Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
основи інформатики_методичка.docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
96.47 Кб
Скачать

Питання до захисту практичної роботи

 1. З яких елементів складається вікно програми МS Word?

 2. Які різновиди документів можна створювати в МS Word?

 3. Що таке шаблон? Який шаблон використовують найчастіше в МS Word?

 4. Які є режими відображення документа в МS Word, і для чого вони призначаються?

 5. Як закрити вікно відкритого документа?

 6. Яку стандартну назву має вікно програми?

 7. Який стандартний вигляд має текстовий курсор?

 8. Як мінімізувати вікно документа?

 9. Як можна відмовитись від щойно зроблених змін?

 10. Як увімкнути потрібну панель інструментів?

 11. Яке призначення має меню Окно?

 12. Як розділити поточне вікно на два? З якою метою це потрібно робити?

 13. Що таке абзац у текстовому документі?

 14. Які є панелі інструментів?

 15. Для чого використовується лінійка?

 16. Як вимкнути панелі інструментів?

 17. Як відкрити наявний на жорсткому диску документ?

 18. Як задати параметри сторінки?

 19. Як задати розмір шрифту?

 20. Як задати одиниці вимірювання на лінійці?

 21. Як зберегти документ під новою назвою?

 22. Чим відрізняється команда Сохранить від команди Сохранить как?

 23. Як змінити тип (назву) шрифту?

 24. Як задати режим перенесення слів?

 25. Як задати мову для перевірки правопису?

 26. Як виправити помилки, знайдені під час перевірки правопису?

 27. Як створити копію документа?

 28. Як зберегти 2 версії документа?

 29. Кожна версія документа зберігається в окремому файлі чи всі версії знаходяться в одному файлі?

 30. Що таке статистика документа?

 31. Як визначити кількість абзаців, речень, слів і букв у документі?

Практична робота №8

ТЕМА: Текстовий процесор MS Word. Засоби розробки документів. Введення та форматування тексту. Застосування стилів. Створення власного стилю

МЕТА: сформувати поняття про рівні форматування тексту в документі та елементи форматування кожного рівня, сформувати навички виконання форматування текстових документів, застосування та створення стилів.

Хід роботи

Запишіть тему і мету практичної роботи, вирішивши завдання складіть звіт про її виконання.

Завдання 1. Уважно прочитайте і виконайте всі пункти цього практичного завдання.

 1. У вашій папці "МS Word", вкладені й у папку на сервері, створіть титульну сторінку реферату з обраної вами теми і дисципліни. Використайте елементи форматування за власним баченням, але дотримуючись зазначених вище особливостей цього документа. Збережіть документ з ім'ям "Титульна стор."

 2. Створіть файл "До_пр. №7" у вашій папці "MS Word", вкладеній у папку на сервері, відкрийте його.

 3. Вставте в нього файл "До_пр. №8", створений у попередній практичній роботі, виконавши команду: меню Вставка → Файл, а потім знайдіть та виділіть зазначений файл і натисніть кнопку Вставить діалогового вікна Вставка файла.

 4. Надайте основному тексту такого вигляду:

  1. встановіть такі параметри сторінок:

 • розміри полів: ліве - 2,0 см, праве - 2,0 см, верхнє - 2,0 см, нижнє - 2,0 см;

 • розташування - альбомне;

 • дзеркальні поля;

 • основний текст розмістіть у дві колонки однакової ширини з роздільником, а заголовок зробіть спільним для двох колонок;

 • застосуйте до всього тексту автоформатування.

 • Створіть новий розділ, вставивши в кінці попереднього розділу Разрыв раздела на следующей странице. Для нового розділу задайте книжкову орієнтацію сторінок.

 • Введіть заголовок розділу: Найважливіші події останнього тижня.

 • Створіть основний текст розділу (20-30 речень).

 • Застосуйте до нового розділу автоформатування.

 • Пронумеруйте всі сторінки документа, починаючи з першої.

 • Задайте оформлення границь сторінок нового розділу.

 • Створіть власний стиль абзацу з ім'ям "Мій стиль" за власними параметрами.