Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Інженерна графіка / Лабораторна робота-3.doc
Скачиваний:
37
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
960 Кб
Скачать

Створення подібних об’єктів

Команда Offset. Команда дозволяє створювати новий об’єкт на визначеній відстані від вибраного.

Command: offset

В командному рядку введіть команду " offset" і натисніть Enter

Specify offset distance or [Through] <1.0000>:

введіть величину зміщення або пару точок або виберіть ключ і натисніть Enter

Select object to offset or <exit>:

виберіть об’єкти для створення їм подібних і натисніть Enter

Specify point on side to offset:

вкажіть курсором сторону, в яку необхідно зміщувати створений об’єкт і натисніть Enter

Select object to offset or <exit>: *Cancel*

У випадку необхідності побудови ряду подібних об’єктів, виберіть мишею, створений об’єкт і повторіть операцію. Для переривання створення подібних об’єктів натисніть "Esc"

Ключ команди Offset:

– Through – дозволяє задати зміщення через точку.

Розглянемо приклад побудови креслення з використанням команд креслення і зміни.

Відкрийте файл ІSO А4 і збережіть його під будь-яким іменем.

Побудуйте замкнутий контур, використовуючи команди Line і Arc, у відповідності з рисунком 2:

Рисунок 2. Креслення елементів креслення

– накресліть пряму 1, використовуючи команду Line, з наступними координатами 80,220 і 180,183.5;

– накресліть дугу 2 кола радіусом 42 мм, використовуючи об’єктну прив’язку;

– провести прямую 3 симетрично прямій 1;

– замкнути контур дугою 4 кола радіусом 5.5 мм.

Накресліть коло, центр якого співпадає з центром дуги 2:

– викликати команду Circle (коло);

– підвести курсор приблизно до центру більшої дуги і при появі напису Центр натиснути лівою кнопкою миші, визначивши тим самим центр кола точно в центрі великої дуги;

– ввести з клавіатури радіус кола: 22.

Побудувати другу проекцію деталі (прямокутник шириною 20 мм з допоміжними лініями), використовуючи команди прямокутник, лінія і об’єктну прив’язки (рисунок 3).

Встановіть шар з іменем Вісі текучим і накресліть на ньому осьові лінії і коло радіусом 30мм (рисунок 4).

Рисунок 3. Доповнення креслення Рисунок 4. Осьові лінії

Встановіть шар з іменем Контур текучим і створіть дугу подібну дузі 4 (рисунок 2), на відстані 4 мм від неї, використовуючи команду Offset (Відступ):

– викликати команду Offset ;

– на запит команди Spesify offset distance or [Through]< Through> (визначити величину відступу або [Точка проходження] < Точка проходження > ввести 4 і натиснути Enter;

– на запит Select object to offset or <exit> (Виберіть об’єкт для подібних або <вихід>) вказати дугу 4 (рисунок 2).

Аналогічно побудувати лінії 1,2 і 3, що подібні зовнішньому контуру (рисунок 5).

Рисунок 5. Доповнення креслення при використанні команди Offset

Накресліть коло радіусом 4 мм з центром в точці 2 (рисунок 6). Побудуйте ще три кола радіусом 4 мм, використовуючи команду Array (Масив):

– викликати команду Array;

– на запит Select object: (Визначте об’єкт) вказати на коло і натисніть Enter;

– на запит команди Enter the type array [Rectangular/Polar]<R> (Введіть тип масиву [Прямокутний/Круговий]<П>): ввести Р (латинську) і натисніть Enter;

– на запит Specify center point of array (Визначте центральну точку масиву:) вказати точку 1 (рисунок 6);

Рисунок 6. Фрагмент креслення, доповнений новими елементами

– на запит Enter the number of items in the array (Введіть число елементів в масиві:) ввести цифру 4 і натиснути Enter;

– на запит Specify the angle to fill (+=ccw, -=cw)<360> (Визначити кут заповнення (+=ccw, -=cw)<360>): натиснути Enter;

– на запит Rotate arrayed objects? [Yes/No]<Y> (Повернути об’єкти масиву [Да/Нет] <Д>: ) натиснути Enter.

Доповнити нижню проекцію деталі (рисунок 6) прямими 3, 4 і 5. При побудові використовувати об’єктну прив’язку до точок 7 і 8.

Видалити лінію 6 між прямими 3 і 4 (рисунок 6), використовуючи команду Trim (Обрізати):

– викликати команду Trim;

– на запит Select objects (Визначити об’єкти) вказати пряму 3, а на повторний запит Select objects (Визначити об’єкти) вказати пряму 4 і натиснути Enter;

– на запит Select objects to trim or [Project/Edge/Undo/] (Вибрати об’єкт, який необхідно обрізати, або [Проекція/ Кромка/ Відміна] : ) вказати пряму 6 і натиснути Enter.

Результат виконання команди представлений на рисунку 7.

Рисунок 7. Видалення лінії при використанні команди Trim

Продовжити прямі 2 і 3 до прямої 1 (рисунок 7), використовуючи команду Extend (розширити):

– викликати команду Extend (розширити);

– на запит Select objects (Виберіть об’єкти) вказати пряму 1 і натиснути Enter;

– на запит Select objects to Extend or [Project/Edge/Undo/] (Виберіть об’єкт, який необхідно продовжити, або [Проекція/ Кромка/ Відміна]) вказати пряму 2, а на повторний запит Select objects to Extend or [Project/Edge/Undo/] (Виберіть об’єкт, який необхідно продовжити, або [Проекція/Кромка/Відміна]) вказати пряму 3 і натиснути Enter.

Округлити краї дугою кола радіусом 3 мм (рисунок 8), використовуючи команду Fillet (Округлення), для цього:

– викликати команду Fillet;

– на запит Select first object or [Polyline/Radius/Trim] (Виберіть перший об’єкт або [Полілінія/Радіус/Обрізати]) натиснути правою кнопкою миші по екрану і з контекстного меню команди вибрати опцію Radius (Радіус);

– на запит Spesify fillet Radius <10> (Визначте радіус округлення <10>) ввести цифру 3;

– викликати команду Fillet;

– на запит Select first object or [Polyline/Radius/Trim] (Виберіть перший об’єкт або [Полілінія/Радіус/Обрізати]) вказати пряму 1;

– на запит Select second object (Виберіть другий об’єкт) вказати пряму 2 і натиснути Enter.

Рисунок 8. З’єднання прямих дугою кола Рисунок 9. Побудова фаски

Повторити вказівки побудови з правої сторони креслення.

Виконаємо фаску с катетом 3 мм по прямій 1 і під кутом 30о до неї (рисунок 9), використовуючи команду Chamfer (Фаска):

– викликати команду Chamfer;

– на запит Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method] (Виберіть першу пряму або [Полілінія/ Катет/ Кут/ Обрізати/ Метод]) натиснути правою кнопкою миші по екрану і з контекстного меню команди вибрати опцію Angle (Кут);

– на запит Spesify Chamfer length on the first line <10>(Визначити довжину першого катета фаски<10>) ввести цифру 3;

– на запит Spesify Chamfer angle on the first line <0> (Визначити кут фаски відносно першої лінії <0>) ввести цифру 30;

– викликати команду Chamfer;

– на запит Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method] (Виберіть першу пряму або [Полілінія/ Катет/ Кут/ Обрізати/ Метод]) вказати пряму 1;

– на запит Select second line (Вибрати другу пряму) вказати пряму 2 і натиснути Enter.

Побудувати фаску з правої сторони креслення.

Доповнити дану проекцію креслення лініями 1 і 2, 5 і 6 на шарі Контур і осьовими лініями 3 і 4 на шарі Вісі, використовуючи об’єктну прив’язку (рисунок 10).

Рисунок 10. Фрагмент креслення

При побудові креслення і їх модифікації часто необхідно переміщати ті або інші фрагменти креслення або все зображення цілком. Для цих цілей використовується команди Move (Переміщення) і Rotate (Поворот).

Команда Move (Переміщення) забезпечує переміщення об’єкту або групи об’єктів. Процес переносу об’єктів схожий на

процес копіювання.

Command: Move

В командному рядку введіть команду “Move” і натисніть Enter

Specify base point or displacement

введіть координату базової точки і натисніть Enter

Specify second point of displacement or <use first point as displacement>:

введіть координати другої точки або переміщення або <використайте першу точку для переміщення> і натисніть Enter

Команда Rotate (Поворот) дозволяє повертати об’єкт або набір об’єктів навколо базової точки, яка визначається в процесі діалогу команди.

Command: Rotate

В командному рядку введіть команду «Rotate» і натисніть Enter

Specify base point

введіть координати базової точки і натисніть Enter

Specify rotation angle or [Referance]:

можна вказати кут повороту, вводячи його в командний рядок, або вибрати опцію Referance (Посилання)

Опція Referance (Посилання) визначає кут відносно існуючого кута. При цьому видаються наступні запити

Specify the Referance angle

Визначте кут посилання (кут, що визначає поточне положення об’єкту)

Specify the new angle

Визначте новий кут (кут, що визначає нове положення об’єкту)

Повернути все отримане зображення на 90о, для цього необхідно:

– викликати команду Rotate;

– на запит команди Select object (Виділіть об’єкт) виділіть за допомогою рамки всі об’єкти і натисніть Enter;

– на запит Specify base point (Визначте базову точку) вказати на будь-яку точку, наприклад, на центр кола;

– ввести з клавіатури значення кута повороту –90 і натиснути Enter.

При подібному повороті креслення вийшло за межі формату (рисунок 11)

Рисунок 11. Результат застосування команди Rotate

Використовуючи команду Move (Переміщення), розмістіть самостійно зображення в центрі креслення (рисунок 12).

Рисунок 12. Фрагмент відредагованого креслення

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.