Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Hist of Uk 5 cllas / 35_5-9__-__

.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
330.51 Кб
Скачать

Дата___________________ Урок 9

Історія України 5 клас

Тема. Розквіт Київської держави за часів Володимира Великого та Ярослава Мудрого

Мета: познайомити з діяльністю князів Володимира Великого та Ярослава Мудрого; з’ясувати причини прийняття християнства князем Володимиром; розвивати вміння розповідати за текстом про історичного діяча або історичну подію, виокремлювати в тексті головне й другорядне, оцінювати інформацію історичних джерел; виховувати в учнів повагу до історії власного народу.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: Власов В., Д анилевська О . Вступ до історії У країни. — К .: Ґенеза, 2005; Мисан В. Вступ до історії У країни. — К иїв: Г енеза, 2005; історичний атлас «Історія України. 5 клас»; портрети Володимира Великого та Ярослава Мудрого.

Поняття: «кочівники», «християнство», «Руська Правда».

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ . Актуалізація знань учнів

1. Про яку державу ми говорили з вами на попередньому уроці?

2. Хто керував цією державою? Дайте визначення поняття «князь».

3. Яких князів ви знаєте?

4. Поставте картки з іменами князів у хронологічній послідовності їх перебування при владі.

5. З кого починається рід Рюриковичів?

6. Хто з князів був найбільш войовничим?

7. Доберіть до імен князів їхні прізвиська.

Віщий

Святослав

Хоробрий

Ольга

Мудра

Олег

ІІІ . Мотивація навчальної діяльності

Повідомлення теми та мети уроку.

ІV. Вивчення нового матеріалу

У ч и т е л ь. З кожним роком могутнішала Київська держава. Особливої величі вона досягла за часів правління Володимира Великого та Ярослава Мудрого. Князь Володимир керував державою з 980 по 1015 роки, Ярослав Мудрий у 1015–1054 рр.

Формуємо хронологічні уміння

1. Відмітити на стрічці часу правління князів Володимира та Ярослава. 2. Визначити, яке це століття.

Працюємо з текстом підручника Клас ділиться на 2 групи.

• 1-а група: діяльність Володимира Великого (підручник В. Власова, О. Данилевської, С. 46–47; підручник В. Мисана, С. 49). • 2-а група: діяльність Ярослава Мудрого (підручник В. Власова, О. Данилевської, С. 49–50; підручник В. Мисана, С. 51–52).

Учні по черзі називають основні досягнення діяльності князів, учитель записує це в таблицю на дошці, а учні в зошити.

Володимир Великий

Ярослав Мудрий

посилив князівську владу;

карбував перші гроші;

посилив військо;

воював з кочівниками;

будував церкви (Десятинна);

увів християнство (988 р.)

 

збільшив територію держави;

розбив печенігів;

запровадив першу збірку законів «Руська Правда»;

збудував нові міста;

пожвавив міждержавні відносини;

збудував Софіївський собор, першу бібліотеку,

школи

   Вправа «Правильні твердження» Учитель зачитує твердження, учні усно визначають, які з них правильні.

1. За князювання Володимира на Русі розпочали карбувати перші давньоруські гроші. (Так) 2. Князь Володимир склав «Руську Правду» — перший писемний збірник законів Русі. (Ні) 3. Окрасою Києва часів Володимира став Софіївський собор — перший кам’яний храм на Русі. (Ні) 4. 988 р., за повідомленням літописця, князь Володимир здійснив хрещення Русі. (Так) 5. Князь Ярослав Мудрий вирізнявся войовничістю й усе своє життя провів у військових походах. (Ні) 6. Дочка Ярослава Мудрого, Анна Ярославівна, була дружиною короля Франції. (Так)

Вправа «Співвідношення» Подані словосполучення розставити письмово в стовпчики під відповідним іменем князя.

Володимир Великий

Ярослав Мудрий

 

 

Перші монети, «Руська Правда», Софіївський собор, хрещення Русі, Золоті ворота, Десятинна церква, розгром печенігів, тризуб, син Святослава.

Формування просторових уміньУчні за допомогою карти історичного атласа діють відповіді на запитання. Землі яких східнослов’янських племінних союзів — предків українців — були приєднані до Київської Русі за Володимира Великого та Ярослава Мудрого?

V. Узагальнення знань учнів 1. Уявіть, що Русь — язичницька країна. Чи рівноправною вона була б в оточенні християнських держав? 2. Чи можна засуджувати тих людей, які не сповідують жодної релігії? Чому ви так вважаєте?

VІ. Домашнє завдання Читати, переповідати текст підручника, дати відповіді на запитання до нього (Власов В., Данилевська О. Вступ до історії України. — К.: Ґенеза, 2005. — § 7, С. 46–50; Мисан В. Вступ до історії України. — К.: Ґенеза, 2005. — § 8, С. 47–55).

 

Володимир Великий

Ярослав Мудрий

Соседние файлы в папке Hist of Uk 5 cllas