Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Hist of Uk 5 cllas / 30_5-13_____

.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
39.94 Кб
Скачать

Дата___________________ Урок 13

Історія України 5 клас

Тема: У складі Литви та Польщі

Мета: показати учням, як литовські князі встановили своє панування на Україні; як утворилась нова держава Річ Посполита у 1569 році, яких змін зазнало становище українців під пануванням Польщі; пояснити учням роль Берестейської церковної унії у посиленні гноблення українського народу; розвивати вміння працювати з історичною картою, аналізувати історичну подію.

Обладнання: Власов В., Данилевська О. Вступ до історії України. — К.:

Ґенеза, 2010; ілюстрації; атлас «Історія України. 5 клас» (видавництво Мапа)

Тип уроку: комбінований.

Поняття: «люблінська унія», «Берестейська церковна унія», «уніатська церква», «шляхта»; «унія».

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Перевірка домашньої роботи

З наведених подій позначити ті, що пов’язані з Галицько-Волинським князем Романом Мстиславичем і ті, що пов’язані з його сином Данилом Романовичем:

• 1199 р. — об’єднав Галич і Волинь у єдину державу.

• 1205 р. — загинув під час походу до Польщі.

• 1223 р. — брав участь у битві з монголами на річці Калці.

• 1256 р. — заснував місто Львів

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

У ч и т е л ь. Після занепаду Галицько­ Волинської держави від середини ХIV ст. наші землі поступово потрапляють під владу сусідніх держав — Польщі та Литви. Галичина разом з Холмщиною відійшла до Польщі, а першим надбанням Литви стала Волинь. Упродовж одного- двох десятиліть до володінь Великого князівства Литовського було приєднано Київщину з Переяславщиною, Чернігово­ Сіверщину та Поділля.

Працюємо з текстом підручника

1. Учні з’ясовують особливості панування литовців (С.82-83)

2. Учні з’ясовують особливості панування поляків (С.85 1 абзац)

Завдання

1. Порівняйте владу литовців та поляків на українських землях.

2. Чиє правління було більш прийнятним для українців?

Формування просторових умінь.

1. Учні мають скласти схему утворення Литовсько­ Руської держави й показати на карті землі, що увійшли до її складу.

Литва

(після 1362 року)

Чернігово­

Сіверщина

Переяславське

князівство

Волинське

князівство

Київське

князівство

2. Учитель розповідає про сусіднє Польське королівство, Люблінську унію. Учні складають текстову таблицю.

Люблінська унія 1569 року

Польське королівство

+

Велике князівство Литовське

=

Річ Посполита

Після розповіді вчителя учні записують цю формулу в зошити, декілька учнів складають розповідь за формулою.

3. У ч и т е л ь. Поляки намагалися контролювати все життя українців. Прагнули поширити вплив своєї церкви на приєднаних українських землях.

Берестейська унія 1596 року

католицька церква

+

православна церква

=

греко – католицька (уніатська) церква

Оскільки учні вже працювали з текстовими формулами, вчитель записує формулу на дошці, а учні самостійно складають розповідь. Учитель виправляє, доповнює. Пояснює термін «греко­ католицька».

Працюємо з поняттями.

Записати у словник визначення терміна.

Унія — союз, об’єднання

ІV. Систематизація й узагальнення знань і умінь учнів

1. Складання розповіді за алгоритмом.

Учні мають скласти розповідь про утворення Речі Посполитої та греко­ католицької церкви, відповідаючи на запитання:

• Коли? • Що? • Як?• Результат.

Орієнтовна відповідь: У 1596 р. відбулась Берестейська унія. Католицька церква об’єдналась з православною, утворилась греко­ католицька церква.

2. Заповнити пропуски у текстових формулах.

• Польське королівство + Велике Князівство Литовське =?

• 1596 р. католицька церква +? = греко­ католицька церква

V. Домашнє завдання

1. Читати й переповідати текст підручника:§11 С.82-93

Соседние файлы в папке Hist of Uk 5 cllas