Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Дипломная записка.doc
Скачиваний:
96
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
169.47 Кб
Скачать

2.2. Поиск композиционно-цветового решения.

В связи с тем, что темы нескольких дипломных работ были объединены общей направленностью – «Компьютерная графика», разработка эскизов оформления велась коллективом студентов художественно-графического факультета. Каждый из участников самостоятельно работал над поиском композиционно-цветового решения, а затем наиболее удачные варианты отбирались на общем обсуждении. Таким образом, удалось добиться единства стиля и избежать разноплановости, которая могла проявиться, если бы студенты работали по одиночке.

Удачно найденные графические элементы, цветовые отношения, размер и начертание шрифтов, применялись во всех эскизах, связанных общей темой. Технические средства передачи графической информации работают быстро и удобно и обеспечивают эффективную работу коллектива.

Перш ніж приступати до дизайну об’єкту, потрібно визначити його формальні якості: особливості зовнішнього втгляду, структурні зв’язки предметів, призначення об’єкту. Після чого визначається зміст роботи, і лише після цього можливо починати роботу над формою.

Композиція в дизайні.

Ця побудова структура твору, дизайну, розташування і зв’язок його частин, обумовлених їч компоновкою, що відповідають призначенню і технічній ідеї твору і його художньо-образному задуму, що відображає емоційно-плотські очікування споживача дизайнерського продукту.

Сутність роботи над композицією полягає в розширенні художньої сторони виробу, досягнення комплексної єдності і впорядкованості шляхом використання композиційних засобів.

Сутність поняття «композиція».

Композиція – це зв’язок різних частин в єдине ціле, відповідно до якої або ідеєю, які разом узяті складають певну форму. Термін «композиція» застосовується в двох аспектах:

  1. ця цілеспрямована побудова художнього твору, обумовлена його змфстом, характером і призначенням;

  2. це найважливіший організуючий елемент художньої форми, що додає твору гармонійну єдність і цілісність, що підпорядковує його компоненти один одному і цілому, виступаючи як атрибут художнього твору.

Сутність поняття «гармонія»

Гармонія, в перекладі з грецького, це співзвуччя, згода, протилежність хаосу. Гармонія означає високий рівень впорядкованності і відповідає естетичним критеріям досконалості і крвси. Щодо композиції, гармоніяя розумієтся як формальна характеристика.

Сутність поняття «формальність».

Формальна композиція. Форма взаємозв’язана із змістом, але можливо відділення форми від змісту шляхом заміни реалістичних об’єктів формальними (або абстрактними), але так, шоб формальна композиція виражала ідею і художньо-образний задум через:

  • характеристики і властивості елементів композиції;

  • скрізь структурну організацію елементів композиції.

Три основних виду композиції:

  • Фронтальна. Розподіл елементів по двох напрямках: вертикальному і горизонтальному. Відносять площинні композиції і рельєф.

  • Об’ємна. Розподіл елементу по координатах висоти, ширини і глубини.

  • Об’ємно-просторова. Складається з декількох об’ємних композицій, розташованих в просорі з певними інтервалами.

Колірна композиція.

Колірна композиція – це сукупність колірних плям (на площині, об’ємній форміабо просторі) організованих по якій-небудь закономірності і розрахованих на естетичне враження. Залежно від кількості кольорів і відтінків тих, що входять в колірну композицію, виділяють настурні види композиції.

1) Монохромія. У цій композиції домінує один колірний тон (+ декілька сусідніх кольорів, що сприймаються як відтінки основного). Варіанти монохромії: колір + зрушення по тону (на трохи); колір + ахроматичний колір (білий, чорний, сірий); колір + зачорнення або забілення.

Монохромна композиція виражає класичну простоту і ясність художньої мови.

2) Полярна композиція. Домінантою служить пара контрастуючих кольорів протилежних (полярних в колірному крузі) взаімододаючих з 10-ступінчастого круга, або пара контрастних кольорів з 6-, 12-ступінчастого. Поляпну композийію складають тільки 2 кольори.

Полярна композиція виражає ефект декоративності, який заснований на фізіологічній потребі ока урівноваження вражень.

1) Трьохкольорова композиція. Основу трибарвної композиції можуть складати:

- тріада основних кольорів при їх (+) змішенні. Це червоний, зелений, синий;

- тріада основних кольорів при їх (-) змішенні. Червоний, жовтий, синій.

Трибарвна композиція вважається найскладнішим типом колірної композмції, оскільки ії найвіжче гармонізувати. Для сприйняття вона не менш складна, але проте це найоптимальніший тип композиції.

1) Багатокольоровість. У даній кольорній композиції домінує 4 і більш хроматичних кольори. Звичайно: червоний, жовтий, зелений, синій. Або дві основні пари з 12-ступінчастого круга узяті навхрест.

Використовується :

- у природі, в одязі;

- там де зображено велику кількість фігур і предметів, де прагнуть передати «космічність» твори, тобто де твір служить моделлю світу;

- там де мир розсипається на розколювання, панує хаос або весела плутанина – ярмарковий дизайн, карнавальне мистецтво.

Ахроматична композиція.

Складається з білого, чорного і проміжних сірих відтінків. У неї можуть бути включені невеликі плями хроматичного кольору. Використовується для виявлення форми, тобто коли є бажання зробити акцент на формі.