Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
курсова 2014р. Яковишин Іван / курсова розділ 1.docx
Скачиваний:
9
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
31.84 Кб
Скачать

14

Розділ I. Теоретичні основи впливу зовнішнього оточення на підприємство в сучасних умовах господарювання

 1. Місце та роль зовнішнього оточення в господарській діяльності підприємства та вплив на результативність його діяльності

Зовнішнє оточення являє собою об'єктивні обставини, фактори, що оточують організацію в суспільстві, до яких вона мусить пристосовуватися. Зовнішнє оточення організації дедалі більше стає джерелом проблем для сучасних підприємств. Власне, керівники організацій під впливом різноманітних подій у світі і державі змушені зосереджувати свою увагу на середовищі, що швидко змінюється, враховувати його вплив на внутрішню будову і розвиток організації. Зовнішнє оточення для організації - це економічні умови, споживачі, профспілки, урядові акти, законодавство, конкуренти, суспільні погляди, техніка і технологія. Для зовнішнього середовища характерним є те, що воно знаходиться поза впливом менеджерів. Розрізняють сили прямої і непрямої дії на організацію ззовні. Середовище прямої дії включає чинники, які безпосередньо впливають на операції організації і випробовують на собі прямий вплив операцій організації. До цих чинників відносяться постачальники, закони і установи державного регулювання, споживачі і конкуренти. Під середовищем непрямої дії розуміються чинники, які можуть не мати прямого відношення до операції, але, проте, впливають на них, а саме: стан економіки, науково-технічний прогрес, соціокультурні і політичні зміни, події в інших країнах. Вплив зовнішнього середовища на підприємство включає в себе низку факторів, які схематично зображено на рис. 1.1.

Технологічні фактори Економічні фактори Конкурентні фактори

Міжнародні фактори Підприємство Правові фактори

Ринкові фактори Політичні фактори Соціальні фактори

Рис. 1.1. Схема дії зовнішнього середовища на підприємство

Зовнішні фактори які впливають на підприємство:

 1. Економічні фактори. Багато факторів економічного зовнішнього середовища повинні постійно оцінюватися, оскільки стан економіки впливає на ціль фірми. Це темпи інфляції, платіжний баланс країни, рівень зайнятості тощо. Кожний з них може відображати або загрозу, або нову можливість для підприємства.

 2. Політичні фактори. Політична система істотно впливає на ділову активність підприємств, вона створює труднощі і можливості для розвитку багатьох сфер бізнесу. Організація повинна мати чітке уявлення про політичну ситуацію в країні, бо ведення бізнесу є ризикованою справою в нестабільній політичній обстановці.

 3. Ринкові фактори. Ринкове середовище є постійною небезпекою для фірми. До факторів, які впливають на успіх і провал організації, належать розподіл доходів населення, рівень конкуренції в галузі, демографічні умови, що змінюються, бар'єри проникнення на ринок.

 4. Технологічні фактори. Аналіз технологічного середовища повинен щонайменше враховувати зміни в технологіях виробництва, застосування ЕОМ у проектуванні і наданні товарів та послуг або сучасні технології засобів зв'язку.

 5. Фактори конкуренції. При вивченні конкурентного середовища необхідно оцінити, наскільки сильна конкуренція, як вона впливає на організації, визначити головних конкурентів, реальні і потенційні загрози з їхньої сторони.

 6. Фактори соціального характеру. Ці фактори відображають соціальні процеси і тенденції, що впливають на діяльність організації (традиції, звички, ставлення людей до роботи, смаки і психологію споживачів тощо). Соціальна складова впливає на рівень попиту, вибір ринків збуту продукції, визначає параметри регіонального ринку робочої сили тощо.

 7. Міжнародні фактори. Керівництво фірм, які діють на міжнародному ринку, повинне постійно оцінювати і контролювати зміни в цьому середовищі. Останніми роками посилилася конкуренція з боку іноземних фірм на українському ринку і небезпека витіснення вітчизняних виробників іноземними.

 8. Правові фактори. Це закони й інші правові акти, що встановлюють права, відповідальність, обов'язки організації, що регулюють діяльність, включаючи обмеження на окремі її види, визначальні форми і методи захисту інтересів тощо. Від знання і дотримання прийнятих законів залежить правомірність підприємницької діяльності підприємства.

Також існують фактори прямої дії зовнішнього середовища на підприємства. До них належать:

 • споживачі продукції й послуг;

 • постачальники матеріальних і природних ресурсів;

 • конкуренти;

 • інфраструктура (банки, фондові біржі, рекламні і кадрові агентства, охоронні агентства, залізниці тощо);

 • фінансові організації;

 • ринок робочої сили;

 • транспортні організації;

 • державні і муніципальні організації, органи влади тощо.[27,с.62]

Також організації стежать за зовнішньою обстановкою з метою виявлення і використання її сприятливих можливостей для досягнення поставлених цілей, та для уникнення загроз, або перешкод діяльності підприємства. Цього домагаються завдяки вивченню зовнішнього середовища, складанням переліку можливостей і загроз, які в подальшому дозволять не тільки використовувати сприятливі можливості, але й знайти оптимальні рішення в різноманітних ситуаціях.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке курсова 2014р. Яковишин Іван