Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
34
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.78 Mб
Скачать

13 Іг Пр.Р.№ 2.-2010 стор.

Практична робота № 2

Зображення плоских деталей. Нанесення розмірів

Мета роботи – ознайомлення студентів з вимогами до винесення розмірів на кресленні згідно ГОСТу 2.307-68; навчитися правил проведення виносних і розмірних ліній, лінійних і кутових розмірів.

Методичні вказівки

Частина 1

Формати креслень. Основний напис та додаткова графа

Формати креслярських аркушів вибирають залежно від габаритних розмірів креслення. Розміри форматів визначаються розмірами зовнішньої рамки креслення (рис. 1).

Рис. 1

Згідно з ГОСТ 2.301—68 регламентуються п'ять основних форматів: А0, А1, А2, АЗ, А4, розміри сторін яких подано в табл. 1. У разі потреби можна користуватися форматом А5 зі сторонами 148 х 210 мм.

Таблиця 1. Розміри основних форматів

Формат

Розміри сторін формату, мм

А0

841 x 1189

А1

594 х 841

А2

420 х 594

АЗ

297 х 420

А4

210 x 297

Площа формату А0 (841 х 1189) дорівнює одному квадратному метру. Інші основні формати можуть бути одержані послідовним поділом формату А0 на дві рівні частини паралельно меншій стороні відповідного формату.

Крім п'яти основних форматів, дозволяється користуватися додатковими, що утворюються кратним збільшенням меншої сторони основного формату (табл. 2).

Таблиця 2. Розміри додаткових форматів

Кратність

Формат, мм

A0

A1

A2

A3

A4

2

1189x1682

3

1189x2523

841x1783

594x1261

420x891

297x630

4

841x2378

594x1682

420x1189

297x841

5

594x2102

420x1486

297x1051

6

420x1783

297x1261

7

420 х 2080

297 х 1471

8

297x1682

9

297x1892

Позначення додаткового формату складається з позначення основного формату та числа, що вказує кратність збільшення. Наприклад, А1 х 2, АЗ х 5.

Поле креслення обмежується рамкою, товщина лінії якої не менше ніж 0,7 мм, на відстані 20 мм від лівої межі аркуша (поле для підшивання) та на відстані 5 мм від інших сторін зовнішньої рамки (див. рис.1). У правому нижньому куті незалежно від розмірів сторін поля креслення розміщується основний напис (рис. .2) за винятком формату А4, де він розміщується тільки вздовж сторони 210 мм.

Рис. 2

Для геометричного та проекційного креслень основний напис можна заповнювати спрощено, для інших креслень усі графи основного напису мають бути заповнені відповідно до ГОСТ 2.104—68. Крім того, для цих креслень обов'язкова додаткова графа 26 розміром 70 х 14 мм у лівому верхньому куті (див. рис. 1), де записують (повернутим на 180° відносно основного напису) позначення конструкторського документа (графа 2 основного напису).

Для виконання практичної роботи необхідно на Листі 2 накреслити рамку і основний напис форми, що показана на рис. 3.

Рис. 3 (1 – порядковий номер креслення; 2 – найменування креслення; 3 – прізвище студента; 4 – прізвище викладача; 5 – дата здачі роботи; 6 – найменування учбового закладу і кафедри, а також курс і номер групи; 7 – масштаб виконання креслення; 8 – номер варіанта; 9 – оцінка і підпис викладача).

Типи ліній

ГОСТ 2.303—68 регламентує різні типи ліній, що використовуються при побудові креслень. У табл. 3 наведено типи ліній, їх найменування, накреслення і розміри конструктивних елементів ліній, товщина ліній відносно суцільної товстої лінії та основне призначення. Товщина всіх ліній на одному рисунку залежить від товщини s лінії видимого контуру, яку вибирають у межах 0,5... 1,4 мм залежно від розмірів, складності та призначення рисунка, розмірів формату.

Таблиця 3. Лінії, що використовуються при побудові креслень

Найменування лінії

Накреслення лінії

Товщина лінії відносно товщини основної лінії

Основне призначення

Суцільна товста основна

s

Лінії видимого контуру

Лінії переходу видимі

Лінії контуру перерізу (винесеного і такого, що входить до складу розрізу)

Суцільна тонка

s/3…s/2

Лінії контуру накладеного перерізу

Лінії розмірні та виносні

Лінії штриховки

Лінії-виноски

Полички ліній-виносок

Лінії для зображення примежових деталей

Лінії обмеження виносних елементів на виглядах, розрізах, перерізах

Сліди площин, лінії побудови характерних точок

Суцільна хвиляста

s/3…s/2

Лінії обриву

Лінії розмежування вигляду та розрізу

Штрихова

s/3…s/2

Лінії невидимого контуру

Лінії переходу невидимі

Штрихпунктирна тонка

s/3…s/2

Лінії осьові та центрові

Лінії перерізів, що є осями симетрії для накладених або винесених перерізів

Штрихпунктирна потовщена

s/2…2/3s

Лінії, що позначають поверхні, які підлягають термообробці або покриттю

Лінії для зображення елементів, розмішених перед січною площиною («накладена проекція»)

Розімкнена

s…1,5s

Лінії розрізу

Суцільна тонка із зламами

s/3…s/2

Довгі лінії обриву

Штрихпунктирна з двома крапками тонка

s/3…s/2

Лінії згину на розгортках

Лінії для зображення частин виробів у крайніх або проміжних положеннях

Лінії для зображення розгортки, суміщеної з виглядом

Вибрані товщини ліній мають бути однаковими для всіх зображень на даному кресленні.

Штрихи штрихових та штрихпунктирних ліній, а також відстані між штрихами мають бути однакової довжини. Штрихпунктирні лінії повинні закінчуватися штрихами. Центр кола позначають перетином штрихів. Для кола, діаметр якого менший ніж 12 мм, центрові штрихпунктирні лінії замінюють суцільними тонкими лініями.

На рис. 4 наведено приклади застосування різних типів ліній при виконанні різноманітних креслень.

Рис. 4

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Інженерна графіка