Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
НДЗ-ПС-перед.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
269.82 Кб
Скачать

5. Теми семінарських занять

з/п

Назва теми

Кількість

годин

д

з

1

Джерела історії первісного суспільства

1.Археологія як джерело з історії первісного суспільства

2. Етнологічні джерела.

3.Палеоантропологія, археозоологія, археоботаніка.

4. Геологія та палеогеографія

5.Фізіка та хімія.

6.Лінгвистика та писемні джерела.

7. Особливості реконструкції історії первісного суспільства.

2

2

Історіографія історії первісного суспільства

1.Уявлення стародавніх людей про своїх сусідів.

2. Започаткування писемної традиції. Погляди античних авторів на варварське оточення.

3. Етнологічні спостереження в епоху середньовіччя

4. Епоха Великих географічних відкриттів.

5. Перші узагальнення ХVІІІ століття. Накопичення конкретних знань про первісне суспільство у ХІХ столітті

6. Розвиток первісної археології та палеоантропології у ХХ столітті.

7. Розвиток первісної археології та палеоантропології у ХХ столітті.

2

3

Ранні етапи антропогенезу

1.Рушійні сили процесу антропосоціогенезу.

2. Найдавніші витоки людини.

3.Австралопітеки – найдавніші знайдені предки людини.

4. Проблема грані між твариною та людиною.

5. Перші представники роду Номо на Землі.

6. Празнаряддева та знаряддєва діяльність.

7. Сучасна наука про прабатьківщину людства.

4

2

4

Завершення процесу антропогенезу

1. Найдавніші люди:

 • фізичний тип архантропа;

 • матеріальна культура;

 • побут;

 • заняття;

 • виникнення мислення та мови;

архантропи на території сучасної України.

2. Давні люди:

 • фізичні типи ранніх та пізніх палеоантропів;

 • матеріальна культура;

 • побут;

 • господарська діяльність;

 • неандертальські житла;

раціональні знання.

3. Неандертальська проблема.

4. Витоки світоглядних уявлень та мистецтва.

5. Час і місце формування неоантропа.

6. Заселення Америки: сучасний стан проблеми. Заселення Австралії.

7. Уявлення про великі раси людини. Формування расових ознак в верхньому палеоліті.

4

2

5

Походження суспільства

1. Джерела вивчення соціогенезу.

2. Роль полювання у формуванні суспільства.

3. Праобщина : структура, розміри.

4.Дуально-праобщинна організація – початок формування роду.

2

6

Ранньопервісна община

1. Перехід до пізнього палеоліту.

2. Зміни клімату та ландшафтів.

3. Матеріальна культура людини верхнього палеоліту.

4. Житла та поселення.

5. Побут та господарська діяльність.

6. Криза мисливсько-збиральницького господарства.

7. Соціально-економічні відносини.

8. Шлюб та сім’я.

9. Організація влади та управління.

10. Розвиток духовної культури. Пам’ятки мистецтва та культу первісної людини на території сучасної України.

4

7

Пізньопервісна община

1. Характеристика неоліту як археологічного періоду розвитку пізньопервісної общини.

2. Причини та передумови виникнення скотарства та землеробства

3. Археологічні дані про найстародавніші центри виникнення землеробства та скотарства.

4. Розповсюдження відтворюючого господарства.

5. Центри стародавнього землеробства за М.І.Вавіловим

6. Одомашнювання рослин та тварин.

7.Періодизація виникнення відтворюючого господарства за В.О.Шнірельманом.

8. Соціально-економічні відносини. Розвиток обміну.

9. Шлюб та сім’я.

10. Общинно-родова структура. Організація влади та управління.

11. Подальший розвиток духовної культури.

12. Соціалізація та її особливості.

6

2

8

Етнічний стан та демографія в епоху первісної родової общини

1. Демографічні показники.

2. Демографічна ситуація в епоху первісної родової общини.

3. Демографічна ситуація в епоху пізньої родової общини.

4. Етнокультурна та мовна ситуація в епоху первісної общини.

2

9

Розклад первісного суспільства та утворення класів

1. Виробничі передумови розкладу первісної общини:

 • подальший розвиток виробничих форм господарства;

 • становлення ремесла;

 • обмін та його значення.

2. Виникнення додаткового та надлишкового продукту.

3. Виникнення приватної власності.

4. Зародження та форми експлуатації.

5. Класогенез.

6. Політогенез.

7. Шлюбно-сімейні відносини в період розкладу первісного суспільства.

8. Система влади та управління.

4

10

Первісне суспільство і цивілізація

1. Типи первісної периферії.

2. Види контактів цивілізації та первісного суспільства.

3. Залишки первіснообщинних норм у сучасних цивілізаціях.

4. Первісні суспільства на основних етапах світової

історії.

5. Доля первісної периферії в новий та новітній час.

6. Адаптивно-адаптуючий феномен культури людства.

2

Усього

32

6