Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
основи інформатики_методичка.docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
96.47 Кб
Скачать

Питання до захисту практичної роботи

 1. Що таке форматування тексту?

 2. Які рівні форматування ви знаєте?

 3. Які є елементи форматування символів у MS Word?

 4. Які елементи форматування абзаців передбачає MS Word?

 5. Які елементи форматування сторінок містить MS Word?

 6. Як збільшити розміри літер у вже набраному тексті?

 7. Як оформити текст абзацу у рамку?

 8. Як об'єднати два абзаци?

 9. Як з одного абзацу, який складається з двох речень, створити два - так, щоб кожне речення створювало окремий абзац?

 10. Що таке стиль?

 11. Які типи стилів використовуються в MS Word?

 12. Як застосувати стиль?

 13. Як створити новий стиль?

 14. Як застосувати автоформатування?

 15. Як створити буквицю?

 16. Як пронумерувати сторінки?

 17. Як розмістити текст у декілька колонок?

 18. Як задати параметри сторінок?

Практична робота №9

ТЕМА: Текстовий процесор MS Word. Технологія створення списків, виносок, приміток, закладок, гіперпосилань, колонтитулів

МЕТА: сформувати практичні навички створення списків, виносок, приміток, закладок, гіперпосилань, колонтитулів.

Хід роботи

Запишіть тему і мету роботи, вирішивши завдання складіть звіт про виконання практичної роботи.

Вправа 1. Створіть списки

 1. Перейменуйте файл "Практ_№ 8" на "Практ_№ 9". Встановіть текстовий курсор у кінці документа і створіть новий розділ із заголовком "Що ми вивчаємо з дисципліни "Основи інформатики та ОТ".

 2. Надрукуйте підзаголовок "Робота зі списками".

 3. Створіть нумерований список - перелік прізвищ та імен студентів вашої групи.

 4. Створіть маркований список - копію питань до захисту цієї практичної роботи з маркером"►"синього кольору.

 5. Створіть ієрархічний список - перелік дисциплін, що вивчаються на 1-му курсі.

Питання до захисту практичної роботи

 1. Охарактеризуйте поняття "список МS Word"?

 2. Як створити маркований список?

 3. Як змінити маркер?

 4. Як створити нумерований список?

 5. Які ви знаєте стилі нумерованих списків?

 6. Як створити ієрархічний список?

 7. Як створити ієрархічний список із нумерованого або маркованого?

 8. Які є типи маркерів?

 9. Для чого використовують виноски і які є їх різновиди?

 10. Як створити, змінити та вилучити виноску?

 11. Яке призначення мають примітки?

 12. Які є різновиди приміток?

 13. Як створити, змінити та вилучити примітку?

 14. Які призначення і зміст мають закладки?

 15. Як перейти до потрібної закладки?

 16. Які обмеження щодо імен мають закладки?

 17. Охарактеризуйте поняття "гіперпосилання".

 18. Як створити та вилучити гіперпосилання?

 19. Який вигляд у документі мають гіперпосилання?

 20. Що таке колонтитул?

 21. Як створити колонтитул?

 22. Як перейти до колонтитула?

 23. Чи можуть мати різний зміст колонтитули парних та непарних сторінок?

 24. Чи можуть мати різний зміст колонтитули різних розділів?

 25. Чи можуть мати різний зміст колонтитули першої та інших сторінок документа?

Практична робота №10

ТЕМА: Текстовий процесор MS Word. Створення таблиць. Обчислення в таблицях.

МЕТА: сформувати навички створення в текстовому документі таблиць, виконання необхідних обчислень, створення діаграми на основі табличних даних.