Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
34
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.78 Mб
Скачать

Методичні вказівки Частина 2

В даній практичній роботі необхідно завершити зображення плоскої деталі по представленим половинкам, які обмежені віссю симетрії, а також нанести розміри і вказати їх кількість.

Перед виконанням практичної роботи необхідно ознайомитись з наступними загальними правилами нанесення розмірів (ГОСТ 2.307-68):

 • розміри зображеного виробу і його елементів визначають по розмірним числам, нанесеним на кресленні. Так як розмірні числа відповідають натуральним розмірам виробу, то вони не залежать від масштабу зображення;

 • загальна кількість розмірів на кресленні має бути мінімальним, але достатнім для виготовлення і контролю виробу;

 • кожний розмір вказується тільки один раз;

 • лінійні розміри вказують в міліметрах без позначення одиниць виміру;

 • кутові розміри вказуються в градусах, хвилинах і секундах з позначенням одиниць вимірів, наприклад: 4°, 4°30', 4°30'40";

 • при нанесенні розміру прямолінійного відрізку розмірну лінію проводять паралельно тому відрізку, а виносні лінії — перпендикулярно розмірним (рис. 1);

Рис. 1. Проведення розмірних ліній на кресленні

 • при нанесенні розміру кута розмірну лінію проводять у вигляді дуги з центром в його вершині, а виносні лінії — радіально;

 • розмірні лінії бажано наносити поза контуру зображення (рис. 1);

 • розмірну лінію, як правило, з обох кінців обмежують стрілками (рис. 1);

 • виносні лінії повинні виходити за кінці стрілок розмірної лінії на 1...5 мм (рис. 2);

Рис. 2. Нанесення розмірних чисел

 • мінімальні відстані між паралельними розмірними лініями повинні бути 7 мм, а між розмірною і лінією контуру — 10 мм і вибрані в залежності від розмірів зображення і насиченості креслення;

 • необхідно запобігати перетин розмірних і виносних ліній. Тому менші розміри ставлять ближче до контуру зображення, ніж великі розміри (рис. 3);

Рис. 3. Проведення паралельних ліній розмірних ліній

- величини елементів стрілок розмірних ліній вибирають в залежності від товщини ліній видимого контуру і викреслюють приблизно однаковими на всьому кресленні. Форма стрілки і приблизне співвідношення її елементів показані на рис. 4;

Рис. 4. Форма стрілки і приблизне співвідношення її елементів

- при недоліки місця для стрілок на розмірних лініях, стрілки наносять, як показано на рис. 5. Можна заміняти стрілки засічками або чіткими точками;

Рис. 5. Виконання розмірних ліній при недоліки місця для стрілок

- при вказані розміру діаметру перед розмірним числом наносять знак „”. При нанесенні розміру діаметра всередині кола розмірні числа зміщують відносно середини розмірних ліній. Якщо розмірне чис­ло всередині кола не поміщається, його виносять за межи кола, як показано на рис. 6;

Рис. 6. Нанесення розміру діаметра

- при нанесенні розміру радіуса перед розмірним числом поміщають прописну літеру R (рис. 7). Розмірну лінію для того, щоб показати радіус проводять, як правило, з центру дуги і закінчують стрілкою з одного боку, що упирається в точку дуги кола;

Рис. 7. Нанесення розміру радіуса

- при великому розмірі радіуса центр допускається приближати до дуги, в цьому випадку розмірну лінію радіуса показують з заломом під кутом 90° (рис. 7);

- якщо не вимагається вказувати розміри, що визначають положення центру дуги кола, то розмірну лінію радіуса допускається не доводити до центру і зміщати її відносно центру (рис. 7);

- перед розмірним числом, яке вказує сторону квадратного елементу, наносять знак „” (рис. 8). При цьому висота знаку дорівнює висоті цифр;

Рис. 8. Нанесення розміру квадратного елементу

- при зображенні деталі в одній проекції розмір її товщини s або довжини l наносять, як показано на рис.9;

Рис. 9. Нанесення розміру товщини S в довжини L

- при нанесенні декількох паралельних або концентричних розмірних ліній розмірні числа над ними розміщуються в шаховому порядку (рис. 10);

Рис. 10. Розміщення розмірних чисел при нанесенні декількох

паралельних розмірних ліній

- розміри декількох однакових елементів виробу, як правило, наносять один раз з вказівкою на поличці лінії-виноски кількість цих елементів (рис. 11);

Рис. 11. Нанесення розмірів однакових елементів

- розміри двох симетрично розміщених елементів виробу (крім отворів) наносять один раз без вказівки їх кількості, групуючи, як правило, в одному місці всі розміри (рис. 12);

Рис. 12. Нанесення розмірів для симетрично розміщених елементів

- не допускається повторювати розміри одного і того ж елемента на різних зображеннях;

- у випадку, що показаний на рис. 13, розмірні і виносні лінії проводять так, щоб вони разом з вимірюючим відрізком утворили паралелограм;

Рис. 13. Зміщення розмірної лінії

- розміри фасок під кутом 45° наносять, як показано на рис. 14, а. Розміри фасок під другими кутами; вказують по загальним правилам – лінійним і кутовим розмірами або двома лінійними розмірами (рис. 14, б);

а

б

Рис. 14. Нанесення розміру фаски: а — під кутом 45°; б — під кутами не 45°

- якщо на зображенні поєднується вигляд з розрізом, то розміри, що відносяться до вигляду, поміщаються з боку вигляду, а розміри, що відносяться до розрізу, поміщаються з боку розрізу (рис. 14);

- розміри, що відносяться до одного і того ж конструктивного елементу (пазу, виступу, отвору та ін.), рекомендується групувати в одному місці, розміщуючи на тому зображенні, де форма даного елементу показана найбільш повно (рис. 15);

Рис. 15. Групування розмірів паза

- при нанесенні розмірів елементів, рівномірно розміщених по колу виробу (наприклад, отворів), замість кутових розмірів, які визначають взаємне розміщення елементів, вказують тільки їх кількість (рис. 16);

Рис. 16. Нанесення розмірів елементів, рівномірно розміщених по колу виробу

- при нанесені розмірів, що визначають відстань між рівномірно розміщеними однаковими елементами виробу (наприклад, отворами), рекомендується замість розмірних ланцюгів наносити розмір між сусідніми елементами і розмір між крайніми елементами у вигляді добутку кількості проміжків між елементами на розмір проміжку (рис. 17);

Рис. 17. Нанесення розмірів для рівномірно розміщених елементів

- допускається не наносити на креслення розміри радіуса дуги кола сопрягающихся паралельних ліній (рис. 18);

Рис. 18. Розмір радіуса дуги не наноситься

- при великій кількості розмірів, нанесених від загальної бази, допускається наносити лінійні розміри, як показано на рис. 19, при цьому проводять загальну розмірну лінію від відмітки 0, і розмірні числа наносять в направлені виносних ліній у їх кінців;

Рис. 19. Нанесення від загальної бази великої кількості розмірів

- якщо вигляд або розріз симетричного предмета або окремих симетрично розміщених елементів зображають тільки до вісі симетрії або з обривом, то розмірні лінії, що відносяться до цих елементів, проводять з обривом, і обрив розмірної лінії роблять далі від вісі (рис. 20);

Рис. 20. Виконання обривів розмірних ліній

- одинакові елементи, які розміщені в різних частинах виробу (наприклад, отвори), розглядають як один елемент, якщо між ними нема проміжку або однакові елементи з’єднанні тонкими лініями. При відсутності цих умов вказують повну кількість елементів.

Виконайте креслення плоских предметів за поданими половинами симетричних зображень згідно свого варіанту (Таблиця 1). Нанесіть необхідні розміри і зазначте товщину предмета.

Креслення необхідно виконати на листі форматом А3. Поле креслення обмежується рамкою, товщина лінії якої не менше ніж 0,7 мм, на відстані 20 мм від лівої межі аркуша (поле для підшивання) та на відстані 5 мм від інших сторін зовнішньої рамки. У правому нижньому куті креслення розміщується основний напис Форма 1 (рис.21).

Рис. 21. Приклад основного напису (Форма 1)

Приклад результату даної практичної роботи зображений на рис. 22.

Рис. 22. Показаний приклад виконання практичної роботи

Таблиця 1.

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

1.1

1.2

2.1

2.2

3.1

3.2

Варіант 4

Варіант 5

Варіант 6

4.1

4.2

5.1

5.2

6.1

6.2

Варіант 7

Варіант 8

Варіант 9

7.1

7.2

8.1

8.2

9.1

9.2

Варіант 10

Варіант 11

Варіант 12

10.1

10.2

11.1

11.2

12.1

12.2

Варіант 13

Варіант 14

Варіант 15

13.1

13.2

14.1

14.2

15.1

15.2

Варіант 16

16.1

16.2

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Інженерна графіка