Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Нова ¦ст. ч.2 - 2015.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
440.32 Кб
Скачать

Тема 10. Соціально-політичні проблеми розвитку західного суспільства наприкінці XIX ст.

Радикалізація політичної ідеології, зв'язана з антагоністичним протистоянням основних класів індустріального суспільства, занепадом середніх шарів. Еволюція державно-правового пристрою, особливості політичної культури, що домінують моделі цивільного поводження в країнах «першого ешелону». Розширення виборчого права.

Елітарність державного механізму в країнах «другого ешелону» і активізація політичного поводження мас. Революційний синдром у суспільно-політичному житті країн прискореної модернізації.

Змістовий модуль ііі

Особливості розвитку європейських країн та США на межі ХІХ – ХХ ст.

Тема 11. Характер міжнародних відносин епохи імперіалізму

Геополітика євроцентристського світу. Завершення територіального розділу світу і початок боротьби за переділ сфер впливу.

Основні імперіалістичні протиріччя. Розширення колоніальної експансії Німеччини. Сфери англо-французьких і англо-російських протиріч. Іспано-американська війна 1898 р., умови Паризького мирного договору. Англо-бурська війна 1902 р. та її підсумки.

Утворення Потрійного союзу. Економічні, військово-політичні, культурні причини зближення Франції і Росії. Англо-російська угода 1907р. і оформлення Антанти.

Тема 12. Соціально-економічний розвиток сша наприкінці XIX - початку XX ст.

Швидкий економічний розвиток як результат громадянської війни 1861 - 1865 р. Активізація наукових досліджень і досвідчених конструкторських розробок у США.

Процес концентрації виробництва і централізації капіталу в американській економіці. Промислово-фінансові імперії. Роль вільної конкуренції в американській економіці. Розробка фордовсько-тейлоровської моделі конвеєрного виробництва.

«Антитрестовський закон» Шермана. Обмеженість антимонопольної політики. Американська економічна думка на рубежі ХІХ – ХХ ст.

Підсумки першої світової війни для США. США - економічний лідер післявоєнного світу.

Тема 13. Економічний розвиток великобританії на межі XIX - XX ст.

Втрата торгово-промислової монополії. Відставання в розвитку нових галузей промисловості. Економіка Великобританії в роки Першої Світової війни. Початок кризи британської колоніальної імперії. Дослідження Д. Кейнса в 20-х рр.

Консолідація політичних сил у період війни. «Військовий кабінет» Д. Лойд Джорджа. Національне питання у Великобританії. Колоніальна експансія Великобританії в епоху імперіалізму.

Тема 14. Економічний розвиток франції на межі XIX - XX ст.

Фінансово-банківська система. «500 сімейств» - фінансово-підприємницька еліта французького суспільства. Експорт капіталу. Фінансові зв'язки з Росією. Збереження аграрно-індустріального характеру економіки наприкінці XIX ст. Проблема рантьє. Вплив першої світової війни на розвиток французької економіки: втрати і придбання.

Тема 15. Причини першої світової війни, її характер

Основні цілі її учасників. Кампанія 1914 р. Вторгнення російської армії в Східну Пруссію. Бій на Марні.

Кампанія 1915 р. Бій біля Іпра - перше застосування хімічної зброї. Німецьке настання в Східній Пруссії (Серпнева операція) і зустрічний наступ російської та австро-угорської армії на Карпатському фронті.

Кампанія 1916 р. Бій у Вердені. Підсумки кампанії. Кампанія 1917 р. і закінчення війни.

Підсумки першої світової війни. Паризька мирна конференція. Умови мирних договорів.