Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Інженерна графіка / Лабораторна робота-2.doc
Скачиваний:
44
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
223.74 Кб
Скачать

Лабораторна робота № 2 Створення графічних примітивів

Мета роботи: Вивчення основних принципів побудови графічних примітивів

Хід роботи

1. Запустити AutoCAD 2000і

2. Ознайомитися с панеллю інструментів "Рисування" і пунктом меню "Креслення".

3. Ознайомитися з методами побудови графічних примітивів (повторити наведені в методичних вказівках приклади).

4. Побудувати зображення болта, використовуючи техніку шарів і шаблон рамки і основний напис, створений в лабораторній роботі № 1.

5. Зберегти результати в файлі і оформити звіт. Звіт виконується на листах А4 формату і повинен містити:

– назву роботи, мету роботи, порядок виконання роботи і отримане зображення;

– відповіді на контрольні запитання.

Методичні вказівки

Рисунки в AutoCAD 2000і будуються з набору геометричних примітивів, під якими розуміються елементи креслення, які обробляються системою як ціле, а не як сукупність точок або об’єктів. Графічний примітив створюється командами креслення або рисування, які викликаються з панелі інструментів "Рисування" або з меню "Креслення", або вводяться вручну в командному рядку "Command:".

Побудова ліній Відрізок

Команда Line – формування відрізка.

Виклик команди:

-  командний рядок: Line;

- інструментальна панель: Відрізок (рисунок 1).

Рисунок 1

Ключі команди Line:

– Close – замкнути ломану;

– Undo – відмінити останній нарисований відрізок.

Command:

В командному рядку введіть команду "Line"

Command: line

Натисніть Enter

Specify first point: 10, 10

введіть координату першої точки відрізка і натисніть Enter

Specify next point or [Undo]: 100, 50

введіть координату другої точки відрізка або "Undo" для відміни і натисніть Enter

Specify next point or [Undo]: 200, 50

введіть координату наступної точки відрізка або "Undo" для відміни і натисніть Enter

Specify next point or [Close/Undo]: close

введіть координату наступної точки відрізка або Undo для відміни або "Close" для замикання ламаної на початок і натисніть Enter

 

Пряма і промінь

Команда xLine – формування прямої, яка не має кінців в обох направленнях.

Виклик команди:

– командний рядок: хLine;

– інструментальна панель: Пряма (рисунок 1).

Ключі команди xLine:

– Hor – побудова горизонтальної прямої, яка проходить через задану точку;

– Ver – побудова вертикальної прямої, яка проходить через задану точку;

– Ang – побудова прямої по точці і куту;

– Bisect – по точці і половині кута, заданого трьома точками;

– Offset – по зміщенню від базової лінії. Створюється пряма, паралельна будь-якій базовій лінії.

Command: xline

В командному рядку введіть команду "xLine" і натисніть Enter

Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: 10, 10

введіть координату центральної точки прямої або введіть ключ і натисніть Enter

Specify through point: 10, 100

введіть координату точки, крізь яку буде проходити пряма і натисніть Enter

Команда Ray – формування проміння.

Command: Ray

В командному рядку введіть команду "Ray" і натисніть Enter

Specify start point: 10, 10

вкажіть координату першої точки проміння і натисніть Enter

Specify through point: 10, 100

вкажіть координату точки, крізь яку буде проходити промінь і натисніть Enter

 

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.