Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Нов¦тня ¦ст. 2015.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
429.57 Кб
Скачать

8. Самостійна робота

Мета роботи полягає в набутті навичок самостійного дослідження з подальшим оформленням набутого матеріалу(наукове повідомлення, складання мапи).

Завдання: протягом вивчення курсу студент повинен дослідити наступні теми:

Назва теми

Історичні мапи(+), наук. повід.

Кількість годин

денне

заочне

1.

Наслідки другої світової війни для Західної Європи та Америки.

наук. повід

3

6

2.

Початок інтеграції Західної Європи.

наук. повід

3

6

3.

Науково технічний прогрес після закінчення другої світової війни.

наук. повід

3

6

4.

Розвиток культури і мистецтва після закінчення другої світової війни.

наук. повід

3

6

5.

Ідеологія і культура країн Західної Європи та США в кінці 50 - п.п.70 р.

наук. повід

3

6

6.

Соціально - економічний розвиток Німеччини наприкінці 50 - п.п. 70 р.

+

3

6

7.

Соціально - економічний розвиток Італії наприкінці 50 - п.п. 70 р.

+

2

6

8.

Соціально - економічний розвиток Іспанії наприкінці 50 - п.п. 70 р.

+

2

6

9.

Розвиток культури, ідеології та мистецтва у середині 70 - 80 р.

наук. повід

2

5

10.

Соціально - економічний розвиток Німеччини у середині 70 - 80 р.

+

2

5

11.

Соціально - економічний розвиток Італії у середині 70 - 80 р.

+

2

5

12.

Соціально - економічний розвиток Італії у кінці 20століття.

+

2

4

13.

Розвиток партійно - політичної системи у країнах Західної Європи і Америки у кінці 20 століття.

+

2

4

14.

Міжнародні суспільні організації та рухи у країнах Західної Європи і Америки у кінці 20 століття.

+

2

4

15.

Особливості розвитку культури, науки та мистецтва у кінці 20 століття.

+

2

5

Всього годин

36

80

9. Індивідуальне науково-дослідне завдання (індз)

Мета індивідуального науково-дослідного завдання полягає в набутті навичок роботи з текстами історичних джерел та спеціальною науковою літературою.

Завдання: протягом вивчення курсу студент повинен обов’язково прочитати одно з джерел та одну з монографій за вибором, скласти короткий анотований опис.

п/п

Назва теми

Рекомендовані монографії 1

(номер у переліку до курсу)

Історичні мапи

Кількість

годин

денне

заочне

1

Порівняльний аналіз програм держав США, Великобританії, Франції на Паризький мирній конференції (складання таблиці)

12, 14, 15, 16, 17, 93,

+

2

1

2

Революція 1918-1919 р. у Німеччині – причини та наслідки

1, 2, 4, 5, 8, 9

1

1

3

Початок фашизації Італії

20, 21, 22, 24, 26, 28, 29

1

1

4

Ізоляціоналізм США та суспільно-політичні реформи Ф. Рузвельта .

11, 12,13,14, 15, 16.19

+

1

1

5

Історичне есе на тему «Політичні відносини трьох інтернаціоналів 1919-1922 рр.»

1, 6, 7,35, 37, 44, 45,

1

1

6

Складання характеристик понять «авторитаризм», «тоталітаризм», «морганізація», «людина маси».

2, 4, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 22, ,23, 34,42,44,45

1

1

7

Розглядання основних етапів формування теорії тоталітаризму.

1, 2, 11,15,16, 18,29,42, 45

1

1

8

Політична постать Б.Муссоліні.

21, 22, 23, 25, 27, 28

1

2

9

Політико-психологічний портрет А.Гітлера.

30, 31, 32,33,34,35,36,46

1

2

10

Дослідити еволюцію економічної мислі ХХ ст. «Суспільство добробуту» - основні засади.

12,14,17, 95,100,132,140

2

2

11

Бунт молоді у 1968 р. – причини, характер, порівняльний аналіз.

59, 83,84,90

+

2

2

12

Дослідження політико-психологічних портретів М. Тетчер, Ш. де Голля, Р.Рейгана.

121,122,127,129,80, 81,85,87,90, 91, 134,136

2

1

Всього годин:

16

16