Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Б_411д_13.docx
Скачиваний:
5
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
66.78 Кб
Скачать

Екзаменаційний білет № 26

1. Визначить права працівників на пільги і компенсації за важкі і шкідливі умови праці

2. Які основні проблеми, які виникають між людьми в процесі праці,вирішуються в Кодексі законів про працю України?

3. За якими основними ознаками класифікуються робочі місця в галузях господарської діяльності ?

Затверджено на засіданні кафедри інформатики

Протокол №____ від „____” _____________ 20___ року

Завідувач кафедри ____________________ Волколупова  Р. Т.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Екзаменатор ___________________ Русанов М. Г.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету

дошкільної та корекційної освіти

_________ Шапоренко Х.А.

(підпис) (прізвище та ініціали)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ ТА ОСВІТИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНО - ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ»

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки 6.010101 Дошкільна освіта Семестр сьомий

Навчальна дисципліна ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Екзаменаційний білет № 27

1. Які нещасні випадки, що сталися з працівниками не визначаються як пов’язані з виробництвом ?

2. На які групи можна розділити нещасні випадки за місцем і часом подій ( за зв’язком із виконанням трудових обов’язків ) ?

3. Що Ви розумієте під терміном - повний робочий день?

Затверджено на засіданні кафедри інформатики

Протокол №____ від „____” _____________ 20____року

Завідувач кафедри ____________________ Волколупова  Р. Т.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Екзаменатор ___________________ Русанов М. Г.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету

дошкільної та корекційної освіти

_________ Шапоренко Х.А.

(підпис) (прізвище та ініціали)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ ТА ОСВІТИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНО - ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ»

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки 6.010101 Дошкільна освіта Семестр сьомий

Навчальна дисципліна ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Екзаменаційний білет № 28

1. Що Вам відомо про Нещасні випадки з учнями і студентами навчальних закладів, що сталися під час проходження ними виробничої практики або виконання робіт на підприємстві під керівництвом його посадових осіб ?

2. Які дії відносяться до - економічних методів управління охороною?

3. Дайте визначення та тлумачення терміну - Атестація робочих місць за умовами праці

Затверджено на засіданні кафедри інформатики

Протокол №____ від „____” _____________ 20__ року

Завідувач кафедри ____________________ Волколупова  Р. Т.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Екзаменатор ___________________ Русанов М. Г.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету

дошкільної та корекційної освіти

_________ Шапоренко Х.А.

(підпис) (прізвище та ініціали)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ ТА ОСВІТИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНО - ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ»

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки 6.010101 Дошкільна освіта Семестр сьомий

Навчальна дисципліна ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.