Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
основи інформатики_методичка.docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
96.47 Кб
Скачать

Питання до захисту практичної роботи

 1. Базова чи розширена апаратна конфігурація ПК на вашому робочому місці?

 2. Який монітор встановлений на вашому комп'ютері?

 3. Яка клавіатура встановлена на вашому робочому місці?

 4. Яким маніпулятором оснащений ваш комп'ютер?

 5. Скільки кнопок має маніпулятор?

 6. Який різновид системного блоку встановлений на вашому комп'ютері? Які кнопки та інші об'єкти наявні на передній панелі системного блоку?

 7. Скільки і які групи клавіш наявні на клавіатурі вашого комп'ютера?

 8. Як переключається регістр введення символів?

 9. Як увімкнути цифрову клавіатуру?

 10. Як ввести символи ":", ";", "?", "!" за української розкладки клавіатури?

 11. Як ввести символи" ." та "," за української розкладки клавіатуpи?

 12. Як ввести символи "і", "ї", "г " та "є" за української розкладки клавіатури?

 13. Як ввести апостроф у будь-якому додатку операційної системи Windows?

 14. За допомогою якої клавіші можна вилучити символ перед курсором?

 15. За допомогою якої клавіші можна вилучити символ, що стоїть зразу за курсором?

 16. Як перевірити, верхній чи нижній регістр клавіш ввімкнено?

 17. Як використовують клавіші: «→», «←», «↓», «↑»?

 18. Як перевірити, чи ввімкнена цифрова клавіатура?

 19. Як у Windows "сфотографувати" в буфер обміну, зображене на екрані монітора?

 20. Як у Windows "сфотографувати" в буфер обміну активне вікно?

Практична робота №2

ТЕМА: Операційні системи сімейства Windows. Вивчення об'єктів робочого столу, їх властивостей та технології "Drаg & Drop". Головне меню та його структура.

МЕТА: вивчити об'єкти робочого столу, їхні властивості та сформувати навички застосування технології перетягування для виконання різноманітних операцій; вивчити структуру, призначення та особливості використання головного меню операційних систем Wiпdоws.

Хід роботи

Запишіть тему і мету практичної роботи, вирішивши завдання складіть звіт про її виконання.

Вправа 1. Розміщення і вилучення ярликів у головному меню системи (для Windows ХР).

 1. Виділіть значок своєї мережевої папки у вікні Мой компьютер (ваша папка є приєднаним диском).

 2. Перетягніть значок своєї папки на кнопку Пуск правою кнопкою миші.

 3. Переконайтеся в наявності ярлика в головному меню системи.

 4. Відкрийте головне меню і клацніть на ярлику своєї папки правою кнопкою миші.

 5. Клацніть на команді Удалить контекстного меню ярлика, що відкрилося.

 6. Переконайтеся, що ярлика немає у головному меню системи.

 7. Повторіть кроки 1-4 цього завдання для остаточного розміщення ярлика вашої папки в головному меню системи.

 8. Тепер ви зможете відкривати свою папку з головного меню системи.

Вправа 2. Виділення групи об'єктів на робочому столі чи у будь-якій папці.

Виділення групи суміжних об'єктів можна виконати у два способи (з використанням миші):

1) виділіть перший об'єкт. Натисніть і утримуйте клавішу Shift. Виділіть останній об'єкт групи. Відпустіть клавішу Shift;

2) виділіть перший об'єкт. Утримуючи натиснутою ліву кнопку миші охопіть рамкою потрібні об'єкти.

Виділення несуміжних об'єктів, виконуйте таким чином: - виділіть перший об'єкт натисніть і утримуйте клавішу Ctrlвиділіть по черзі необхідні об'єкти відпустіть клавішу Ctrl. Виділена група об'єктів має своє контекстне меню, кожна команда якого виконується зі всіма виділеними об'єктами.

Виділення всіх об'єктів здійснюється у такі способи:

1) у вікні папки (крім робочого столу): меню Правка →Выделить все;

2) одночасно натисніть Ctrl + А.

Використання команди Обратить выделение для виділення обєктів. Цей спосіб виділення об'єктів використовують для виділення об'єктів у папках, якщо потрібно виділити більшість серед усіх об'єктів. Тоді виділяють ті об'єкти, які не потрібно виділяти (яких менше). Потім відкривають меню Правка і клацають на команді Обратить выделение, внаслідок якої будуть виділені потрібні об'єкти, суміжні чи несуміжні.

Перевірте всі способи виділення.

Вправа 3. Вивчення різновидів об'єктів робочого столу.

 1. Перелічіть усі об'єкти робочого столу вашого комп'ютера, зазначте різновид об'єктів: папки, документи, ярлики, панелі.

 2. Визначте стиль робочого столу.

 3. Спробуйте виділити суміжні об'єкти, застосовуючи обидва способи.

 4. Спробуйте виділити несуміжні об'єкти робочого столу.

Вправа 4. Вивчення властивостей робочого столу.

 1. Відкрийте контекстне меню робочого столу, клацнувши правою кнопкою миші на вільному місці (не на його об'єктах). Запишіть у зошит склад команд контекстного меню робочого столу. Які команди доступні, а які недоступні?

 2. Відкривши контекстне меню робочого столу, вивчіть і перепишіть у зошит склад команд каскадного меню команди Упорядочнить значки, яка визначає впорядкування об'єктів на робочому столі столі.

 3. Відкривши контекстне меню робочого столу, вивчіть і перепишіть у зошит склад команд каскадного меню команди Создать. Які команди доступні, а які недоступні?

 4. Відкривши контекстне меню робочого столу, клацніть на командні Свойства. Які вкладки містить вікно? Запишіть у зошит. Вивчіть кожну вкладку, продивляючись ії складові. Не встановлюйте пароль на заставку.

 5. Закрийте діалогове вікно Свойства.

Вправа 5. Вивчення властивостей папки Мой компьютер.

 1. Відкрийте папку Мой компьютер. Запишіть у зошит перелік локальних ресурсів комп'ютера. Закрийте вікно.

 2. Відкрийте контекстне меню папки Мой компьютер, клацнувши правою кнопкою миші на значку папки. Запишіть у зошит склад команд контекстного меню папки Мой компьютер. Які команди доступні, а які недоступні?

 3. Відкрийте контекстне меню папки Мой компьютер, клацніть на команді Свойства. Запишіть назви вкладок вікна Свойства. Нічого не змінюючи, вивчіть кожну вкладку, після чого закрийте вікно.

Вправа 6. Вивчення властивостей папки Сетевое окружение.

 1. Відкрийте папку Сетевое окружение. Запишіть у зошит перелік мережевих ресурсів комп'ютера. Закрийте вікно.

 2. Відкрийте контекстне меню папки Сетевое окружение, клацнувши правою кнопкою миші на значку папки. Запишіть у зошит склад команд контекстного меню папки Сетевое окружение. Які команди доступні, а які недоступні?

 3. Відкрийте контекстне меню папки Сетевое окружение, клацніть на команді Свойства. Запишіть назви вкладок вікна Свойства. Нічого не змінюючи, вивчіть кожну вкладку, після чого закрийте вікно.

Вправа 7. Вивчення властивостей папки Корзина.

1. Відкрийте папку Корзина. Запишіть у зошит перелік об'єктів у цій папці та визначте їх різновид. Закрийте вікно.

2. Відкрийте контекстне меню папки Корзина, клацнувши правою кнопкою миші на значку папки. Запишіть у зошит склад команд контекстного меню папки Корзина. Які команди доступні, а які недоступні?

3. Відкрийте контекстне меню папки Корзина, клацніть на команді Свойства. Запишіть назви вкладок вікна Свойства. Нічого не змінюючи, вивчіть кожну вкладку, після чого закрийте вікно.

Вправа 8. Вивчення властивостей Панели задач.

 1. Уважно вивчіть складові Панели задач. Запишіть у зошит перелік об'єктів на Панели задач і їх розташування.

 2. Перетягуванням розташуйте Панели задач у верхній частині екрану, а потім у лівій та правій.

 3. Відкрийте контекстне меню Панели задач і вивчіть склад команд та їх каскадних меню. Запишіть у зошит.

 4. Відкрийте контекстне меню Панели задач клацніть на команді Свойства. Запишіть назви вкладок вікна Свойства. Нічого не змінюючи, вивчіть кожну вкладку, після чого закрийте вікно.

Вправа 9. Вивчення властивостей папки Мои документы.

 1. Відкрийте папку Мои документы. Запишіть у зошит перелік об'єктів у цій папці та визначте їх різновид. Закрийте вікно.

 2. Відкрийте контекстне меню папки Мои документы, клацнувши правою кнопкою миші на значку папки. Запишіть у зошит склад команд контекстного меню папки Мои документы. Які команди доступні, а які недоступні?

 3. Відкрийте контекстне меню папки Мои документы, клацніть на команді Свойства. Запишіть назви вкладок вікна Свойства. Нічого не змінюючи, вивчіть кожну вкладку, після чого закрийте вікно.

 4. Створіть власну папку і дайте їй ім'я. Для цього відкрийте папку Мои документы, на вільному місці відкрийте контекстне меню робочої області папки, виділіть команду Создать, із каскадного меню виберіть Папку, після чого, нічого не змінюючи, введіть ім'я папки - "Zvit_2" і натисніть клавішу Eпter.

 5. Використовуючи технологію "Drag & Drop", виберіть певний документ папки Мои документы і створіть:

а) ярлик цього документа у вашій папці "Zvit_2";

б) копію цього документа у вашій папці "Zvit_2";

в) відкрийте папку Мой компьютер, власну мережеву папку перетягніть папку "Zvit_2" на значок своєї папки на сервері;

г) перетягніть значок своєї папки на сервері правою кнопкою миші на кнопку Пуск і створіть ярлик своєї папки; після цього переконайтесь у наявності ярлика вашої папки в Главном меню системи;

д) виділіть фрагмент тексту цієї практичної роботи і перетягніть його лівою кнопкою миші на робочий стіл - на робочому столі з'явиться файл-фрагмент цього тексту, який можна перeтягувати в будь-який інший документ у разі потреби;

е) перетягніть створений файл-фрагмент у Корзину і виконайте очистку Корзины за допомогою відповідної команди її контекстного меню.