Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
основи інформатики_методичка.docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
96.47 Кб
Скачать

Питання до захисту практичної роботи

 1. Яке призначення має програма "Проводник"?

 2. Скільки варіантів запуску програми "Проводник" ви знаєте?

 3. У чому полягають особливості вікна програми "Проводник"?

 4. Яке призначення мають кнопки стандартної панелі інструментів?

 5. Яка папка відкривається "за замовчуванням" при відкритті програми "Проводник"?

 6. Чи можна змінити розмір лівої та правої панелей програми?

 7. Чи відтворюються значки документів і ярликів у лівій панелі "Проводника"?

 8. Чи можна створювати папки на обох панелях "Проводника"?

 9. Як визначити, чи потрапить об'єкт при перетягуванні в потрібну папку?

 10. Як перейти з лівої у праву панель вікна програми "Продник" за допомогою клавіатури?

 11. Як скопіювати об'єкт?

 12. Як перемістити об'єкт?

 13. За яких умов переміщення є копіюванням?

 14. Як створити ярлики об'єктів?

 15. Як створити папку?

 16. Яка інформація може відображатися у лівій панелі програми "Проводник"?

Практична робота №5

ТЕМА: Технологія пошуку інформації мережі Інтернет. Популярні пошукові сервери.

МЕТА: сформувати навички отримання доступу до документів, розміщених на Web-серверах, збереження інформації на локальному комп'ютері.

Хід роботи

Запишіть тему і мету практичної роботи, вирішивши завдання складіть звіт про її виконання.

ЗАВДАННЯ 1. Пошук інформації в мережі Інтернет.

 1. Активізуите браузер MS Internet Ехрlогег. Ввійдіть у пошукову систему "МЕТА".

Введіть повну адресу http://www.meta.ua або коротку www.meta.ua.

 1. Використовуючи описані вище засоби пошуку, знайдіть:

а) документи, в назву яких входить вираз "інформаційна культура". Запишіть у звіт умову пошуку та кількість знайдених об'єктів. Збережіть один зі знайдених документів на локальному комп'ютері;

б) документи, розділи яких містять вираз "інформаційна культура". Запишіть у звіт умову пошуку і кількість знайдених об'єктів;

в) документи, що містять вираз "інформаційна культура" і відстань між словами не перевищує 6 слів. Запишіть у звіт умову пошуку і кількість знайдених об'єктів;

г) документи, що містять вираз "інформаційна культура" і всі його словоформи. Запишіть у звіт умову пошуку і кількість знайдених об'єктів;

д) документи, що містять точний вираз "інформаційна куль­тура", інші словоформи цього виразу не шукати. Запишіть у звіт умову пошуку та кількість знайдених об'єктів;

е) документи, що містять вираз "інформаційна культура" або "інформаційна безпека". Запишіть у звіт умову пошуку та кількість знайдених об'єктів.

 1. Перейдіть на веб-сайт Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського: http://www.nbuv.gov.ua/.

 2. На цьому веб-сайті відкрийте гіперпосилання Вищі навчальні заклади і знайдіть сайт вашого навчального закладу, докладно вивчіть його структуру, інформацію про свій факультет і новини з життя студентів.

 3. Запишіть URL-адресу головної сторінки сайта вашого навчального закладу.

 4. Відвідайте ще одну з електронних бібліотек (табл. 1.).

Таблиця 1. URL-адреси деяких електронних бібліотек

Назва бібліотеки

Адреса сайту

1

2

Національна бібліо-

тека України іме-

http://www.nbuv.gov.ua

ні В.І. Вернад-

ського

Бібліотека Верхов-

http://www.rada.kiev.ua/LIBRARY/index.htm

ної Ради України

Національна пар-

ламентська бібліо-

http://nplu.kiev.ua

тека України

Електрона бібліо-

http://www.lib.com.ua

тека України

Кіровоградська об-

ласна наукова біб-

http://www.library.kr.ua

ліотека