Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Б_411д_13.docx
Скачиваний:
5
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
66.78 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ»

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Екзаменаційні білети з дисципліни «основи охорони праці»

411Д, 412д

Галузь знань 0101 Педагогічна освіта

Спеціальність 6.010101 Дошкільна освіта Семестр сьомий

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Кваліфікація – вихователь дітей дошкільного віку

Термін навчання 4 роки на основі повної загальної середньої освіти

Форма навчання - денна


Білети складено доцентом кафедри

природничих дисциплін М.Г.Русановим

Затверджено на засіданні кафедри інформатики

Протокол № ___ від ________2015 р.

Завідувач кафедри __________ Р.Т. Волколупова

Затверджено на засіданні вченої ради факультету

дошкільної та корекційної освіти

Протокол №____ від _________2015 р.

Голова вченої ради

факультету ___________ Х.А. Шапаренко

ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету

дошкільної та корекційної освіти

_________ Шапоренко Х.А.

(підпис) (прізвище та ініціали)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ ТА ОСВІТИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНО - ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ»

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки 6.010101 Дошкільна освіта Семестр сьомий

Навчальна дисципліна ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Екзаменаційний білет № 1

1. Назвіть основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві.

2. Ким здійснюються Соціальні послуги та виплати потерпілим від нещасних випадків у відповідності з Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"?

3. На які групи за функціями, які виконуються, поділяється людська діяльність? Дайте їх тлумачення.

Затверджено на засіданні кафедри інформатики

Протокол №____ від „____” _____________ 20____року

Завідувач кафедри ____________________ Волколупова  Р. Т.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Екзаменатор ___________________ Русанов М. Г.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету

дошкільної та корекційної освіти

_________ Шапоренко Х.А.

(підпис) (прізвище та ініціали)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ ТА ОСВІТИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНО - ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ»

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки 6.010101 Дошкільна освіта Семестр сьомий

Навчальна дисципліна ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.