Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Миланченко С.В.Диплом.docx
Скачиваний:
10
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
208.51 Кб
Скачать

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

Кафедра всесвітньої історії та методології науки

Пояснювальна записка

до магістерської роботи

ОКР «магістр»

на тему: США в період Громадянської війни 1861-1865рр.

Виконав студент

спеціальності

8.02030201 Історія

Міланченко С.В.

Керівник – Ліхачова О.Є

Рецензент________________________

(прізвище та ініціали)

Одеса – 2015 рік

Зміст

Вступ…………...………………………………………………………………..3

Розділ I

Розвиток і становище США напередодні Громадянської війни.

Причини громадянської війни в США

1.1.Розвиток США напередодні Громадянської війни та формування протиріч між Півднем і Північчю………………………….……………………….10

1.2. Початок президентства Лінкольна та Сецесія Півдня……………..……34

Розділ II

Вступ США у війну. Хід військових дій.

Наслідок громадянської війни для США

2.1. Заколот південних штатів і хід військових подій. Перший період війни (квітень 1861 — квітень 1862)……………………………………………………..…47

2.2. Другий період війни (травень 1863 — квітень 1865). Заключний етап

війни…………………………………………………………………………..…65

2.3 Наслідки громадянської війни.Реконструкція Підня…………………….78

Висновки………………………………………….…………………………… 84

Список використаних джерел та літератури……..………………………...…88

ВСТУП

Актуальність теми: Сполучені Шати Америки країна котра має далеко не найдовшу історію тим не менш доволі насичену. З того часу як тринадцять штатів відвоювали свої свободу та незалежність, війна певною мірою почала точитись в середині країни. Соціальні питання, земельні, економічні або ж расові все це з часом почало вельми загострюватись у великій політичній та також класовій боротьбі Півночі та Півдня країни.Хоча протирічя знаходили свої компроси та все ж держава з початком 1850-х років дійшла до переламного моменту.Таким переломним моментом в історії Америки стала громадянська війна 1861-1865 рр. Це була не тільки сама кровопролитна війна за весь час існування США, в ході якої загинуло 650 тисяч американців (більше, ніж у I, II світових, у В'єтнамській і Корейської війнах разом узятих), не тільки перша і єдина великомасштабна міжусобиця, яка охопила всю населену білими частину Америки від Атлантичного узбережжя на сході до Великих рівнин на заході, Вермонта на півночі мексиканського кордону на півдні. Це була велика катастрофа, що докорінно змінила обличчя тодішніх Сполучених Штатів, знищила цілу цивілізацію, «віднесену за вітром» цієї війни, що заклала основи нової Америки, включаючи її політичний устрій, економіку, психологію і менталітет її громадян.Великий розкол, який ледве не погубив американську націю у минулому столітті, стався за зовсім інших причин, і прірву, що утворилася в суспільстві до початку 50-х років 19-го століття, розділяла не боротьба за політичний й економічний вплив класів, не багатих і бідних, а дві різні цивілізації стояли на різних шляхах розвитку.Грандіозний конфлікт, що потряс США в середині минулого століття, не був, однак, чимось раптовим, як каменепад, що обрушувався в горах на голови нічого не підозрюючих подорожніх. Він був зумовлений глибинними процесами, що відбувалися в економічному і політичному житті Америки, починаючи з європейської колонізації і Війни за незалежність.

Зв’язок роботи з науковими програмами університету: Магістерське дослідження є закономірним продовженням курсового проекту, здійсненого на 4 курсі. Воно виконувалося протягом двох років у відповідності з плановою науковою темою кафедри всесвітньої історії та методології науки .

Стан дослідження проблеми : Джерельна база Громадянської війни її передумов та наслідків представленна широким спектром американських та закордонних робіт це мемуари , документи ,спогади очевидців.В ході роботи ми розділяему наявну літературу на південну та північну враховуючи особливості регіонів. Перейдемо безпосередньо до розгляду наявних праць.

Брэдфорд У., Франклин Б., Кревекер де С.Д.[1] подають картину передумов громадянської війни ,найбільша увага приділяється земельному питанню та становища фермерів у соціальній структурі держави . Звідси ми можемо зрозуміти ,що війна є наслідком не лише не вирішеного питання рабства а цілого спектру земельних та економічних суперечок. Селянство виступає як клас , що зазнає найсильніших утисків в ході протистояння двох економічних систем: Південної та Північної.

Хоча джерело охоплює період тільки до середини тридцятих років воно демонструє загальне становище у суспільстві яке зберігалось до 1861 року . Ми можемо констатувати , що поданні проблеми лише загострювались впродовж 40-х ,50-х років . Основу джерела складають листи та спогади сільських жителів зведених у декілька томів .

Непротивлення злу насиллям [2]з одна з важливих віх гуманізму та аболіціонізму . Членом та активним сподвижником котрих являвся Вільям Ллойд Гарісон котрий пропагував не лише ідеї північного населення країни у своїй газеті Ліберейтор але й був творцем та членом суспільства створеного задля досягнення загальнолюдського миру та розуміння. Та тим не менш був сторником не політичних ідей а ідеї вільної людини у своїх правах та свободах . Тож данний документ розкривае нам не лише загальні стани певних групп населення але й методи ненасильницької ботьби та впливу на політику боротьби за права чорношкірого населення країни.

Для дослідження правового поля держави у до воєнний та воєнний періоди ми використовуємо документи та акти державного законодавства та конгресу США[3] . Тут викладенні документи та матеріли прийняті на передодні громадянської війни ,що урегульовували або мали урегульовувати політичні суперечності . З аналізу тексту ми бачимо протиріччя не лише між економічними системами півдня та півночі але й між соціальною структурою населення та світогляду представників відповідних регіонів . Звідси стає зрозумілим , що рабство саме по собі не було причиною конфлікту а лише приводом до нього . Глибинні процеси , що відбувались в США в цей період повязуються виключно з економічними прерогативами окремих верств суспільства а не з національними проблемами , забороною використання неоплачуваної праці.

З документів видно як проходить процес конфронтації між штатами а кроки для досягнення компромісу виявилися не достатніми .

В контексті політичного протистояння демократів та республіканців слід використати як джерело Інаугураційні промови президентів США [4]. Серед яких найбільшу цікавість для нас являє промова президента Лінкольна .В якій висвітлюється політичний курс республіканської та не бачимо рішучої антирабовласницької позиції . Лінкольн був готовий до діалогу з демократами , хоча б на офіційному рівні . Однак на практиці це зводилось до ультимативної постанови питання стосовно відміни рабства.

Підчас розгляду громадянської війни нам цікаві не лише передумови та хід війни але й наслідки які вона принесла . Вони були не лише політичного характеру але й дипломатичного . Як відомо з другої половини 60-х років 19 ст. позиції США у світі починають зміцнюватися . Даний процес можемо прослідкувати на основі російсько-американських стосунків для цього використаемо документи та матеріали російсько – американських відносин [5]у період з 1765 року по 1815 поданні документи відображають те що економічні зміни в середині країни стали запорукою сильної зовнішньої політики .Як відомо данний період в Росс. імперії повязанний з широкими реформами ,відмінною рабства(кріпацтва).Тому відносини між цими двома країнами говорять про позицію США та загально світову тенденцію до капіталізації економіки. Відповідно ми можемо говорити громадянську війну як наслідок загальносвітових процесів. Що дозволило перебудувати економічну систему США вчасно на новий лад.

Дежерельна база що поповнювалась такими пряцями як Демократия в Америке ,Алексіс де Токвіля [6]є вельми важливою адже розкриває соціальні, економічні та політичні аспекти життя країни не лише від особи політичного діяча чи дипломата .А є важливим прослідкувати лінію дослідження котру проводить науковець як свідок подій. Саме для того щоб показати, що в американському суспільстві свободі людини може загрожувати певне зло, Токвіль і написав свою книжку.

На думку багатьох його сучасників, демократія веде до анархії та революції. Токвіль думав інакше. Як на нього, демократичне суспільство збурюється на поверхні майже загальними амбіціями, кожна з яких хоче випередити сусідку, але ці амбіції насправді скромні. Втім, молода демократія, яка приходить на зміну аристократичному суспільству, може пережити певний період заворушень, які здатні призвести до революції, що спричиняє перехід від одного суспільного стану до іншого. Але за стабільної демократії ці заворушення з бурхливими переходами зрештою заспокоюються: кожен громадянин сповнюється бажанням втішатися достатком, що його приносить йому доля, і якщо він і зберігає деякий неспокій, та все ж таки залишається затятим консерватором.

Проблема вивчення південного сепаратизму спеціально не ставилася в вітчизняної історіографіі , хоча в американській історичній науці існує чимало монографій і статей , присвячених спеціально проблемам сецесії .

Перша половина 20 ст. не ознаменувалась надто щільним вивченням американського питання .Американістика як напрям більш ретельно вичення нашого західного партнера почала розвитись з 1960-х років.

Болхвитинов відомий радянський американіст котрий як такий являвся одним з головнизрушіїв та засновників радянської американістики видавав такі відомі праці як «Очерки новой и новейшей истории США в двух томах» [20]. Також вийшов під його редакціею 1-й том «Истории США»[41],мкотрий став пешим з чотирьох .У 2006 р. було опубліковано «Народную Историю США» [35]. У 1964 р. вийшла колективна монографія «Аврам Линкольн игражданская война в США», присвячена 16-тому президенту США та його внеску у розвиток країни[37]. Важливим кроком стало утворення та видання історичного журналу «Американский ежигодник» .1978 р. Ознаменувався виходом роботи «Североамериканские Индейци» виданою Аверкиевою Ю.П. котра складається з ряду нарисів, в яких дана картина раннеколоніального періоду історії індіанських племен і періоду інтенсивної колонізації материка, а також положення індіанців розвиваючомуся суспільстві.У нього включені також дані про видатних діячів американської історії, науки і культури. Важливими для вивчення данної тематики являлися «Нариси історії США: Від відкриття Америки до закінчення Громадянської війни» А.В.Єфімова (1955)[32], «Основные проблемы Истории США в американской историографии»[59] під редакцією Р. Н. Севостьянова (1960), «Нариси історії США» (1956) [31], «Новітня історія США» Н.С.Сивачева і Е.Ф.Язикова (1972). Особливо слід виділити фундаментальну чотиритомну «Історію США» під редакцією Р.Н.Севостьянова [22] (1983-1987) і «Из борьбы негров США» видану Уманским, а також «Гражданскую войну в США.» під редакцією Е.А.Иванова [39], що вельми допомагае при вивчені війскового аспекту. Крім того, окремим періодам американської історії були присвячені дослідження істориків-американістів І.А.Білявською, Н.Н.Болховітінова, В.П.Дементьєва[30] ,А.В.Єфімова [33], Р.Ф.Іванова, , Р.П.Куропятника[44], В.І.Лана(Каплана)[37],Леонова[53] та Маныкина[53], В.А.Печатнова[57], Р.Н.Севостьянова[58], В.О.Согрина[62], Уманский [64], А.А.Фурсенко[67], Б.М.Шпотова [69].Важливими також є дослідження з приводу земельних питань Куропятника Г.В.[51] Всі ці роботи зробили солідний внесок у справу вивчення американської історії

Необхідно відзначити, що більшість з цих дійсно значних для свого часу праць вийшли в світ кілька десятиліть тому, що не могло не позначитися на їх утриманні. Особливістю практично всіх досліджень було очевидне превалювання ідеологічно забарвлених, класових підходів до опису та оцінки тих чи інших історичних подій, перебільшення ролі робітничого і комуністичного руху в політичному і суспільному житті Сполучених Штатів, недооцінка особистісного чинника. В результаті у читачів складалося гіперболізоване уявлення про вплив так званого об'єктивного ходу історичного розвитку.

Отже, охарактеризовані вище наукові праці та історичні джерела дають підстави сформулювати основну мету магістерського дослідження.

Мета – дослідити передумови, хід та наслідки подій котрі відбувалися у Сполучених Штатах Америки у 1861-1865 роках.

Відповідно до поставленої мети визначені наукові завдання:

• розглянути соціальні та економічні стани США котрі передували поглибленням загального розвитку кризового стану в країні;

• дослідити процеси полічтичних перетворинь котрі рушили консервативні принципи управління державою ,військові протистояння та їх вплив на соціальний ,економічний та політичний стани країни.

Об’єкт роботи – Сполучені Штати Америки не передодні та у період громадянської війни 1861-1865рр.

Предмет роботи – Процес соціально-економічних та політичних змін котрі відбувалися з країною на передодні та під час війни.

Методологія роботи. Під час дослідження даної теми нами були використані методи порівняльного аналізу джерел та історичних матеріалів.

Наукова новизна отриманих результатів представленої роботи полягає у спробі об’єктивного дослідження стану Сполучених Штатів Америки, також об’єктивних та суб’єктивних передумов політичного та економічного конфліктів у країні початок громадянської війни та її наслідки для країни. Дослідження проводилося за допомогою сучасної літератури, документів і перегляду оцінки війни, а також характеристиці підсумків і наслідків військових кампанії як і законодавчих актів.

Практичне та навчально-методичне значення полягає у можливості використання даної роботи в процесі викладання курсу «Всесвітня історія» загальноосвітньої школи (8 клас), також вона може слугувати базисом для подальшої розробки проблеми.

Апробація результатів роботи. Результати магістерської роботи двічі обговорювались на кафедрі всесвітньої історії та методології науки, на засіданні проблемної групи з всесвітньої історії на попередньому захисті.

Публікації. За матеріалами магістрської роботи у збірці праць десятої наукової конференції викладачів, студентів, магістрів, аспірантів та молодих вчених «Історіосфера» Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського були надруковані тези «Наростання політичних протиріч у Сполучених Штатах Америки між Північчю і Півднем країни у першій половині XIX ст..(історіографічний аспект)».

Структура роботи підпорядкована логіці дослідження і відображає спробу вирішити поставленні наукові завдання. Магістрська робота складається зі вступу, двох розділів та підрозділів, висновків і списку використаних джерел та літератури. Загальний обсяг роботи – 94 сторінки. Список використаних джерел та літератури складає 69 найменувань.