Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Інформатика. Частина 1

.pdf
Скачиваний:
11
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.53 Mб
Скачать

скопіюйте формулу, обчислюючи підсумкові значення для стовпців «Количество», «Цена», «Сумма»;

оформіть таблицю з урахуванням доданих стовпців (встановіть межі та заливку);

збережіть таблицю під колишнім іменем.

Рис. 2. Приклад таблиці для виконання

5.Створіть новий документ. Сформуйте наведену таблицю. Збережіть документ під ім'ям Таблиця 2 у папку Лаб.робота 1, що знаходиться в папці Вашої групи на диску C:

Рис. 3. Приклад таблиці для виконання

41

6.Продовжіть оформлення «Налоговая ведомость», виконуючи наступні дії:

вставте порожній стовпець перед першим стовпцем створеної таблиці;

введіть назву стовпця «№ п/п»;

оформіть таблицю з урахуванням доданого стовпця (об’єднайте необхідні осередки, встановіть межі та заливку);

автоматично проставте порядкові номера працівників;

введіть у стовпець «Итого» формулу, що обчислює сумарну зарплату першого працівника за ―январь‖ і ―февраль‖ (у термінах комірок):

«итого» = январь + февраль;

скопіюйте формулу для всіх працівників;

виконайте обчислення в стовпці «с.подл.н.» (сума, що підлягає оподатковуванню), виходячи з наступних розумінь:

Якщо сумарна зарплата за “январь” і “февраль” итого») < неоподатковуваного мінімуму

То «с.подл.н.» = 0

Інакше «с.подл.н.» = сумарна зарплата за “январь” і “февраль” - неоподатковуваний мінімум.

Для виконання обчислень скористайтеся функцією ЯКЩО, в

поля якої Логическое_выражение, Значение_если_истина,

Значение_если_ложь вводьте в термінах комірок відповідно до умови і значення полів Если, То, Иначе наведеної формули.

збережіть таблицю під колишнім іменем.

7.Змініть «Налоговую ведомость» відповідно до пільгового оподатковування в такий спосіб:

додайте стовпець «Наличие льгот» праворуч від сформованої таблиці;

проставте в новий стовпець за своїм розсудом цифри 0 або 1, що відповідають позначкам «немає пільг» і «є пільги»;

додайте стовпець «с.подл.н.1» праворуч від стовпця

«Наличие льгот»;

42

у стовпці «с.подл.н.1» виконайте обчислення суми, що підлягає оподатковуванню, з урахуванням пільг у такий спосіб:

Рис. 4. Приклад таблиці для виконання

Якщо сумарна зарплата за “январь” і “февраль” итого») > неоподатковуваного мінімуму І

немає пільг («Наявність пільг» = 0)

То «с.подл.н.1» = сумарна зарплата за “январь” і “февраль” - неоподатковуваний мінімум

Інакше «с.подл.н.1» = 0.

Для виконання обчислень скористайтеся операціями набору вкладених формул. Обчислення виконуйте з використанням логічної функції Если, значенням поля Логическое_виражение якої є логічна функція І, а значеннями полів Значение_если_истина і Значение_если_ложь є

відповідно введені в термінах комірок значення полів То й Иначе наведеної вище формули.

оформіть таблицю з урахуванням введених стовпців;

43

збережіть документ під ім'ям Таблиця 3 у папку Лаб.робота 1, що знаходиться в папці Вашої групи на диску

C:.

Рис. 5. Приклад таблиці для виконання

8.Змініть сформовану таблицю в такий спосіб:

введіть колонку «Налог», обчислення в якій виконайте за формулою:

«Налог» = 20%* «сума, що підлягає оподатковуванню»

с.подл.н.»);

введіть колонку «Сумма к выдаче», обчислення в якій виконайте за формулою:

«Сумма к выдаче» = сумарна зарплата за “ январь” і “февраль”

итого») - «Налог»;

додайте рядок «Всего», обчисліть у ньому підсумкові (сумарні) значення по всіх стовпцях таблиці;

оформіть таблицю з урахуванням введених стовпців і рядка;

збережіть документ під іменем Таблиця 4 у папку Лаб.робота 1, що знаходиться в папці Вашої групи на диску

C:.

44

9. Відсортуйте таблицю за абеткою по прізвищах. Збережіть документ під іменем Таблиця 5 у папку Лаб.робота 1, що знаходиться в папці Вашої групи на диску C:.

Рис. 6. Приклад таблиці для виконання

Рис. 7. Приклад таблиці для виконання

8.Відсортуйте таблицю по спаданнюсуми до видачі. Збережіть документ під іменем Таблиця 6 у папку Лаб.робота 1, що знаходиться в папці Вашої групи на диску C:.

9.З використанням програми Провідник скопіюйте з папки Лаб.робота 1, що знаходиться в папці Вашої групи на диску C:, у папку Лаб.робота 1, що знаходиться на диску А:, усі створені Вами документи (у випадку повного виконання лабораторної роботи їх повинно бути 6).

45

10. З використанням програми Провідник скопіюйте з папки Лаб.робота 1, що знаходиться в папці Вашої групи на диску C:, у папку Лаб.робота 1, що знаходиться на диску А:, усі створені Вами документи (у випадку повного виконання лабораторної роботи їх повинно бути 6).

11.

Рис. 8. Приклад таблиці для виконання

1. Сформувати наведену таблицю залежності збільшення у вазі від кількості спожитих Ккал.

Після створення таблиці виконати наступні дії:

ввести стовпчик «№ п/п» і проставити відповідні порядкові номери;

перейменувати лист зі створеною таблицею, привласнивши йому ім'я «Данные»;

зберегти таблицю під іменем

Исходные данные. Документ зберігайте в папку своєї групи, що знаходиться в папці Мои документы на диску C:. При збереженні створіть папку Лаб.робота 2 у своїй особистій папці. Тільки після цього виконаєте команду Сохранить у

створену папку.

Рис. 9. Приклад таблиці

46

для виконання

Рис. 10. Приклад таблиці для виконання

2.Побудувати графік із маркерами за даними стовпчиків «Кол-во потребленных Ккал» (X) і «Прибавка в весе» (Y). При побудові графіка дотримуйтесь наступних вимог:

тип діаграми встановити – «Графік з маркерами»;

ввести ім'я споруджуваного ряду «Емпірична залежність»;

як підписи по осі Х ввести значення стовпчика

«Кол-во потребленных Ккал» (X);

підписати координатні осі і дати назву графікові

«Зависимость "Ккал-вес"»;

видалити лінії сітки;

вивести легенду праворуч від графіка;

47

діаграму розташувати на окремому аркуші, надавши йому ім'я «Графики»;

якщо побудований графік не відповідає висунутим вимогам, скористатися прийомами редагування діаграм;

оформити графік за своїм розсудом, змінивши стандартні колір ліній, заливки, параметри шрифту у всіх можливих об'єктів графіка

зберегти документ під іменем Графік 1 у папку Лаб.робота 2, що знаходиться в папці Вашої групи на диску C:

Рис. 12. Приклад отриманого графіка

3. Обчислити коефіцієнти m і b лінійної регресії y m x b за даними стовпців «Кол-во потребленных Ккал» (X) і «Прибавка в весе» (Y), виконуючи наступні дії:

перейти на сторінку «Данные»;

для обчислення значень m і b використовувати комірки, розташовані під табличними даними;

для знаходження значень m і b скористатися статистичною функцією ЛИНЕЙН;

перейменувати комірки, утримуючі значення m і b, привласнивши їм відповідно імена m і b (комірка з першим значенням – m, комірка з другим значенням – b)

зберегти документ під колишнім іменем.

48

4. Обчислити коефіцієнти m і b ступеневої регресії y b mx за даними стовпців «Кол-во потребленных Ккал» (X) і «Прибавление

ввесе» (Y), виконуючи наступні дії:

для обчислення значень m і b використовувати комірки, розташовані під значеннями коефіцієнтів лінійної регресії;

для знаходження значень m і b скористатися статистичною функцією ЛГРФПРИБЛ;

перейменувати комірки, що містять значення m і b, привласнивши їм відповідно імена mm і bb (комірка з першим значенням – mm, комірка з другим значенням – bb)

зберегти документ під ім'ям Дані+коефіцієнти в папку Лаб.робота 2, що знаходиться в папці Вашої групи на диску

C:

Рис. 13. Приклад таблиці для виконання

5.Обчислити значення лінійної і ступеневої регресії, виконуючи наступні дії:

праворуч від стовпця «Придавление в весе» (Y) увести стовпці «Линейная регрессия» (Y1) і «Степенная регрессия»

(Y2);

у стовпець «Линейная регрессия» (Y1) увести формулу

обчислення значень лінійної регресії

y1 m x b

в

 

термінах комірок, вибираючи на робочому полі потрібні

49

y2 bb mmx

комірки і вводячи знаки арифметичних операцій з клавіатури;

скопіювати введену формулу на інші комірки;

в стовпчик «Степенная регрессия» (Y2) ввести формулу

обчислення значень ступеневої регресії в термінах комірок, вибираючи на робочому полі потрібні комірки і вводячи знаки арифметичних операцій із клавіатури;

Рис. 14. Приклад таблиці для виконання

скопіювати введену формулу вінші комірки;

зберегти документ під ім'ям Дані+значення регресій у папку Лаб.робота 2, що знаходиться в папці Вашої групи на диску C:

6.Побудувати графіки лінійної і ступеневої регресій на створеному раніше «Графики». Для цього виконати наступні дії:

перейти на сторінку«Графики»;

додати графік, значеннями по осі Y якого є значення стовпця «Линейная регрессия» (Y1), підписи по осі X залишити без зміни, новий ряд назвати «Лінійна регресія»;

50

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.