Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
курсова 2014р. Яковишин Іван / курсова розділ 2.docx
Скачиваний:
6
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
39.17 Кб
Скачать
  1. Аналіз ефективності взаємодії досліджуваного підприємства із зовнішнім оточенням, методи покращення їх взаємодії

Зростання обсягу продукції у переробленні та консервуванні овочів станом на 2011 рік склало 61%, що зумовлено успішною роботою ДП “Дінтер Україна Скала”.

Активними та найбільшими експортерами по всій Тернопільській області станом на 2011 рік являються такі підприємства як: ЗАТ “Агропродукт” чиї обсяги експорту становили приблизно 14 млн дол. США,

ДП “Дінтер Україна Скала” знаходилося на другому місці, оскільки обсяги експорту становили 10 млн дол. США.

Планування і устрій території підприємства передбачає відведення атмосферних опадів від будівель до водостоків, господарське та пожежне водопостачання і каналізацію. На території та ззовні підприємства встановлюють покажчики проїздів і проходів, спеціальні написи і знаки місць стоянок. У виробничих приміщеннях підтримуються нормальні санітарно-гігієнічні умови (t о, вологість, тиск і чистота повітря).  Виробничі, складські, допоміжні, підсобні та побутові приміщення, сходові майданчики, проходи і робочі місця містяться в чистоті, не допускаючи захаращення робочих місць і проходів обладнанням, матеріалами та запасними частинами. 

Поверхня підлоги, стін і стель є гладкою, зручною для очищення та задовольняє гігієнічним та експлуатаційним вимогам. Для забезпечення безпечних умов праці, працездатності людини, навколишнє його на виробництві повітряне середовище повинна відповідати встановленим санітарно-гігієнічним нормативам. 

В основу нормування покладено умови, при яких організм людини зберігає нормальний тепловий баланс, тобто за рахунок фізіологічних процесів здійснюється терморегуляція, що забезпечує збереження постійної температури тіла шляхом теплового обміну з зовнішнім середовищем. 

Необхідну стан повітряного середовища виробничих приміщень забезпечується проведенням комплексу заходів, які можна розділити на наступні групи:  а) боротьби з виділенням шкідливостей в джерелі їх виникнення;  б) механізація і автоматизація виробничих процесів, дистанційне керування ними;  в) організація технологічного процесу, що забезпечує мінімум виділення шкідливостей в робочій зоні;  г) влаштування вентиляції та опалення;  д) застосування засобів індивідуального захисту. 

Охорона навколишнього середовища  Проблема навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів є однією з найбільш актуальних загальнолюдських проблем, так як від її рішення залежить життя на землі, здоров'я і добробут людства.  Навколо підприємства передбачена санітарно-захисна зона шириною 50 м . Ця зона озеленена і упорядкована. Зелені насадження збагачують повітря киснем, поглинають вуглекислий газ, шум, очищають повітря від пилу і регулюють мікроклімат.  Забруднення атмосферного повітря і водойм знаходиться в межах допустимих норм, так як з цією метою передбачено очисні споруди.  Після промивання обладнання та інвентарю вода, що містить забруднення зливається через отвори у підлозі, що пов'язані з каналізацією, стічні води обробляються на очисних спорудах, а що утворилися опади використовуються для реалізації як добрива в сільському господарстві. Очищена вода на підприємстві використовується повторно, але тільки в побутових цілях. 

Загальні правила з обслуговування обладнання  Комплексна HYPERLINK "http://ua-referat.com/Механізація"механізація і автоматизація промисловості супроводжується значним збільшенням кількості одиниць електрообладнання. Електробезпека - це система організаційних і технічних заходів і засобів, що забезпечують захист від шкідливого і небезпечного впливу електричного струму, електричної дуги, електромагнітного поля і статичної електрики.  Усі виробничі приміщення за ступенем небезпеки ураження людей електричним струмом поділяються на три групи: без підвищеної небезпеки, з підвищеною небезпекою і слабо небезпечні.  При пошкодженні ізоляції неелектроведучої частини електроустановок опиняється під напругою. Основними технічними заходами захисту людей від ураження електричним струмом в цьому випадку є захисні заземлення, занулення і захисні відключення.  Огороджувальні засоби захисту призначені для тимчасового або постійного огородження струмоведучих частин, для попередження помилкових операцій, тимчасового заземлення відключених струмовідних частин з метою усунення небезпеки поразки.  Важливе значення мають професійну підготовку робітників та інженерно-технічних працівників, чітке знання ними всіх організаційних і технічних заходів по забезпеченню безпеки при роботі з електрообладнанням. Не допускається до роботи персонал, який не пройшов інструктаж з техніки безпеки, в алкогольному і наркотичному стані, діти про 18 років.  Заходи із забезпечення техніки безпеки праці можна представити у вигляді таблиці.  Таблиця 2.2 Заходи щодо забезпечення безпеки праці 

Найменування технологічної операції 

Небезпечний  фактор 

Вплив  на людину 

Заходи 

Приймання 

Механічний  фактор 

Механічна травма 

Ізоляція 

Гідротранспортування 

Механічний  фактор 

Механічна травма 

Ізоляція 

Інспекція 

Механічний  фактор 

Травми у вигляді порізів 

Спецодяг 

Дроблення 

Механічний і  електричний  фактор 

Удари, порізи,  електротравми 

Заземлення  обладнанням,  ізоляція 

Пресування 

Механічний і  електричний  фактор 

Удари,  електротравми 

Заземлення  обладнанням,  ізоляція 

Деароматізація 

Механічний,  фізичний 

Механічні травми, ошпарюванням 

Ізолююче покриття 

Ультрафільтрація 

Механічний  фактор 

Удари 

Ізоляція 

Концентрація 

Механічний,  фізичний 

Механічні травми,  ошпарюванням 

Ізолююче покриття 

Мийка  резервуарів 

Механічний  фізичний 

Вологість повітря, темпратура 

Ізолююче покриття 

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке курсова 2014р. Яковишин Іван