Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Навчальна програма

.docx
Скачиваний:
4
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
80.26 Кб
Скачать

Семестр

Назва розділів, тем програми, зміст заняття

Вид заняття

III

1,2

Розділ I Вихователь і діти

Історія професії, характеристика педагогічної діяльності. Діти

Лекція

дошкільного віку ,їх особливості.

с/м

Права і обов’язки вихователя.

Розділ II Предмет педагогіки , як науки

3,4

Виникнення і становлення педагогіки як науки,зв’язок педагогіки

Лекція

з іншими галузями ,актуальні питання педагогіки на сучасному етапі.

5,6

Розвиток і виховання. Поняття розвитку особистості. Біологічні і

Лекція

соціальні фактори розвитку особистості.

с/м

Народна педагогіка про основні чинники розвитку особистості.

7,8

Педагогічна вікова періодизація. Індивідуальні особливості дітей.

Семінарське

Розділ III Система освіти України

9,10

Поняття системи освіти, законодавча база системи освіти України,

Лекція

її принципи.

с/м

Базовий компонент дошкільної освіти України.

Розділ IV Суспільне дошкільне виховання за кордоном, в Росії,

в Україні

11,12

Вчення Каменського Я.А. Школа для малолітніх дітей Г.Песталоцин,

Лекція

І.Олена . Будинок дитини, М.Монтессорі. Вальдорфська педагогіка

Штейнера

13,14

Сучасні тенденції розвитку суспільного дошкільного виховання

Семінарське

в Болгарії,Польщі, Чехії, Словенії, Великої Британії, Німеччини, Франції,

Японії.

Обсяг навчальних годин

Форма

контролю

Основні вимоги до знань і умінь

з даної теми програми

Перелік

навчально-методичної літератури

Аудит.

Самост

2

Знати і розуміти поняття: педагогіка,вихователь

[1] 19-22

дошкільного закладу , професія вихователя,

[1] 156-160

комунікативні функції.

[1] 9-27

4

Доповідь

2

Володіти поняттями: навчання, виховання, освіта,

[2] 6-29

знання, вміння,навички.

[1] 54-71

2

Вміти довести сутність понять: фізичний розвиток,

[1] 27-35

соціальний розвиток,психічний розвиток, спадковість,

[2] 29-44

5

Реферат

вікова періодизація.

[1] 37-49

2

Вікові особливості дітей,індивідуальні особливості,

вікова періодизація.

2

Знайти і вміти довести: Система освіти , принципи.

Закон

Системи освіти,її ланки.

України

«Про освіту»

Закон

5

Доповідь

України

Конспект

«Про дош-

кільну освіту»

2

Знати і розуміти : материнська школа, Вальдорфська

[1] 81-84

Педагогіка,теорія вільного виховання.

[2] 91-93

[1] 108-110

2

[1] 136-146

Семестр

Назва розділів, тем програми, зміст заняття

Вид заняття

III

Розвиток спеціального дошкільного виховання в Росії

15,16

Розвиток теорії виховання дітей раннього і дошкільного віку в Росії.

Лекція

Н.М. Акарина, Ю.А. Аркім , С.О.Фльоріна, О.П.Усова.

IV

1,2

Створення закладів для дітей сиріт і бідних дітей в Росії, на основі

Лекція

Теорії виховання Л.М.Толстого,А.С. Симонович, Є.М.Водовозової,

Л.К.Шлечер.

3,4

Історична панорама « Видатні діячі дошкільного виховання».

Семінарське

с/м

Основи теорії дошкільного виховання в Україні.

Розвиток суспільного дошкільного виховання в Україні.

5,6

Зародження і розвиток суспільного дошкільного виховання в Україні

Лекція

У другій половині ст. і на початку . Просвітницькі ідеї видатних діячів.

с/м

Фребелівський педагогічний інститут.

7,8

В.О.Сухомлинський про виховання дітей.

Лекція

С.Русова- фундатор українського дитячого садка.

Розділ V Програма навчання і виховання дітей дошкільного віку

9,10

Програма навчання і виховання в дошкільному закладі освіти,

Лекція

як документ що вивчає навчально-виховний процес.

11,12

Порівняльний аналіз структури програми «Дитина» і «Я у світі».

Практичне

Розділ VI Особливості періоду раннього дитинства

13,14

Значення періоду раннього дитинства, необхідність виховання дітей

Лекція

раннього віку в сім’ї , в ДНЗ.

Обсяг навчальних годин

Форма

контролю

Основні вимоги до знань і умінь

з даної теми програми

Перелік

навчально-методичної літератури

Аудит.

Самост

2

Ідея народності в поняттях освіта,

[2] 102-106

виховання,сімейне виховання, громадське виховання.

2

2

Вміти розкрити основні поняття : приватні діячі садки,

[1] 92-94

благодійні товариства, концепція національного

[1] 100-102

2

Конспект

виховання , Фребелівський педагогічний інститут,

Школа нянь – Фребелічок.

2

Розуміти поняття : суспільне дошкільне виховання в

[1] 92-94

Україні, знати теорії видатних діячів – педагогів.

[2] 100-102

[1] 94-105

[1] 90-91

2

Конспект

2

[1] 102-103

[1] 94-97

2

Знати структуру програм «Дитина» , « Я у світі»,

Програми

Їх відмінність.

«Дитина»

«Я у світі»

2

2

Засвоїти поняття – провідні ланки розвитку,

[2] 120-122

завдання виховання, режим дня,режимні процеси,

ігри-заняття.

Семестр

Назва розділів, тем програми, зміст заняття

Вид заняття

IVc.

с/м

Народна педагогіка про виховання дітей раннього віку.

Розвиток і виховання дітей 1 року життя.

15,16

Етапи розвитку дітей 1 року життя , завдання , виховання, організація.

Лекція

17,18

Б.Спок про виховання грудних дітей складання та аналізу конспектів

Практичне

занять з дітьми 1 року життя.

19,20

Завдання розвитку та виховання дітей 2 року життя. Провідні лінії

Лекція

розвитку. Режим і методика його проведення. Види діяльності.

21,22

Розвиток і виховання дітей 3 року життя, режим, види діяльності.

Лекція

Методика проведення режимних процесів.

Розділ VII

23,24

Сучасні наукові дослідження в галузі розвитку і виховання дітей

Лекції

Раннього віку.

25,26

Головні проблеми дошкілля на сучасному етапі, сучасні дослідження

Семінарське

з питань раннього(віку) дошкільного віку.

с/м

Теорія освітньо - виховної роботи.

Значення завдання, умови фізичного виховання дітей дошкільного віку.

27,28

Фізичне виховання і фізичний розвиток, значення задач і умови

Лекція

фізичного виховання, виховання культурно-гігієнічних навичок.

с/м

Народна педагогіка про фізичне виховання.

Обсяг навчальних годин

Форма

контролю

Основні вимоги до знань і умінь

з даної теми програми

Перелік

навчально-методичної літератури

Аудит.

Самост

4

Реферат

2

Знати і розуміти поняття: етапи розвитку, провідні

[2] 122-134

ланки розвитку, період новонародженості, комплекс

пожвавлення Зорові ,слухові та емоційні реакції,

2

гукання ,розуміння мови дорослого.

2

Основні лінії розвитку дітей 2 років життя,

особливості розвитку і виховання.

2

Володіти поняттям :режим дня, ігри, види

[9] вибірково

діяльності, режимні процеси, завдання виховання,

ігри – заняття . Знати і вміти характеризувати основні

[2] 133-148

2

лінії розвитку дітей 3 року життя, особистості,

моральне, трудове, естетичне виховання.

2

3

Доповідь

Володіти поняттями – гуманізації освітньо-виховної

[9] вибірково

2

роботи , особливості цього віку, особистісно-

орієнтований підхід, модель виховання дошкільної

[1] 114-116

4

Доповідь

освіти, всебічний розвиток особистості, моральне

Знати і розуміти поняття фізичне виховання,

[1] 181-184

фізичний розвиток, культурно-гігієнічні навички,

загартовульні вправи.

[2] 162-164

Семестр

Назва розділів, тем програми, зміст заняття

Вид заняття

IV

29,30

Порівняльний аналіз змісту та обсягу культурно-гігієнічних навичок для

Практичне

дітей в різних вікових групах.

31,32

Загартовування організму дитини, принципи загартовування.

Лекція

33,34

Режим життя дітей, поняття режиму та його значення. Організація

Лекція

роботи в години ранкового прийому дітей. Організація харчування.

35,36

Організація прогулянок, їх значення, ділянка дошкільного навчального

Лекція

закладу, їх обладнання, цільові прогулянки.

37,38

Організація і значення сна, організація, зміст і методика проведення

Лекція

другої половини дня.

с/м

Порівняльний аналіз режиму дня різних вікових групах.

Розділ VIII Необхідність, завдання і засоби розумового

виховання

39,40

Поняття про розумовий розвиток та його необхідність в дошкільному

Лекція

віці, народна педагогіка про розумовий розвиток.

41,42

Поняття про сенсорне виховання та розвиток, його зміст і методи.

Лекція

V c.

1,2

Дидактична гра, як засіб сенсорного виховання в різних вікових групах.

Лекція

3,4

Навчання , як засіб розумового виховання. Загальне поняття про

Лекція

дидактику, моделі і типи навчання.

Обсяг навчальних годин

Форма

контролю

Основні вимоги до знань і умінь

з даної теми програми

Перелік

навчально-методичної літератури

Аудит.

Самост

2

Знати і володіти: культурно-гігієнічними навичками,

[1] 181-184

знати методику проведення і складання конспектів.

2

2

Знати і розуміти: руховий режим, режим дня,

[1] 175-178

харчування, прогулянка,цільові прогулянки ,

[2] 164-167

вечірня прогулянка, денний сон.

2

Знати методику проведення прогулянок, зміст

[2] 173-178

роботи з дітьми на прогулянці.

[2] 178-181

2

3

Конспект

Розуміти і вміти дати пояснення режим дня і вікові

особливості дітей,їх зв’язок і значення.

2

Розуміти поняття: розумове виховання, сенсорне

[1] 184-198

виховання, сенсорний розвиток його зміст,методи,

[2] 181-182

розумовий розвито, його завдання та зміст, форми і

[1] 203-209

методи.

2

[2] 192-203

2

2

Знати і розуміти поняття і методи , прийоми

[2] 192-203

навчання дітей дошкільного віку.

Семестр

Назва розділів, тем програми, зміст заняття

Вид заняття

V c.

5,6

Поняття учбової діяльності, її компоненти , рівні учбової діяльності,

Лекція

особливості їх формування, на різних вікових етапах.

7,8

Складання конспектів – знань по ознайомленню з навколишнім

Практичне

середовищем дітей молодшого дошкільного віку.

9,10

Принципи визначення змісту навчання, ознайомлення з навколишнім.

Лекції

Формування системи знань.

с/м

Запитання дітей , їх значення. Методи розвитку дитячої допитливості.

11,12

Поняття про методи і прийоми навчання,їх класифікація і

Лекція

характеристика.

с/м

Нетрадиційні форми навчання дітей дошкільного віку.

13,14

Заняття – організована форма навчання, місце занять в режимі дня,

Лекція

вимоги до їх організації. Види знань.

15,16

Використання сметами знань , умінь і навичок в ігровій, трудовій

Практичне

діяльності,навчання в повсякденному житті.

17,18

Аналіз різних форм навчання дітей дошкільників в ДНЗ.

Практичне

19,20

Сучасні підходи до проведення знань з дітьми в різних вікових групах.

Семінарське

21,22

Нетрадиційні форми навчання дітей , запровадження нових форм

Семінарське

навчання в Україні, підхід до використання системи знань в ігровій,

трудовій діяльності дітей.

Обсяг навчальних годин

Форма

контролю

Основні вимоги до знань і умінь

з даної теми програми

Перелік

навчально-методичної літератури

Аудит.

Самост

2

Знати компоненти учбової діяльності.

[2] 192-203

[2] 196-203

2

[2] 207-208

2

Знати і розуміти принципи ознайомлення дітей з

[2] 207-208

навколишнім. Дитячі запитання.

3

Доповідь

2

Вміти класифікувати методи і прийоми навчання,

[2] 208-219

вміти визначити їх застосування в залежності від віку

дітей і змісту знань.

3

Доповідь

2

Володіти знанями щодо проведення різноманітних

[2] 219-226

форм і організація навчання дошкільників.

[2] 189-192

2

2

Володіти теоретичними знаннями щодо

[2] 219-226

різноманітних форм навчання дошкільників ,сучасний

2

підхід до навчання і виховання дітей дошкільного віку в

[2] 189-192

різних вікових групах, новий підхід до використання

2

системи знань.

Семестр

Назва розділів, тем програми, зміст заняття

Вид заняття

V

Розділ IX Моральне, трудове та естетичне виховання дітей

23,24

Необхідність , завдання , принципи і методи морального виховання

Лекція

дошкільників.

с/м

Розвиток теорії морального виховання дошкільників.

25,26

Виховання у дітей патріотичних почуттів. Виховання поваги до інших

Лекція

народів.

27,28

Виховання дисциплінованості і культури поведінки. Порушення

Лекція

дисципліни , їх причини і попередження.

с/м

Дитячі скарги і ставлення до них вихователя.

29,30

Виховання вольової поведінки у дошкільників.

Лекція

31,32

Виховання основ гуманізації у дошкільників.

Лекція

с/м

Складання планів - конспектів занять з народознавства.

VI

1,2

Вивчення рівня морального розвитку дошкільників. Складання планів -

Лекція

конспектів занять з розвитку основ гуманізації у дітей.

Трудове виховання дітей

3,4

Необхідність завдання і умови трудового виховання.

Лекція

с/м

Розвиток теорії трудового виховання в Україні.

5,6

Види дитячої праці , їх виховне значення.

Лекція

с/м

Роль сім’ї у трудовому вихованні дітей.

Обсяг навчальних годин

Форма

контролю

Основні вимоги до знань і умінь

з даної теми програми

Перелік

навчально-методичної літератури

Аудит.

Самост

2

Знати і розуміти поняття: моральне виховання,

[1] 184-188

моральний розвиток, завдання і принципи морального

[1] 188-194

виховання.

3

Реферат

[1] 216-222

2

[2] 254-258

2

Знати норми поведінки, знати їх формування. Вміти

[1] 237-244

пояснювати: культура поведінки, порушення дисциплін.

[13] вибірково

[1] 258-263

2

Конспект

2

Гуманна особистісна мораль спілкування,

особистісно- орієнтований підхід, народознавчий

Конспект

2

підхід, національна свідомість.

2

План -

конспект

2

Вміти складати плани - конспекти занять з розвитку у

дошкільників моральних якостей.

2

Володіти поняттями: завдання трудового виховання,

[1] 261-266

володіти методикою виховання навичок

1

Конспект

самообслуговування, вміти організувати різні види

[1] 258-261

діяльності.

[1] 263-276

2

Знати методику організації дитячої праці та трудової

діяльності.

1

Конспект

Семестр

Назва розділів, тем програми, зміст заняття

Вид заняття

VI

7,8

Необхідність , завдання та засоби естетичного виховання.

Лекція

с/м

Розвиток теорії естетичного виховання.

с/м

Свята і розваги в д/з та в сім’ї . Народні свята.

Розділ X Гра – провідний вид діяльності дошкільників. Народна гра

9,10

Гра – основний вид діяльності дітей, її соціальний характер,

Лекція

класифікація ігор, сучасні дослідження.

11,12

Народні ігри, їх своєрідність, значення народних ігор в розвитку дітей

Семінарське

дошкільників. Впродження народної гри в повсякденному житті

дошкільників.

13,14

Методика організації ігрової діяльності дітей, форми і методи

Практичне

проведення ігор в ДНЗ.

15,16

Іграшка, її види, цінність і значення в здійсненні навчально - виховного

Лекція

процесу дошкільників. Українська народна іграшка.

17,18

Іграшка, її цінність і значення в навчально-виховній роботі. Вимоги до

Семінарське

іграшок, сучасні іграшки. Українська народна іграшка.

с/м

Творчі і сюжетно-рольові ігри дошкільників.

19,20

Проектування розвитку конкретних сюжетно-рольових ігор, конкурс та

Практичне

кращий творчий проект сюжетно-рольової гри.

с/м

Програмні вимоги до розвитку сюжетно-рольової гри в різних вікових

групах.

Обсяг навчальних годин

Форма

контролю

Основні вимоги до знань і умінь

з даної теми програми

Перелік

навчально-методичної літератури

Аудит.

Самост

[2] 285-286

Володіти поняттями : естетичне виховання і

[3] вибірково

розвиток, підготовка вихователя.

[1] 276

2

[1] 291-295

1

Конспект

Знати і розуміти поняття свята і розваги. Методики їх

[1] 291-295

організації, необхідність.

1

Конспект

Засвоїти : соціальний характер гри, форми і методи

[1] 303-306

організації гри, їх класифікація.

2

2

Знати всі види іграшок. Народні іграшки, цінність їх в

розвитку (до народної) і виховання дітей, вимоги до

[1] 313-326

народної іграшки, іграшки в сучасній педагогіці, вимоги

[1] 326-340

2

до організації діяльності ігрової з дошкільниками.

[2] 294-335

2

2

Знати особливості структури сюжетно-рольової гри,

[1] 326-340

психолого-педагогічні умови, їх організації та прийоми

[2] 294-335

керівництва ними.

2

Конспект

Доповідь

2

1

Конспект

Семестр

Назва розділів, тем програми, зміст заняття

Вид заняття

21,22

Будівельно – конструктивні ігри, їх особливості.

Лекція

23,24

Театральні ігри дошкільників, їх своєрідність і освітньо - виховна

Лекція

цінність.

25,26

Порівняльний аналіз програм виховання і навчання за питанням

Практичне

організації театральних та будівельних ігор.

27,28

Ігри з правилами, дидактичні ігри, ігри забави, зміст і методика їх

Лекція

проведення, виховна цінність.

29,30

Ігри з правилами, рухливі ігри.

Лекція

с/м

Наступність в роботі ДНЗ і школі.

31,32

Наступність в роботі ДНЗ і школи, сутність і значення, форми сумісної

Лекція

роботи.

33,34

Порівняльний аналіз програм навчання і виховання ДНЗ і 1 класі

Семінарське

школи.

VII

1,2

Показники готовності дитини до навчання у школі. Робота з сім’єю

Лекція

щодо підготовки дитини.

3,4

Тематика роботи з сім’єю , організація консультації з батьками.

Лекція

5,6

Особливості організації життя та освітньо – виховної роботи з дітьми 6

Лекція

року життя.

7,8

Порівняльний аналіз знань дітей старшої групи ДНЗ і 1 класу школи.

Практичне

Діагностика готовності дітей до навчання у школі.

9,10

Навчально-виховна робота в 1 класі школи. Загальна характеристика

Лекція

програми початкової школи.

11,12

Сучасні підходи до планування освітньо-виховної роботи в

Лекція

дошкільному закладі.

13,14

Складання та аналіз календарних планів освітньо-виховної роботи в

Практичне

одній з вікових груп у весняний та літній періоди.

Обсяг навчальних годин

Форма

контролю

Основні вимоги до знань і умінь

з даної теми програми

Перелік

навчально-методичної літератури

Аудит.

Самост

2

2

Розуміти поняття: батьківська педагогіка, умови та

[1] 409-427

сімейного виховання, авторитет батьків, інтелектуальні

[2] 371-386

2

колективні форми роботи, педагогічна пропаганда.

2

Знати і розуміти: батьківська педагогіка, умови

сімейного виховання, батьківський комітет, педагогічна

пропаганда.

2

Знати і розуміти: планування, освітньо – виховна

[1] 404-409

4

Реферат

робота, облік роботи .

2

Важливість роботи спільної ДНЗ та школи.

2

Методичні вказівки та основи планування у

Конспект

педагогічному процесі.

2

Вміти розбити зміст планування навчально-виховної

[2] 352-371

2

роботи в одній з вікових груп,за певною структурою,

перспективне планування ,щоденне планування,

2

планування на тиждень.

2

Володіти поняттями щодо сучасних вимог до

Конспект

планування освітньо-виховної роботи ДНЗ.

2

2

Володіти поняттями щодо сучасних вимог

Конспект

планування роботи в ДНЗ.

2

Семестр

Назва розділів, тем програми, зміст заняття

Вид заняття

VII

15,16

Умови та методика планування в різновіковій групі.

Лекція

с/м

Особливі планування в групах раннього віку.

Розділ XI ДНЗ – організація і керівництво їм

17,18

Основні документи, що визначають організацію роботи і керівництво

Лекція

ДНЗ.

19,20

Порядок відкриття дошкільного навчального закладу. Наявність

Лекція

приміщення, ділянки обладнання, що відповідають педагогічним

вимогам. Фінансування ДНЗ, організація прийому дітей.

21,22

Вивчення документів, що визначають організацію роботи ДНЗ.

Практичне

с/м

Закони України « Про освіту» . Закон України «Про Дошкільну освіту».

с/м

Базовий компонент дошкільної освіти в Україні.

23,24

Програма навчання і виховання дітей ДНХ України « Я у світі».

Лекція

25,26

Організація і керівництво дошкільною освітою в Україні.

Семінарське

27,28

Аналіз програм рекомендованих щодо організації і керівництва

Практичне

освітою в Україні.

29,30

Педагогічні основи планування. Зміст та форми планування

Лекція

освітньо-виховної роботи в ДНЗ.

31,32

Народна педагогіка про основні напрямки родинного виховання.

Лекція

Обсяг навчальних годин

Форма

контролю

Основні вимоги до знань і умінь

з даної теми програми

Перелік

навчально-методичної літератури

Аудит.

Самост

2

Володіти методикою планування роботи в

Конспект

різновіковій групі дітей.

6

Скласти

Знати і розуміти методику планування в групах

Конспект

план -

раннього віку, з урахуванням індивідуальних

конспект

особливостей дітей.

на місяць.

2

Керівництво сучасним ДНЗ, вимоги до організації,

[1] 107-151

основні документи.

2

Знати і розуміти основні вимоги для відкриття ДНЗ,

організація ДНЗ.

2

6

Вивчити

закони

«Про

освіту»

6

«Про дошк.

Знати структуру найбільш відомих навчально –

Програми

освіту»

виховних програм для дошкільників. Знати структуру

«Дитина»

2

«Базовий

програм «Дитина» та « Я у світі».

« Я у світі»

компонент

в Україні»

2

Володіти поняттями – документація дошкільного

[2] 386-404

закладу, завідуючим дошкільним закладом, атестація

2

педагогічних кадрів, педагогічна майстерність.

[2] 391-392

2

Розуміти основні правила і методи планування

Конспект

освітньо – виховної роботи.

2

Розуміти поняття родинна народна педагогіка,

Журнали

володіти основними поняттями родинного виховання.

«Дошкільне

виховання»

Семестр

Назва розділів, тем програми, зміст заняття

Вид заняття

VIII

1,2

Педагогічний колектив навчального закладу.

Лекція

3,4

Підвищення кваліфікації педагогічного колективу

Лекції

5,6

Завідувач ДНЗ, основна документація завідуючої.

Лекція

7.8

Методична робота в ДНЗ. Основні вимоги до організації методичної

Практичне

роботи.

с/м

Зібрати зразки основної документації завідуючої.

9,10

Зустріч з методистом ДНЗ, ознайомлення з документацією д/з.

Практичне

11,12

Організація і керівництво дошкільною освітою в Україні.

Лекція

13,14

Державний контроль за діяльністю навчальних закладів.

Лекція

15,16

Інспектування - важлива форма керівництва дошкільною освітою.

Лекція

17,18

Документація методиста ДНЗ.

Практичне

с/м

Скласти основні документи.

19,20

Вимоги до особистості і кваліфікації завідуючого. Зміст його роботи.

Лекція

21,22

Сучасний вихователь дошкільного закладу, вимоги до нього.

Семінарське

Передовий досвід відомих педагогів.

Сучасний дитячий садок. Впровадження нових форм роботи.

с/м

Зразки, статті передового досвіду.

23,24

Програми , що рекомендовані для організації і керівництва освітою.

Лекція

25,26

Роль сім’ї у реалізації завдань розвитку дошкільників. А.С.

Лекція

Макаренко та В.О. Сухомлинський про родинну педагогіку.

Обсяг навчальних годин

Форма

контролю

Основні вимоги до знань і умінь

з даної теми програми

Перелік

навчально-методичної літератури

Аудит.

Самост

2

Розуміти поняття : педагогічний колектив. Його

[1] 104-115

особливості. Керівництво

2

Основні документи,щодо підвищення кваліфікації

працівників.

2

2

Завдання методичної роботи,основні вимого,

структура, зміст роботи,форми методичної роботи,

принципи.

6

Основні

документи

2

Знати і розуміти основні поняття: дошк. Заклад

[2] 391-392

освіти,прийом дітей, документація дошкільного

2

закладу освіти, педагогічний колектив, завідуючий д/з,

[2] 386-404

вихователь, атестація педагогічних кадрів, педагогічна

2

майстерність, річний план дошкільного закладу,

управління системою освіти , громадське

2

самоврядування, методична робота.

2

4

Основна

2

документація

2

Знати і розуміти вимоги до сучасного виховання ДНЗ,

його особистий портрет.

4

Доповідь

2

Вивчити основні документи і програми для

Конспект

організації ДНЗ.

2

Знати основні ідеї Макаренка А.О та

Конспект

Сухомлинського В.О. про батьківську педагогіку.