Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Інженерна графіка / Лабораторна робота-5.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
2.9 Mб
Скачать

Лабораторна робота № 5 Побудова лекальних кривих

Мета роботи: самостійно побудувати об’єкт за допомогою табличних даних.

Хід роботи

1. Запустити AutoCAD 2000і

2. Виконати побудову всіх прикладів наведених у методичних вказівках

3. Взяти необхідний варіант у викладача.

4. Побудувати зображення, яке приведене в варіанті.

5. Зберегти результати в файлі і оформити звіт.

6. Вимоги до звіту

Звіт виконується на листах А4 формату і повинен містити:

– назву роботи, мету роботи, порядок виконання роботи і отримане зображення;

– відповіді на контрольні питання.

Методичні вказівки Побудова еліпса

Еліпс відноситься до кривих конічного перетину, які отримуються при перетині площиною всіх утворюючих конуса.

Еліпс – замкнута плоска випукла крива, сума відстаней кожної точки якої до двох даних точок (фокусів), які лежать на його великій вісі, величина постійна і дорівнює довжині великою вісі.

Класичний спосіб побудови еліпсу.

1. На шарі осьових ліній проводимо горизонтальну і вертикальну вісі за допомогою команди LINE (Відрізок). Точка перетину – центр еліпса (рис. 1)

2. Працюючи на шарі допоміжних ліній з центра, командою CIRCLE (Коло) будуємо два концентричні кола, радіуси яких рівні великій і малій вісі еліпса, відповідно (рис. 2).

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: (якщо у відповідь вказати точку, то вона становиться центром майбутнього кола)

Specify radius of circle or [Diameter]: 15 (введіть радіус кола або діаметр)

Можна ввести число, яке буде радіусом кола. А можна задати його точкою. Якщо ввести букву R, то це буде означати, що ми вибрали радіус, а якщо ввести букву D, що ми вибрали діаметр, і тоді задається запит на ввід діаметра:

Specify radius of circle or [Diameter] <51.7585>: D

Specify diameter of circle <103/5170>: 20 (задайте діаметр)

Діаметр також можна задавати числом або указанням точки.

3. Ділимо отримані кола на 12 рівних частин, використовуючи команду створення кругового масиву ARRAY (Масив) (рис. 3).

4. З точок перетину промінів з кола більшого діаметру проводимо лінії паралельно малої вісі еліпсу, використовуючи конструктивну пряму, яка виконується командою XLINE (Пряма), якій відповідає кнопка Construction Line (Конструктивна лінія) за допомогою прив’язки Intersection (Перетин) (рис. 4).

Перше питання команди:

a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: h (вибір дозволяє рисувати горизонтальні прямі)

Specify through point: (вказуємо точки, через які будуть йти прямі, натиснувши на них мишею)

Якщо на перший запит команди вказати точку, тоді AutoCAD буде будувати пучок прямих, які проходять через цю точку. Крім того, є 5 опцій, які стають доступними на початку роботи команди. Вони дозволяють рисувати спеціальним чином розміщенні прямі: горизонтальні – Hor; вертикальні – Ver; під відповідним кутом – Ang; утворюючі бісектрису деякого кута, для якого необхідно вказати вершину і сторони – Bisect; паралельні до другої прямої – Offset. Кожна з цих операцій Вводиться за допомогою тих літер, які в найменуванні опції виділені в верхньому регістрі. Для скінчення команди необхідно натиснути кнопку Enter.

5. З точок перетину промінів з колом меншого діаметру проводимо лінії, паралельні великій вісі еліпсу тек само, як і в попередньому пункті (рис. 5). Але при виборі розміщення прямих вводимо вже букву V – вертикальні.

Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: V (вибір дозволяє рисувати вертикальні прямі).

6. При взаємному перетині даних ліній отримаємо точки, які належать еліпсу. Вже на шарі основних ліній з’єднаємо дані плавною кривою, використовуючи команду SPLINE (Сплайн), і прив’язку Intersection (Перетин), і отримаємо контур еліпсу (рис. 6).

Specify first point or [Object]: (вкажіть першу точку)

Specify next point: (вкажіть наступну точну)

Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent>: C (вибираємо замикання лінії)

Після вводу другої точки можливе або подальше вказання точок, або замикання лінії за допомогою Close (Замкнути). Після цього слід натиснути 2 рази на Enter.

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8

7. В системі AutoCAD існує команда побудови еліпса ELLIPSE (Еліпс). Створення еліпсів і еліптичних дуг виконується за допомогою команди ELLIPSE (Еліпс).

Перший запит команди:

Command: ellipse

Specify axis endpoint of elipse or [Arc/Center]: (вказуємо першу точку вісі еліпса)

Specify other endpoint of axis: <Ortho on> (вводимо другу кінцеву точку вісі)

Після цього по першим точкам обчислюємо центр еліпсу (середина відрізка між першою і другою точками) і задає наступний запит:

Specify distance to other axis or [Rotation]: 15 (вводимо довжину другої вісі)

На цей запит можна ввести число, яке являється довжиною другої вісі еліпсу. А якщо вказати третю точку, то система обчислить відстань від центру до цієї точки, візьме його в якості довжини другої напіввісі і побудує по цим даним еліпс (рис. 8).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.