Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Hist of Uk 5 cllas / 28_5-15_

..doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
114.18 Кб
Скачать

Дата___________________ Урок 15

Історія України 5 клас

Тема: Узагальнення за темою «Княжа Русь - Україна»

Мета: узагальнити й систематизувати знання за темою; розвивати вміння аналізувати історичні факти й події, узагальнювати фактичний матеріал, робити висновки, давати характеристику історичним діячам, розкривати їх місце і значення в історичному процесі; розвивати вміння давати письмові відповіді, самостійно працювати, виховувати повагу до історії України.

Тип уроку: узагальнення та систематизації знань.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

Учитель повідомляє тему та мету уроку. Роз’яснює умови виконання роботи. Відповідає на запитання, які виникли в учнів стосовно правил виконання роботи.

ІІ. Виконання завдань

Учні отримують картки із завданнями двох варіантів.

1. А) 2.Б) 3.Г) 4. Б) 5. В) 6. А)

7. Данина – обов’язкове надання князеві підлеглим населенням збіжжя, меду, воску, хутра тощо.

Бояри – княжі дружинники, яким було надано землю за виконання певних військових обов’язків.

8. Галицько-Волинська земля, 1199 р., 150 років, два.

9. Володимир Великий , Роман Мстиславович

10. 1. Нестор 2. Київ 3. Ярослава Мудрого 4. Кий 5. Володимир

11. Пергамент

ІІІ. Домашнє завдання

§ 6-11повторити

(Історія України 5 клас)

Узагальнення знань за темою «Княжа Русь - Україна»

Дата _______________________ Прізвище, ім’я _______________________

І рівень (0,5 бала)

1

1

. Першим князем Київської Русі був:

а) Аскольд б) Олег в)Ігор г) Святослав

2

2

. Кого з князів називають Віщим ?

а) Аскольда б) Олега в)Ігоря г) Святослава

3

3

. Як звали княгиню дружину Ігоря:

а)Ірина б)Олена в)Анна г)Ольга

4

4

. Який князь почав карбувати власну монету ?

а) Святослав б)Володимир в)Ярослав г)Аскольд

5

5

. Якого князя називали «тестем Європи» ?

а) Святослава б)Володимира в)Ярослава г)Аскольда

6

6

. Який князь об’єднав Галицько – Волинські землі ?

а) Роман Мстиславович б)Володимир Великий

в)Ярослав Мудрий г)Аскольда

ІІ рівень (1 бал)

7. Що означають поняття:

Данина - __________________________________________________________

__________________________________________________________________

Бояри - __________________________________________________________

__________________________________________________________________

8. У пропонованому тексті підкресліть правильну відповідь з числа наведених у дужках.

Після розпаду Київської Русі її славу перебрала (Золота Орда, Ростово-Суздальське князівство, Галицько-Волинська земля). Ця держава, що постала (1199 р., 1185 р., 1205 р.), проіснувала (50, 100, 150, 200) років. У її межах були об’єднані (два, декілька, більшість) руських князівств, розташованих на території України

9 . Хто зображений на малюнку?

9.1______________________ 9.2._____________________

ІІІ рівень (1,5 бала)

10. Дай відповідь:

1. Хто був автором «Повісті минулих літ»? ____________________

2. Яке місто було столицею Київської Русі за часів князювання Ярослава Мудрого? ____________________

3. За часів якого князя була написана перша збірка законів «Руська

правда»? ______________________________________

4. Який князь заснував місто Київ? _____________________________

5. Хто був батьком Ярослава Мудрого? _________________________

11. Постав букви у правильному порядку :

РПЕАГНЕТМ

_________________________

IV рівень (3 бала)

12. Хто з історичних діячів княжих часів справив на вас найбільше враження? Поясніть чому.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка____________

Скласти кросворд 

1. Князь Київської Русі на прізвисько Мудрий.

2. Князь Київської Русі, який прийняв християнство.

3. Так називали себе наші предки.

4. Князь, який загинув від рук древлян.

5. Перший український король.

6. Наймудріша жінка часів Київської Русі.

7. Один із двох братів, які княжили в Києві до приходу Олега.

8. Галицько-Волинська __ .

9. Онук київського князя Ярослава Мудрого та доньки візантійського імператора.

10. Головний, старший у монголо-татар.

11. Призначений володарем держави урядовець, який від його імені керує певною територією.

12. Назва річки, на якій у 1223 р. відбулася битва з татарами.

13. Могутній правитель монголо-татар.

14. Літописець, автор «Повісті минулих літ».

15. Литовсько- __ держава.

16. Відомий іконописець часів Київської Русі.

Відповіді1. Ярослав. 2. Володимир. 3. Русичі. 4. І гор. 5. Данило. 6. Ольга. 7. Аскольд. 8. Держава. 9. Мономах. 10. Хан. 11. Намісник. 12. Калка. 13. Чінгісхан. 14. Нестор. 15. Руська. 16. Аліпій.

1. Назвіть події, що відбулися:

1223 р. — __ ;

1569 р. — __ ;

1199 р. — __ ;

1239 р. — __ .

2. Заповніть пропущені місця в хронологічному ланцюжку.

Святослав, __ , __ , __ , феодальна роздробленість.

3. Що ви знаєте про цих людей? Ярослав Мудрий; К. Острозький.

4. Напишіть невелику розповідь про утворення Галицько-Волинського князівства.

5. Розмістить наведені прізвища та поняття у три колонки: Володимир Великий, Володимир Мономах, Ярослав Мудрий, Софійський собор, хрещення Русі, Любецький з’їзд, тризуб, розгром половців, перша бібліотека.

6. Чому литовське панування на українських землях не лягло важким тягарем на плечі народу?

7. Що ви знаєте про Київську Русь? Складіть розповідь з 7–8 речень.

Соседние файлы в папке Hist of Uk 5 cllas