Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Hist of Uk 5 cllas / 17_5-24_-

.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
86.83 Кб
Скачать

Дата___________________ Урок 24

Історія України 5 клас

Тема: Узагальнення з теми «Україна козацька»

Мета: узагальнити й систематизувати знання за темою; розвивати вміння аналізувати історичні факти й події, узагальнювати фактичний матеріал, робити висновки, давати характеристику історичним діячам, розкривати їх місце і значення в історичному процесі; розвивати вміння давати письмові відповіді, самостійно працювати, виховувати повагу до історії України.

Тип уроку: узагальнення та систематизації знань.

Обладнання: картки з надрукованими завданнями двох варіантів.

ХІД УРОКУ

І. Організаційна частина уроку

ІІ . Виконання завдань

Учні отримують картки із завданнями двох варіантів. Відповіді на питання даються письмово.

Варіант 1

1. Назвіть дати зазначених подій.

• Поява першої Січі; ліквідація посади гетьмана в Україні; початок Національно-визвольної війни.

2. Дайте визначення понять:

Доба героїчних походів — це __.

Гетьман — це __.

3. Викресліть зайве.

Жовті Води, Корсунь, Пилявці, Хотин.

4. Напишіть 1–2 речення про названих діячів.

П. Конашевич-Сагайдачний, І. Мазепа, Г. Сковорода.

5. Між якими державами була поділена Україна після укладення

Андрусівського перемир’я?

6. Чому період української історії, що розпочався по смерті

Б. Хмельницького, дістав назву «Руїна»?

7. Де та яку освіту можна було здобути в Україні у ХVII–XVIII ст.?

Варіант 2

1. Назвіть дати зазначених подій.

Похід П. Сагайдачного на Кафу; зруйнування Запорозької Січі; підписання Б. Хмельницьким українсько-московського договору.

2. Дайте визначення понять.

Козак — це __.

Руїна — це __.

3. Викресліть зайве.

І. Мазепа, Б. Хмельницький, К. Розумовський, Г. Сковорода.

4. Напишіть 1–2 речення про названих діячів.

Б. Хмельницький, К. Розумовський, С. Величко.

5. Хто і коли наказав зруйнувати Запорозьку Січ?

6. Які плани щодо майбутнього України виношував гетьман І. Мазепа?

7. Які здобутки залишила по собі козацька доба?

 ІІ. Виконання завдань

Учні отримують картки із завданнями двох варіантів.

1.В 2.А 3.В 4.Г 5.Б 6.А

7. Клейноди — козацькі символи — відзнаки.

Козак - вільна, озброєна людина.

8. Похід козаків на Кафу, 1616 рік

9. П. Конашевич – Сагайдачний, П.Калнишевський

ІІІ. Домашнє завдання

§ 12-17, повторити

(Історія України 5 клас)

Узагальнення знань з теми «Україна козацька»

Дата _______________________ Прізвище, ім’я _______________________

І рівень (0,5 бала)

1. Глава козацької держави:

1

а) Старшина б) Президент в)Гетьман г) Цар

2. Відомий козацький літописець, який залишив нам опис

2

Національно-визвольної війни:

а) С. Величко б) П. Орлик в)Г.Сковорода г) Г. Граб’янка

3. Початок Національно-визвольної війни під проводом

3

Б.Хмельницького:

а)1660 році б)1709 році в)1648 році г)1654 році

4. Козацький човен:

4

а) Дракар б)Галера в)Голуб г)Чайка

5. Який гетьман очолював козаків під Полтавою ?

5

а) Б.Хмельницький б) І.Мазепа

в)П.Полуботок г)К. Розумовський

6. Останнім гетьманом був:

6

а) К. Розумовський б) Петро І

в)П.Конашевич - Сагайдачний г) Б.Хмельницький

ІІ рівень (1 бал)

7. Що означають поняття:

Клейноди - ________________________________________________________

__________________________________________________________________

Козак - ___________________________________________________________

__________________________________________________________________

8. Про яку подію розповідається? В якому році вона відбулась?

Цього разу козаки із Сагайдачним для нападу обрали місто, яке мало лиху славу серед українців: у ньому розташовувався найбільший невільничий ринок Криму. Для багатьох бранців саме з того міста починалась довга дорога неволі. __________________________________________________

9. Визначити історичну особу за поданою характеристикою.

а) Гетьман українських козаків. Йому належить видатна роль у перемозі, здобутій козаками в Хотинській війні. Щоб захистити православну віру, він разом з усім Військом Запорозьким записався до Київського братства.

______________________________

б) Зруйнувавши Січ, царський уряд заарештував отамана, конфіскувавши його майно. Його відправили на північ Росії, де він перебував до дня своєї смерті. У 1801 році російський цар Олександр і наказав звільнити в’язня. Але хворий і немічний старець, котрий для всіх вже давно був на тому світі, не побажав залишити монастир.

____________________________

ІІІ рівень (1,5 бала)

10. Вправа «Вгадай героя»

а) Б.Хмельницький б) К.Розумовський в) І.Мазепа г) П. Конашевич - Сагайдачний

11. Постав букви у правильному порядку, щоб утворилось ім’я та прізвище видатного українського філософа :

ІЙГИРГРО РСОКОВОДА

_________________________

IV рівень (3 бала)

12. Доведіть, що козацькі часи — це героїчні часи України.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка____________

Соседние файлы в папке Hist of Uk 5 cllas