Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Первобытное общ-во 14.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
262.14 Кб
Скачать

Первісне суспільство та цивілізація.

Первісна периферія : типи первісної периферії та типи контактів між первісною периферією та осередками цивілізації. Первісні суспільства на основних етапах світової історії. Доля первісної периферії в новий та новітній час. Первісні суспільства в сучасному світі. Залишки первісних норм в класових суспільствах. Підсумки курсу “Історія первісного суспільства”.

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Вступ. Джерела та історіографія історії первісного суспільства.

Тема 1 Періодизація, хронологія, джерела історії первісного суспільства.

14

2

2

2

1

12

Тема 2. Історіографія історії первісного суспільства.

6

2

2

2

1

12

Разом за змістовим модулем 1

20

4

4

4

26

2

24

Змістовий модуль 2.Антропосоціогенез.

Тема 3. Антропоген, його ландшафтно-кліматичні умови.

2

2

12

Тема 4. Ранні етапи антропогенезу.

4

4

2

1

12

Тема 5. Завершення процесу антропогенезу.

Розселення людини сучасного біологічного виду.

4

4

2

2

12

Тема 6. Походження суспільства.

2

2

1

12

Разом за змістовим модулем 2

44

12

10

6

52

2

2

48

Модуль ІІ. Змістовий модуль 3.

Тема 7.Епоха ранньопервісної общини.

6

4

2

2

12

Тема 8. Епоха пізньопервісної общини.

6

6

2

2

12

Тема 9. Етничний стан та демографія в епоху первісної общини.

2

2

2

2

12

Разом за змістовим модулем 3

50

14

12

6

42

4

2

36

Змістовий модуль 4. Епоха класогенезу. Первісні суспільства та цивілізація.

Тема 10.Розклад первісного суспільства та утворення класів

8

4

2

2

12

Тема 11. Первісні суспільства та цивілізації

2

2

2

8

Разом за змістовим модулем 4

10

6

2

24

2

2

20

Усього годин

90

40

32

18

144

10

6

128

Модуль 2

ІНДЗ

54

Усього годин

144

40

32

54

18

144

10

6

128