Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
основи інформатики_методичка.docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
96.47 Кб
Скачать

Питання до захисту практичної роботи

 1. Які способи створення таблиць вам відомі?

 2. Назвіть кнопки панелі Таблицы и границы й охарактеризуйте їхнє призначення?

 3. Як додати стовпчик?

 4. Як додати рядок після другого рядка таблиці?

 5. Як додати рядок після останнього рядка?

 6. Як вилучити рядок таблиці?

 7. Як вилучити стовпчик таблиці?

 8. Чи є стилі таблиць?

 9. Яким чином можна збільшити товщину ліній, що обрамлюють таблицю?

 10. Які обчислення можна здійснити в таблиці за допомогою формул?

 11. Що означає аргумент "АВОVЕ"? Які ще можуть бути аргументи?

 12. Які функції використовуються найчастіше?

 13. Чи потрібно щось робити з комірками, в яких є формули, чи вони перерахуються автоматично?

 14. Які типи діаграм вам відомі?

 15. Як збільшити розмір діаграми?

 16. Як дати назву діаграмі?

 17. Як на діаграмі відтворити числові значення даних, на підставі яких вона побудована?

 18. Як зробити область побудови діаграми кольоровою?

 19. Чи можна змінити колір для легенди?

Програма курсу «Інформатика»

Інформація та суспільний розвиток. Інформація і жива природа. Мовлення. Писемність. Друк книг. Механізація та автоматизація обробки інформації. Інформатика.

Основні поняття інформатики. Інформація. Інформаційна модель. Алгоритм. Комп’ютер. Класифікація комп’ютерів.

Основні галузі використання обчислювальної техніки. Гіпертекст. Мультимедіа. Мережі. Електронна пошта. WWW.

Архітектура ЕОМ. Основи зберігання інформації в комп’ютері. Обсяг пам’яті. Види пам’яті в комп’ютері. Процесор. Шина. Материнська плата. Системний блок. Пристрої: дисплей, клавіатура, принтер, миша.

Операційна система Windows. Основні властивості і можливості Windows. Елементи інтерфейсу Windows: робочий стіл, вікно, елементи управління вікном, панель, меню, папка, ярлик. Основні операції з меню. Особливості структури меню. Типи і форми вікон в Windows.

Основи роботи в операційній системі Windows. Довідкова система. Робота з основним меню. Завершення роботи Windows. Робота з вікном Мой компьютер. Робота з програмою Проводник. Запуск програм і відкриття документів. Операції з ярликами. Файлові операції.

Текстовий редактор Microsoft Word. Призначення редактору MS Word. Основні можливості редактора MS Word. Запуск редактора MS Word і завершення його роботи. Зовнішній вид вікна редактора MS Word. Файлові операції. Стандартні дії в редакторі. Друк документів. Форматування документів. Робота з таблицями. Інші можливості підготовки текстів.

Програма обробки електронних таблиць Microsoft Excel. Призначення MS Excel. Основні можливості MS Excel.

Основи роботи в мережі Інтернет. Основні поняття і визначення. Загальна структура глобальної мережі. Використання Інтернет і принципи адресації. Види сервісів Інтернет. Електронна пошта. Електронні телеконференції. Пошук інформації в Інтернет.

Рекомендована література Основна література

 1. Мамченко С.Д., Одинець В.А. Основи інформатики та обчислювальної техніки: Практикум. – К.: Знання, 2007. – 292 с.

 2. Степанов А.Н. Информатика для студентов гуманитарных специальностей: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2002. – 608 с.

 3. Симонович С.В., Евсеев Г.А., Алексеев А.Г. Специальная информатика: Учебное пособие. – М.: АСП-ПРЕСС: Инфорком-Пресс, 2000. – 480 с.

 4. Руденко В.Д., Макарчук О.М., Патланжоглу М.О. Практичний курс інформатики / За ред.. Мадзігона В.М. – К.: Фенікс, 2001. – 370 с.

 5. Глинський Я.М. Практикум з інформатики: Навч. посібник. Самоучитель – 10-те вид. – Львів: «СПД Глинський», 2007. – 296 с.

 6. Іванов В.Г. та ін. Основи інформатики та обчислювальної техніки: Навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 328 с.

 7. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник / За ред. О.І.Пушкаря. – К.: Каравела, 2004. -464 с.

 8. Дибкова Л.М. Інформатика та комп’ютерна техніка: Посібник. – К.: Академвидав, 2002. – 318 с.