| |внаслідок аварій на газопроводах | | | |

| |та виходу з ладу газового | | | |

| |обладнання | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|2.27 |Обрушення несучих конструкцій |Відсоток |Від 10% площі | |

| |будівель основного виробництва | |будівель | |

| |підприємства (обласного значення) | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|2.28 |Вихід з ладу основного технічного |-"- |Понад 10% від | |

| |обладнання виробництва | |загального | |

| |підприємства (обласного значення) | |обсягу | |

| |внаслідок руйнування його | | | |

| |будівель та споруд | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|2.29 |Повна або часткова зупинка |Доба |Більше 1 | |

| |виробничої діяльності | | | |

| |підприємства (обласного значення) | | | |

| |внаслідок руйнування його | | | |

| |будівель та споруд | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|2.30 |Руйнування (пожежі та вибухи) |Факт |1 | |

| |арсеналів, складів, споруд, | | | |

| |сховищ, об'єктів військового | | | |

| |призначення | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|2.31 |Вихід з ладу з втратою штатних |Доба |Від 1 | |

| |джерел живлення власних потреб | | | |

| |ГЕС потужністю до 30 МВт | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|2.32 |Вихід з ладу з втратою штатних |Година |Від 2 | |

| |джерел живлення власних потреб | | | |

| |ГЕС потужністю понад 200 МВт | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|2.33 |Зупинка енергогенеруючих |-"- |-"- | |

| |потужностей ТЕС більше 500 МВт | | | |

| |внаслідок руйнування виробничих | | | |

| |будівель та споруд з причини | | | |

| |аварії на основному устаткуванні | | | |

| |(котли, турбіни, генератори) або | | | |

| |внаслідок виходу з ладу джерел | | | |

| |життєзабезпечення | | | |

| |енерговиробництва (резервуарів | | | |

| |води, мазуту, газопроводів, | | | |

| |підживлювальних трубопроводів) | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|2.34 |Повна або часткова зупинка |Година |Від 12 | |

| |виробничої діяльності автономної | | | |

| |електроенергетичної станції | | | |

| |внаслідок аварії | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|2.35 |Аварія на основному устаткуванні, | | | |

| |що призвела до повної зупинки | | | |

| |електроенергетичної станції в | | | |

| |опалювальний період: | | | |

| |потужністю від 4 до 50 МВт |Година |Від 8 | |

| |потужністю від 50 до 115 МВт |-"- |Від 4 | |

| |потужністю від 115 до 500 МВт |-"- |Від 2 | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|2.36 |Припинення енергопостачання з |Факт |1 | |

| |аварійних причин об'єктів | | | |

| |підприємств, установ та | | | |

| |організацій, повне відключення | | | |

| |яких від електричних мереж може | | | |

| |призвести до негативних | | | |

| |екологічних та техногенних | | | |

| |наслідків | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|2.37 |Відсутність енергопостачання |Година |Від 12 | |

| |основних об'єктів і спеціальних | | | |

| |споруд військового призначення | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|2.38 |Робота об'єднаної енергосистеми |Хвилина |Від 30 | |

| |України або її частини з | | | |

| |частотою нижче 49,2 Гц | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|2.39 |Робота об'єднаної енергосистеми |Година |Від 1 | |

| |України або її частини з | | | |

| |частотою більше 50,3 Гц | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|2.40 |Прориви гребель на річках Дніпро |Факт |1 | |

| |та Дністер | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|2.41 |Утворення проривного паводка |Факт |1 |Проривний паводок |

| | | | |- хвиля прориву |

| | | | |води в результаті |

| | | | |гідродинамічної |

| | | | |аварії на |

| | | | |гідротехнічних |

| | | | |спорудах з рівнем |

| | | | |її гребеня, що |

| | | | |дорівнює або |

| | | | |перевищує рівень |

| | | | |розрахункового |

| | | | |паводка (повені) |

| | | | |забезпеченістю |

| | | | |15-10 % |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|2.42 |Зруйнування елементів обладнання |-"- |-"- | |

| |і конструкції бурової установки | | | |

| |(свердловини) або виникнення | | | |

| |вибухів, пожеж, грифонів | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|2.43 |Аварії в системах нафтогазового |-"- |-"- | |

| |промислового комплексу з | | | |

| |виникненням | | | |

| |газонафтоводопроявлень, відкритих | | | |

| |нафтових і газових фонтанів, | | | |

| |неконтрольованих викидів нафти, | | | |

| |газу (води із свердловини), | | | |

| |внаслідок чого виникла загроза | | | |

| |життю людей (персоналу об'єктів) | | | |

| |або загроза виникнення пожеж, | | | |

| |вибухів або руйнувань об'єктів | | | |

|---------------------------------------------------------------------------------------|

| 3 Надзвичайні ситуації у сфері життєзабезпечення |

|---------------------------------------------------------------------------------------|

|3.1 |Загибель, отруєння або |Особа |Загинуло від 3 | |

| |травмування людей внаслідок | |осіб, госпіта- | |

| |аварій, катастроф та інших | |лізовано від | |

| |небезпечних подій | |10 осіб | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|3.2 |Загибель або травмування людей |Особа |Загинуло від 2 | |

| |(персоналу) внаслідок руйнування | |осіб, госпіта- | |

| |підземних споруд, пожеж (окрім | |лізовано від 5 | |

| |випадків побутових пожеж) та | |осіб | |

| |вибухів | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|3.3 |Загибель, отруєння або |-"- |Загинуло від 3 | |

| |травмування людей внаслідок пожеж | |осіб, госпіта- | |

| |(у тому числі внаслідок отруєння | |лізовано від | |

| |чадним газом) у спорудах | |5 осіб | |

| |житлового призначення (побутові | | | |

| |пожежі) | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|3.4 |Безпосередня загроза життю людей |Особа |Від 50 | |

| |(персоналу об'єктів, населенню), | | | |

| |що вимагає (призвела до) їх | | | |

| |термінової евакуації | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|3.5 |Безпосередня загроза життю та |Факт |1 | |

| |здоров'ю персоналу об'єктів | | | |

| |поштового зв'язку та населенню | | | |

| |у випадках виявлення поштових | | | |

| |відправлень з ознаками | | | |

| |небезпечних бактеріологічних, | | | |

| |хімічних, радіаційних вкладень | | | |

| |або вибухових пристроїв, що | | | |

| |призвели до зупинки роботи | | | |

| |об'єкта, евакуації людей та | | | |

| |залучення спеціальних або | | | |

| |аварійно-рятувальних підрозділів | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|3.6 |Пожежі (вибухи), для ліквідації |-"- |-"- | |

| |яких, окрім сил та засобів | | | |

| |державної пожежної охорони або | | | |

| |інших аварійно-рятувальних служб, | | | |

| |залучені додаткові сили та засоби | | | |

| |формувань цивільної оборони | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|3.7 |Пожежі (вибухи) на об'єктах, для |Факт |1 | |

| |ліквідації яких, окрім сил та | | | |

| |засобів відомчої пожежної | | | |

| |охорони, залучені додаткові сили | | | |

| |та засоби державної пожежної | | | |

| |охорони, інших | | | |

| |аварійно-рятувальних служб або | | | |

| |формувань цивільної оборони | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|3.8 |Загроза вибуху газу в |-"- |-"- | |

| |багатоквартирних житлових | | | |

| |будинках або виток газу з | | | |

| |утворенням загрози для життя | | | |

| |людей, які перебувають за межами | | | |

| |охоронної зони, внаслідок аварій | | | |

| |на газопроводах та виходу з ладу | | | |

| |газового обладнання | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|3.9 |Викид або безпосередня загроза | | |Клас небезпеки НХР|

| |викиду небезпечних хімічних | | |визначається за |

| |речовин (НХР) з технологічного | | |ГОСТ 12.1.007.76 |

| |обладнання, які можуть створити | | | |

| |або створюють фактори ураження | | | |

| |для персоналу об'єкта, населення | | | |

| |або інших об'єктів навколишнього | | | |

| |середовища: | | | |

| |для НХР 1-го класу небезпеки |Тонна |Від 0,01 |Для випадків |

| | | | |викиду НХР у |

| | | | |замкнутих |

| | | | |приміщеннях |

| | | | |порогові значення |

| | | | |збільшуються |

| | | | |вдвічі |

| |для НХР 2-го класу небезпеки |-"- |Від 0,05 |-"- |

| |для НХР 3-го класу небезпеки |-"- |Від 0,1 |-"- |

| |для НХР 4-го класу небезпеки |-"- |Від 0,5 |-"- |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|3.10 |Зараження від НХР поширене на |Факт |1 | |

| |зону (фактично або за прогнозом) | | | |

| |за межами об'єкта | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|3.11 |Перевищення в повітрі (всередині |Раз |Від 20 |Для шкідливих |

| |житлових або робочих приміщень | | |речовин з |

| |об'єктів) шкідливих | | |гостроспрямованою |

| |(забруднюючих) речовин понад ГДК | | |дією - від 10 |

| | | | |разів |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|3.12 |Перевищення мікробіологічних та |Доба |Від 5 | |

| |токсичних показників питної води, | | | |

| |що передбачені ГОСТу 2874-82, | | | |

| |у системі централізованого | | | |

| |водопостачання населеного пункту | | | |

| |протягом тривалого періоду | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|3.13 |Перевищення ГДК шкідливих |Факт |1 | |

| |(забруднюючих) речовин згідно з | | | |

| |існуючими нормативними | | | |

| |документами у підземних водах | | | |

| |(у водоносному горизонті), які | | | |

| |використовуються для | | | |

| |нецентралізованого питного | | | |

| |водопостачання населення | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|3.14 |Руйнування споруд комунального |Факт |1, поодинокі | |

| |та громадського призначення, у | |об'єкти місце- | |

| |тому числі житлових будинків, | |вого рівня | |

| |унаслідок аварій на газопроводах | | | |

| |та виходу з ладу газового | | | |

| |обладнання | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|3.15 |Масові руйнування будівель та |Відсоток |Від 50% | |

| |споруд I-II категорії складності | |будівель та | |

| |громадського призначення (у тому | |споруд у зоні | |

| |числі житлового) | |руйнувань | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|3.16 |Руйнування окремих будівель та |-"- |Від 25% (від | |

| |споруд IV-V (III) категорії | |50%) будівлі | |

| |складності громадського | |або споруди | |

| |призначення (у тому числі | | | |

| |житлового) | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|3.17 |Зниження рівня води джерел |Факт |1 |Для міст з |

| |централізованого водопостачання | | |населенням більше |

| |нижче проектних позначок | | |100 тис. осіб |

| |водозабірних споруд | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|3.18 |Скид неочищених чи недостатньо |Куб. м за|Понад 100 | |

| |очищених міських стічних вод на |годину |(понад 500) | |

| |території населеного пункту або |(куб. м) | | |

| |у водні об'єкти в обсягах | | | |

| |(загальний обсяг скиду) | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|3.19 |Масове пошкодження електричних |Відсоток |Від 10 | |

| |мереж, що призвело до відключення | | | |

| |та виходу з ладу на добу і більше | | | |

| |потужності трансформаторних | | | |

| |підстанцій (населених пунктів) | | | |

| |Автономної Республіки Крим, | | | |

| |області | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|3.20 |Відключення та вихід з ладу на 12 |-"- |Від 5 | |

| |годин і більше потужності | | | |

| |трансформаторних підстанцій міст | | | |

| |Київ, Севастополь, Сімферополь та | | | |

| |обласних центрів | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|3.21 |Відключення об'єктів |Година |Від 8 | |

| |водопостачання та водовідведення | | | |

| |від джерел енергоживлення та | | | |

| |призупинення їх експлуатації в | | | |

| |містах Києві, Севастополі, | | | |

| |Сімферополі та обласних центрах | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|3.22 |Припинення теплопостачання |-"- |Від 24 | |

| |споживачів при температурі | | | |

| |зовнішнього повітря нижче 0 | | | |

| |град. С у холодну пору року через | | | |

| |пошкодження магістральних | | | |

| |теплових мереж | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|3.23 |Припинення теплопостачання |-"- |Від 48 | |

| |споживачів при температурі | | | |

| |зовнішнього повітря 0 град. С | | | |

| |та вище у холодну пору року через | | | |

| |пошкодження магістральних | | | |

| |теплових мереж | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|3.24 |Припинення водопостачання |Година |Від 18 | |

| |населеного пункту або подачі | | | |

| |води абонентам частини (більше 30 | | | |

| |відсотків розрахункового обсягу) | | | |

| |населеного пункту через | | | |

| |пошкодження магістральних | | | |

| |мереж | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|3.25 |Припинення подачі газу в район |-"- |Від 12 | |

| |(населений пункт), що | | | |

| |обслуговується внаслідок аварії | | | |

| |на комунальному газопроводі | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|3.26 |Технічна неможливість |Факт |1 | |

| |забезпечення зв'язку (повна | | | |

| |неможливість усіх видів зв'язку) | | | |

| |із сільським чи міським районом | | | |

| |з причини аварії систем зв'язку | | | |

| |та телекомунікацій | | | |

|---------------------------------------------------------------------------------------|

| 4 Надзвичайні ситуації у природному середовищі |

| та інших сферах життєдіяльності людини |

|---------------------------------------------------------------------------------------|

|4.1 |Загибель або травмування людей |Особа |Загинуло від 3 | |

| |внаслідок небезпечних природних | |осіб, госпі- | |

| |явищ (у тому числі внаслідок | |талізовано від | |

| |нещасних випадків на воді) | |10 осіб | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|4.2 |Безпосередня загроза життю людей |Особа |Від 50 | |

| |(персоналу об'єктів, населенню), | | | |

| |що вимагає (призвела до) їх | | | |

| |термінової евакуації | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|4.3 |Землетруси з перевищенням фонової |Факт |1 | |

| |сейсмічності на 1 - 2 бали | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|4.4 |Землетруси силою від 5 до 6 балів |-"- |-"- |Для ділянок |

| |за шкалою MSK-64 у місцях | | |висотної забудови |

| |розміщення потенційно небезпечних | | |(більше 9 |

| |об'єктів | | |поверхів), |

| | | | |потенційно |

| | | | |небезпечних |

| | | | |об'єктів, які |

| | | | |розташовані в |

| | | | |місцях з |

| | | | |ґрунтовими умовами|

| | | | |III категорії |

| | | | |згідно з табл.1 |

| | | | |СНІП II-7-81, |

| | | | |вказані порогові |

| | | | |значення |

| | | | |зменшуються |

| | | | |на 1 бал |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|4.5 |Створення потенційної загрози |Факт |1, об'єкти | |

| |об'єктам економіки та | |обласного | |

| |життєдіяльності або їх | |рівня | |

| |функціонуванню в регламентованому | | | |

| |режимі внаслідок впливу | | | |

| |небезпечних природних явищ | | | |

| |(зсуви, карстові явища, | | | |

| |підтоплення, абразія берегів, | | | |

| |сильний вітер, сильна злива, | | | |

| |сильний град, сильний снігопад, | | | |

| |повінь тощо) | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|4.6 |Масове руйнування або |Факт |1 | |

| |пошкодження: будівель, | | | |

| |транспортних комунікацій, ліній | | | |

| |електрозв'язку, радіо та | | | |

| |телетрансляційних веж або масові | | | |

| |травмування та загибель людей | | | |

| |внаслідок небезпечних природних | | | |

| |явищ (землетруси, зсуви, сильний | | | |

| |вітер, сильний град, сильний | | | |

| |снігопад, сильна ожеледь, повінь | | | |

| |тощо) | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|4.7 |Пошкодження та руйнування ліній |ЛЕП |Від 10 (від 1) | |

| |електропередачі (ЛЕП) від 10 кВ | | | |

| |(від 35 кВ) внаслідок небезпечних | | | |

| |природних гідрометеорологічних | | | |

| |явищ (сильний вітер, сильна | | | |

| |ожеледь, сильні складні | | | |

| |відкладення, сильне налипання | | | |

| |мокрого снігу, повінь тощо) | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|4.8 |Масове пошкодження та загибель |Відсоток |Від 30% площі | |

| |посівів сільськогосподарських | |сільськогоспо- | |

| |культур, незібраного врожаю | |дарських культур| |

| |(травостою) внаслідок небезпечних | |району АР Крим, | |

| |природних явищ | |області (від 10%| |

| |гідрометеорологічного характеру | |для АР Крим або | |

| |(сильна злива, сильний град, | |області) | |

| |сильний снігопад, сильний мороз, | | | |

| |заморозки, сильна спека, суховій, | | | |

| |повінь тощо) | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|4.9 |Повна перерва у русі на |Година |Від 5 | |

| |багатоколійній або одноколійній | | | |

| |залізничній дільниці внаслідок | | | |

| |впливу небезпечного природного | | | |

| |явища (зсуви, карстові явища, | | | |

| |повінь тощо), яке призвело до | | | |

| |руйнування транспортних | | | |

| |комунікацій | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|4.10 |Припинення пасажирських |-"- |Від 2 (від 6) |Для міст з |

| |перевезень у місті (пасажирських | | |населенням більше |

| |перевезень трамвайними вагонами | | |100 тис. осіб |

| |і тролейбусами) внаслідок впливу | | | |

| |стихійного природного явища | | | |

| |(сильний вітер, сильний снігопад, | | | |

| |сильна ожеледь, снігові замети | | | |

| |тощо) | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|4.11 |Припинення руху автомобільного |-"- |Від 6 (12) | |

| |транспорту на автомобільних | | | |

| |дорогах державного (обласного) | | | |

| |значення внаслідок впливу | | | |

| |стихійного природного явища | | | |

| |(сильний снігопад, сильна | | | |

| |ожеледь, снігові замети тощо) | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|4.12 |Аварії (створення потенційної |Факт |1 | |

| |загрози) об'єктів та систем | | | |

| |життєзабезпечення (місцевого | | | |

| |рівня) внаслідок впливу | | | |

| |температурних стихійних | | | |

| |метеорологічних явищ (дуже | | | |

| |сильний мороз або дуже сильна | | | |

| |спека) | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|4.13 |Відрив та дрейф прибережного |Особа |Від 10 осіб | |

| |льоду у відкрите море | | | |

| |(водосховище) у разі перебування | | | |

| |на ньому людей | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|4.14 |Виникнення масових аварійних |Факт |1 | |

| |ситуацій (обґрунтована загроза | | | |

| |виникнення) на флоті, затоплення, | | | |

| |руйнування гідротехнічних та | | | |

| |інших споруд у прибережній зоні | | | |

| |та на узбережжі з причини: | | | |

| |значного посилення вітру на | | | |

| |акваторії Чорного і Азовського | | | |

| |морів, сильного хвилювання на | | | |

| |морі та на водосховищах, високих | | | |

| |або низьких рівнів моря, появи в | | | |

| |прибережній зоні важкопрохідного | | | |

| |льоду або льодового покриву в | | | |

| |аномально ранні строки, | | | |

| |інтенсивного (0,7 см/год і | | | |

| |більше) обледеніння суден, | | | |

| |інтенсивного дрейфу та напорів | | | |

| |льоду на берег | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|4.15 |Утворення мілин та обмілин |Факт |1 | |

| |акваторії Азовського моря та | | | |

| |Керченської протоки, що створюють | | | |

| |загрозу судноплавству | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|4.16 |Потрапляння у зону затоплення |-"- |-"- | |

| |потенційно небезпечних об'єктів | | | |

| |загальнодержавного значення | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|4.17 |Затоплення території |Га |Від 5 тис. | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|4.18 |Затоплення населених пунктів, |Факт |1 | |

| |об'єктів, споруд (обласного | | | |

| |значення) | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|4.19 |Підвищення рівня ґрунтових вод на |Особа |Від 100 |Згідно зі СНІП |

| |забудованих територіях до глибини | | |2.06.15-85 табл. 1|

| |вище проектних норм осушення з | | | |

| |істотним погіршенням умов | | | |

| |проживання | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|4.20 |Лісова пожежа верхова (низова) на |Га |Від 25 (від 50) | |

| |площі | | | |

| |- для заповідних територій | |Від 5 (від 10) | |

| |та об'єктів особливого | | | |

| |природоохоронного значення | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|4.21 |Вилучення ділянок із |-"- |Від 10 | |

| |лісогосподарського обороту | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|4.22 |Пожежа степових масивів (посівів |-"- |Від 50 (від 10) | |

| |сільськогосподарських культур) | | | |

| |на площі | | | |

| |- для заповідних територій та | |Від 5 | |

| |об'єктів особливого | | | |

| |природоохоронного значення | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|4.23 |Вилучення території з |-"- |Від 25 | |

| |сільськогосподарського обороту | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|4.24 |Площа осередків торф'яних пожеж |-"- |Від 50 | |

| |- для заповідних територій та | |Від 5 | |

| |об'єктів особливого | | | |

| |природоохоронного значення | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|4.25 |Лісова (торф'яна) пожежа, що |Факт |1 | |

| |потребує залучення сил та засобі | | | |

| |в пожежогасіння двох | | | |

| |держлісгоспів та сил і засобів | | | |

| |інших розташованих у межах району | | | |

| |підприємств, згідно з | | | |

| |мобілізаційним планом, або сил та | | | |

| |засобів державної пожежної | | | |

| |охорони (від одного підрозділу | | | |

| |гарнізону) чи формувань цивільної | | | |

| |оборони (від одного взводу | | | |

| |аварійно-рятувального загону) | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|4.26 |Покриття плівкою (нафтовою, |Факт |1 | |

| |масляною та іншого походження) | | | |

| |більше 1/3 від поверхні водного | | | |

| |об'єкта при його видимій площі до | | | |

| |6 кв. км або більше 2 кв. км | | | |

| |поверхні водного об'єкта при його | | | |

| |видимій площі більше 6 кв. км | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|4.27 |Перевищення у ґрунті шкідливих |Раз |Від 20 | |

| |(забруднюючих) речовин понад ГДК | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|4.28 |Виявлення різких змін (не |Факт |1 | |

| |пов'язаних з гідрометеоумовами) | | | |

| |внаслідок перевищення в ґрунті | | | |

| |шкідливих речовин понад ГДК (від | | | |

| |10 разів): загибель деревних чи | | | |

| |чагарникових насаджень на площі | | | |

| |більше 2 га, зрідженість чи | | | |

| |пошкодженість посівів на площі | | | |

| |більше 50% окремого поля | | | | { Текст взято з сайту Bерховної Pади }

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|4.29 |Перевищення в атмосферному | | | |

| |повітрі шкідливих (забруднюючих) | | | |

| |речовин понад ГДК: | | | |

| |перевищення ГДК в 20 - 29 разів |Факт |1 | |

| |при збереженні цього рівня понад | | | |

| |24 години | | | |

| |перевищення ГДК в 30-49 разів при |-"- |-"- | |

| |збереженні цього рівня понад | | | |

| |8 годин | | | |

| |перевищення ГДК в 50 разів і |-"- |-"- | |

| |більше | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|4.30 |Максимальні разові концентрації |-"- |-"- | |

| |одного або кількох шкідливих | | | |

| |(забруднюючих) нормованих речовин | | | |

| |у воді (окрім питної) у | | | |

| |концентраціях, що перевищують ГДК | | | |

| |в 100 і більше разів | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|4.31 |Захворювання людей на екзотичні |Особа |Від 1 | |

| |особливо небезпечні інфекційні | | | |

| |хвороби: чуму, натуральну віспу, | | | |

| |хворобу Марбурга, гарячку Ласса, | | | |

| |гарячку Ебола | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|4.32 |Захворювання людей на особливо |-"- |-"- | |

| |небезпечні інфекційні хвороби: | | | |

| |холеру, сибірку, сказ, туляремію, | | | |

| |бруцельоз, гарячку Ку, | | | |

| |геморагічну гарячку | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|4.33 |Захворювання людей на небезпечні |Особа |Від 3 (1 - для | |

| |інфекційні хвороби: малярію | |малярії) | |

| |(місцева), черевний тиф, | |протягом 3 днів | |

| |трихінельоз, кліщовий енцефаліт | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|4.34 |Захворювання людей на небезпечні |Особа |Від 3 - в | |

| |інфекційні хвороби: дизентерію, | |організованих | |

| |сальмонельоз, вірусний гепатит А | |колективах | |

| | | |(від 5 - серед | |

| | | |населення) | |

| | | |протягом 3 | |

| | | |днів | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|4.35 |Масові захворювання людей на |Факт |Перевищення | |

| |грип, гострі респіраторні вірусні | |порогового | |

| |захворювання в одному та більше | |рівня | |

| |адміністративних районах області | |захворюваності | |

| |(Автономна Республіка Крим, міста | |в 1,5 раза і | |

| |Київ та Севастополь) або містах | |вище протягом | |

| | | |одного тижня | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|4.36 |Інфекційні захворювання людей |Особа |Від 10 | |

| |невиявленої етіології (гарячковий | | | |

| |стан більше 5 днів та/або пронос | | | |

| |більше 5 раз на добу протягом | | | |

| |3 днів) | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|4.37 |Одночасне отруєння групи людей |-"- | | |

| |(постраждалих) з одного колективу | | | |

| |внаслідок споживання продуктів | | | |

| |харчування або води: | | | |

| |токсикантами одного виду | |Від 10 | |

| |комбінацією токсикантів двох і | |Від 5 | |

| |більше видів | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|4.38 |Випадок окремого (групового, |Факт |1 | |

| |масового) отруєння людей | | | |

| |хімічними та токсичними | | | |

| |речовинами військового походження | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|4.39 |Випадок окремого (групового, |Особа |Від 10 (від 26 | |

| |масового) отруєння людей сильно | |- групового, | |

| |діючими отруйними речовинами, що | |від 101 - | |

| |використовуються на виробництві, | |масового) | |

| |або іншими речовинами | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|4.40 |Випадок окремого (групового, |-"- |Від 5 (від 11 - | |

| |масового) отруєння людей | |групового, від | |

| |невстановленою отрутою | |51 - масового) | |

| | | |при | |

| | | |підтвердженні | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|4.41 |Масова загибель молюсків, раків, |Факт |1 | |

| |плазунів, риби, інших водних | | | |

| |організмів та водної рослинності | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|4.42 |Захворювання |Голова |Від 1 | |

| |сільськогосподарських тварин на | | | |

| |екзотичні та особливо небезпечні | | | |

| |інфекційні захворювання або | | | |

| |вимушене забиття і знищення | | | |

| |хворих тварин з цієї причини | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|4.43 |Введення карантину на 1 |Факт |1 | |

| |господарство з причини | | | |

| |захворювання | | | |

| |сільськогосподарських тварин на | | | |

| |екзотичні та особливо небезпечні | | | |

| |інфекційні захворювання | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|4.44 |Захворювання |Відсоток |Від 1% | |

| |сільськогосподарських тварин на | |загальної | |

| |екзотичні та особливо небезпечні | |чисельності | |

| |інфекційні захворювання | |стада | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|4.45 |Одержання лабораторного |Факт |1 | |

| |підтвердження захворювання | | | |

| |сільськогосподарських тварин | | | |

| |невизначеної етіології | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|4.46 |Захворювання |Умовна |Від 300 | |

| |сільськогосподарських тварин |голова | | |

| |унаслідок масового отруєння | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|4.47 |Загибель сільськогосподарських |Голова |Від 100 | |

| |тварин унаслідок масового | | | |

| |отруєння | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|4.48 |Інфекційні захворювання із |Відсоток |Від 30% | |

| |загибеллю диких тварин | |чисельності | |

| | | |тварин, які | |

| | | |населяють | |

| | | |територію | |

| | | |району АР Крим | |

| | | |або області | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|4.49 |Загибель диких тварин унаслідок |Відсоток |Від 40% | |

| |стихійного лиха (глибокий | |чисельності | |

| |сніг, сильний мороз, сильна | |тварин, які | |

| |ожеледь, повінь тощо) | |населяють | |

| | | |територію | |

| | | |району АР Крим | |

| | | |або області | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|4.50 |Введення карантину при |Факт |1, на території | |

| |інфекційних захворюваннях диких | |лісництва або | |

| |тварин | |окремого | |

| | | |населеного | |

| | | |пункту | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|4.51 |Ураження понад 25 відсотків |Га |Від 1000 |Віднесення хвороб |

| |загальної кількості | | |до того чи іншого |

| |сільськогосподарських рослин у | | |ступеня |

| |зоні поширення небезпечної | | |небезпечності |

| |хвороби на великій площі в | | |щороку |

| |умовах масового інфекційного | | |визначається |

| |захворювання рослин, при якому | | |Мінагрополітики |

| |уражено більше 50 відсотків | | | |

| |від їх поверхні | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|4.52 |Ураження понад 10 відсотків |-"- |Від 500 |-"- |

| |загальної кількості | | | |

| |сільськогосподарських рослин у | | | |

| |зоні поширення особливо | | | |

| |небезпечної хвороби на великій | | | |

| |площі в умовах масового | | | |

| |інфекційного захворювання рослин, | | | |

| |при якому уражено більше 50 | | | |

| |відсотків від їх поверхні | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|4.53 |Спалах, розмноження й |-"- |Від 1000 |Віднесення |

| |розповсюдження шкідливих комах, | | |шкідників до того |

| |гризунів та інших видів при | | |чи іншого ступеня |

| |пошкодженні понад 25 відсотків | | |небезпечності |

| |загальної кількості рослин у зоні | | |щороку |

| |розповсюдження небезпечних | | |визначається |

| |шкідливих об'єктів на великій | | |Мінагрополітики |

| |площі (пошкодження понад 50 | | | |

| |відсотків від поверхні рослини) | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|4.54 |Спалах, розмноження й |Га |Від 500 |-"- |

| |розповсюдження шкідливих комах, | | | |

| |гризунів та інших видів при | | | |

| |пошкодженні понад 25 відсотків | | | |

| |загальної кількості рослин у зоні | | | |

| |розповсюдження особливо | | | |

| |небезпечних шкідливих об'єктів на | | | |

| |великій площі (пошкодження понад | | | |

| |50 відсотків від поверхні | | | |

| |рослини) | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|4.55 |Збройні напади, захоплення і |Факт |1 | |

| |утримання будинків Адміністрації | | | |

| |Президента України, Верховної Ради| | | |

| |України, Кабінету Міністрів | | | |

| |України, міністерств і державних | | | |

| |комітетів України, Національного | | | |

| |банку України, Верховного | | | |

| |і Конституційного Судів України | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|4.56 |Збройні напади, захоплення і |-"- |-"- | |

| |утримання будинків Верховної Ради | | | |

| |АР Крим, Ради міністрів АР Крим, | | | |

| |обласних і районних державних | | | |

| |адміністрацій, обласних, міських, | | | |

| |районних рад депутатів, обласних | | | |

| |і районних судів | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|4.57 |Збройний напад на дипломатичне чи |-"- |-"- | |

| |консульське представництво або | | | |

| |його охорону | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|4.58 |Реальна загроза вчинення |-"- |-"- | |

| |збройного нападу, захоплення і | | | |

| |утримання будівель правоохоронних | | | |

| |органів | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|4.59 |Реальна загроза вчинення |-"- |-"- | |

| |збройного нападу, захоплення і | | | |

| |утримання будівель | | | |

| |телерадіоцентрів та вузлів | | | |

| |зв'язку | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|4.60 |Збройний напад, скоєний на |Факт |1 | |

| |об'єкти військових частин | | | |

| |гарнізону, який призвів до | | | |

| |загибелі військовослужбовців, | | | |

| |службовців, членів їх сімей, | | | |

| |цивільних осіб, пошкодження чи | | | |

| |знищення озброєння, техніки та | | | |

| |майна, порушення | | | |

| |життєзабезпечення гарнізону та | | | |

| |матеріальних збитків, або | | | |

| |встановлення умисних дій, | | | |

| |безпосередньо спрямованих на | | | |

| |вчинення збройного нападу | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|4.61 |Збройний напад, захоплення і |-"- |-"- | |

| |утримання будівель державних | | | |

| |закладів або реальна загроза | | | |

| |вчинення таких акцій | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|4.62 |Несанкціоновані дії фізичних осіб |-"- |-"- | |

| |стосовно ядерних об'єктів | | | |

| |(атомних електростанцій, | | | |

| |енергетичних установок, об'єктів | | | |

| |щодо поводження з радіоактивними | | | |

| |відходами) | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|4.63 |Замах на життя керівників держави |-"- |-"- | |

| |(Президент України, | | | |

| |Прем'єр-міністр України, | | | |

| |Віце-прем'єр-міністри України, | | | |

| |Міністри, Державні секретарі та | | | |

| |їх заступники), Генерального | | | |

| |прокурора України, Голови і | | | |

| |членів Верховного Суду України, | | | |

| |Голови і членів Конституційного | | | |

| |Суду України та народних | | | |

| |депутатів України | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|4.64 |Повідомлення членів екіпажу про: |-"- |-"- | |

| |дії, спрямовані на захоплення, | | | |

| |викрадення та знищення судна; дії | | | |

| |чи вимоги змінити маршрут польоту | | | |

| |(руху судна) під загрозою | | | |

| |знищення судна; напад на членів | | | |

| |екіпажу і пасажирів; захоплення | | | |

| |заручників на борту суден | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|4.65 |Повідомлення інших осіб щодо |Факт |1 | |

| |знаходження на повітряному або | | | |

| |швидкісному водному судні | | | |

| |вибухових чи інших небезпечних | | | |

| |пристроїв та правопорушників з | | | |

| |намірами скоєння нападу на членів | | | |

| |екіпажу і пасажирів, захоплення | | | |

| |заручників на борту суден | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|4.66 |Виявлення вибухового пристрою у |-"- |-"- | |

| |громадському місці, установі, | | | |

| |організації, підприємстві, | | | |

| |житловому секторі, на транспорті | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|4.67 |Зникнення або викрадення |-"- |-"- |Зникнення або |

| |вогнепальної зброї першої і | | |викрадення з |

| |другої категорії ураження з | | |об'єктів |

| |боєприпасами | | |зберігання, |

| | | | |використання, |

| | | | |перероблення та |

| | | | |під час |

| | | | |транспортування |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|4.68 |Зникнення або викрадення |-"- |-"- |-"- |

| |вогнепальної зброї третьої | | | |

| |категорії ураження без | | | |

| |боєприпасів або з боєприпасами | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|4.69 |Зникнення або викрадення гранат, |-"- |-"- |-"- |

| |артилерійських боєприпасів, мін, | | | |

| |бомб або підривних зарядів | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|4.70 |Зникнення або викрадення |-"- |-"- |-"- |

| |бронетехніки | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|4.71 |Зникнення або викрадення |-"- |-"- |-"- |

| |артилерійського озброєння, | | | |

| |готового до застосування | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|4.72 |Зникнення або викрадення |Факт |1 |-"- |

| |бризантних вибухових матеріалів | | | |

| |або ініціювальних засобів | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|4.73 |Зникнення або викрадення ядерних |Кг |Від 0,015 |Зникнення або |

| |матеріалів: плутоній | | |викрадення з |

| |неопромінений, уран-233 | | |об'єктів |

| |неопромінений, уран із | | |зберігання, |

| |збагаченням за ураном-235 - 20% | | |використання, |

| |та більше | | |перероблення та |

| | | | |під час |

| | | | |транспортування |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|4.74 |Зникнення або викрадення ядерних |Кг |Від 1 (від 10) |-"- |

| |матеріалів - уран із збагаченням | | | |

| |за ураном-235 від 10% до 20% (із | | | |

| |збагаченням за ураном-235 вище | | | |

| |природного, але менше 10%) | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|4.75 |Зникнення або викрадення НХР, що | | |-"- |

| |можуть створити або створюють | | | |

| |фактори ураження для персоналу | | | |

| |об'єкта, населення або інших | | | |

| |об'єктів навколишнього | | | |

| |середовища: | | | |

| |для НХР 1-го класу небезпеки |Тонна |Від 0,01 |Клас небезпеки НХР|

| | | | |визначається за |

| | | | |ГОСТ 12.1.007.76 |

| |для НХР 2-го класу небезпеки |-"- |Від 0,05 | |

| |для НХР 3-го класу небезпеки |-"- |Від 0,2 | |

| |для НХР 4-го класу небезпеки |-"- |Від 2 | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|4.76 |Викрадення (крадіжка або нестача) |Факт |1 |Особливо великі |

| |з об'єктів виробництва, | | |розміри |

| |зберігання, переробки, реалізації | | |визначаються |

| |та під час транспортування | | |згідно з наказом |

| |наркотичних засобів, психотропних | | |МОЗ України від |

| |речовин, прекурсорів у особливо | | |01.08.2000 N 188 |

| |великих розмірах | | |( z0513-00 ), |

| | | | |зареєстрованим у |

| | | | |Міністерстві |

| | | | |юстиції України |

| | | | |16.08.2000 за |

| | | | |N 513/4734 |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|4.77 |Виявлення складів застарілих |Доба |Від 3 | |

| |боєприпасів, ліквідація яких | | | |

| |потребує залучення спеціальних | | | |

| |підрозділів на тривалий час | | | |

|-----+----------------------------------+----------+----------------+------------------|

|4.78 |Нещасні випадки з людьми у |Доба |Від 1 | |

| |лісних, гірських масивах, | | | |

| |печерах та інших рекреаційних | | | |

| |зонах зі зникненням людей (у | | | |

| |тому числі на воді), коли до | | | |

| |пошуку залучаються значні сили | | | |

| |(від 50 осіб) на тривалий час | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------

Начальник Служби прогнозування надзвичайних ситуацій Департаменту цивільного захисту М.М.Сасюк Документ взято з сайта Верховної Ради

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.