Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Hist of Uk 5 cllas / 21_5-21__-

.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
283.14 Кб
Скачать

Дата___________________ Урок 21

Історія України 5 клас

Тема: Ліквідація української козацької держави

Мета: познайомити учнів зі спробами П. Полуботка та К. Розумовського відновити державні права України, розповісти про ліквідацію гетьманського устрою та Запорозької січі у кінці XVIII ст.; розвивати вміння визначати тривалість подій, стисло характеризувати історичні постаті, використовуючи текст, висловлювати ставлення до подій, працювати в групах.

Обладнання: Власов В., Данилевська О. Вступ до історії України. — К.: Ґенеза, 2010; ілюстрації; атлас «Історія України. 5 клас»

Тип уроку: засвоєння нових знань та вмінь.

Поняття: «малоросійська колегія».

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань

Самостійна робота (додаток) (до 10 хв.), ключ – в,а, в, б, г.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

У 1722 р. Петро І видав наказ не обирати нового гетьмана. Життям України тепер мала управляти Малоросійська колегія, підпорядкована російському царю.

Малоросійська колегія — спеціальна установа, яка керувала життям на Україні й підкорювалась російському царю.

Наказний гетьман — особа, яка тимчасово обіймала посаду гетьмана.

Рольова гра «Зустріч Петра і Павла Полуботка»

Прослухавши зміст, учні мають дати відповіді на запитання.

А в т о р. Осінь і частину зими 1723 р. Полуботок із товаришами провів у Петербурзі, чекаючи виклику до царського палацу. Під час зустрічі Полуботок звернувся до Петра з промовою.

П. П о л у б о т о к. «Ваша величносте..., я добре бачу, як Ви хочете погубити мою Батьківщину... Ви поставили себе над законами, бажаючи знищити привілеї, урочисто стверджені вашими попередниками та Вашою Величністю; Ви хочете підкорити народ, котрого свободу самі визнали; Ви, не вагаючись, посилаєте його на важкі роботи, приневолюєте козаків, неначе рабів, копати канали у Ваших володіннях, а що для нас найобразливіше - позбавляєте нас нашого права обирати вольними голосами гетьманів та інших старшин; Ви настановили нам суддями великоросів, які не знають або вдають, що не знають наших прав і привілеїв, та повсюдно всіма способами нас неволять та ображають».

А в т о р. Цілий рік провів гетьман у тюрмі — далекій Петропавлівській фортеці. Він важко захворів, але все одно відмовлявся від ліків. І хоч зовсім безсилими були м’язи, очі горіли гордістю й незламністю духу.

П е т р о І. Чому вкорочуєш собі віку, відмовляючись від ліків?

П. П о л у б о т о к. Нащо мені життя, коли я не можу бути корисний Батьківщині, народу.

А в т о р. І трохи згодом додав...

П. П о л у б о т о к. За невинне страждання моє і земляків моїх будемо судитися у спільного судді, Бога нашого.

1. У чому звинувачував Петра І Павло Полуботок?

2. Як характеризують Павла Полуботка слова, з якими він звернувся до Петра І?

П. Полуботок помер 18 грудня 1724 р. Через сорок днів помер російський цар Петро І. Після смерті Петра І гетьманська влада на Лівобережжі була відновлена. Змінювали один одного російські царі, змінювалися й українські гетьмани. Останнім серед них став Кирило Розумовський. Водночас погіршувалося становище й на Запорожжі, яке щороку дедалі більше дратувало російську царицю Катерину ІІ. Останнім кошовим отаманом Запорозької Січі стане Петро Калнишевський. За наказом царського уряду були скасовані й гетьманщина, а невдовзі й Запорозька Січ.

Самостійна робота. Використовуючи запропонований текст С.126, скласти невеличке оповідання про ліквідацію Запорозької Січі.

Останньому кошовому отаману Запорозької Січі Петрові Івановичу Калнишевському судилося прожити довге життя — 113 років.

У 1764 році він був обраний кошовим отаманом. Він дбав про будівництво храмів, надаючи великі кошти на їх спорудження й оздоблення. Велику увагу приділяв він і розвиткові освіти в Запорозькій Січі. У роки російсько ­ турецької війни 1768–1774 рр. старий кошовий отаман особисто очолював Військо Запорозьке, яке відігравало у боях вирішальну роль.

Зруйнувавши Січ, царський уряд заарештував отамана, конфіскувавши його майно. Калнишевського відправили на північ Росії, де він перебував до дня своєї смерті. У 1801 році російський цар Олександр І наказав звільнити в’язня. Але хворий і немічний старець, котрий для всіх вже давно був на тому світі, не побажав залишити монастир.

Прочитати документ, визначити причини ліквідації Запорозької

Січі й записати їх у зошит.

«...Ми, Катерина ІІ, ...хочемо оголосити усім нашим вірним підданим на просторах нашої імперії, що Січ козаків, відомих під іменем запорожців, нарешті цілком знищена через неспокій, який у нас викликав непослух цього народу до наших найвищих наказів...Ми не будемо тут згадувати про скарги, принесені до нашого трону сусідніми державами на напади та пограбування, які постійно здійснювали запорожці на наших кордонах...Що ж до їхніх злочинів..., то вони полягають головним чином у такому:

1. Ми не можемо мовчати про зухвалість, з якою протягом останніх десяти років і ще зовсім недавно вони захоплювали землі сусідів... і робили все це під тим приводом, що всі ці землі належали їм з давніх часів...

5. Нехтуючи заборонами, не раз повторювані нашими командуючими, запорожці не тільки приймали до себе козаків, які дезертирували з нашої служби, але також підмовляли різними хитрощами одружених людей з Малоросії ...утекти до них...» (Жан-Бенуа Шерер. «Літопис Малоросії...» про знищення Запорозької Січі)

ІV. Систематизація й узагальнення знань і умінь учнів

1. Про які події другої половини 18 століття дізналися?

2. Чому не встояла українська козацька держава?

3. Хто був останнім отаманом козаків?

4. Коли було ліквідовано Запорізьку Січ?

V. Домашнє завдання

Читати й переповідати текст підручника:§16 С.124-129

Павло Леонтійович Полуботок

Петро́ Іва́нович Калнише́вський

Кирило Григорович Розумовський

Додаток до уроку№21

Самостійна робота

__________________________ _________

(Прізвище, ім’я учня) ( Дата виконання)

1

1

. В якому році був підписаний Андрусівський договір між Польщею та Росією?

А) 1650 році Б) 1648 році

В) 1667 році Г) 1452 році

2

2

. З ким Іван Мазепа виступив проти Петра І?

А) Карлом XII Б) Людовиком Х

В) Карлом І Г) Бенедиктом І

3

3

.Де відбулась вирішальна битва між козаками-шведами-росіянами?

А) У Києві Б) У Батурині

В) У Полтаві Г) У Чигиріні

4

4

.Яке місто зруйнував Петро І дізнавшись про

перехід Мазепи на бік шведів?

А) Київ Б) Батурин

В) Полтаву Г) Чигирин

5

5

. Який французький дипломат залишив спогади про зустріч з Іваном Мазепою?

А) Де Боплан Б) Жан Рено

В) Жан-Жак Руссо Г) Жак Балюз

6

Оцінка

. Про кого йдеться? Вигляд у нього суворий, очі блискучі, руки тонкі і білі, як у жінки, хоча тіло його міцніше, ніж тіло німецького вершника, а їздець з нього знаменитий. Він дуже шанований у козацькій країні, де народ загалом свободолюбивий, гордий, мало любить тих, що ним володіють. __________________________________

Соседние файлы в папке Hist of Uk 5 cllas