Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Новая Азия ч.2 2016.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
257.54 Кб
Скачать

8. Самостійна робота

Мета самостійної роботи полягає в набутті навичок роботи з історичними мапами.

Завдання: протягом вивчення курсу студент повинен скласти історичні мапи за темами курсу.

п/п

Назва теми

Зміст завдання

Кількість

годин

денне

заочне

1

Остаточний занепад Османської імперії у ХІХ - на початку ХХ ст. Східне питання та спроби реформ

Мапа «Російсько-турецька війна 1877-1878 рр.» або «Поділ Османської імперії 1920-1923 рр.»

2

10

2

Британська Індія у ХІХ ст. Особливості колоніального існування

Мапа «Британська імперія між першою та другою світовими війнами»

4

10

3

Боротьба Індії за незалежність у першій половині ХХ ст.

мапа

4

10

4

Розвиток Китаю у ХІХ ст. Опіумні війни.

Мапа «Завершення територіального поділу світу на початку ХХ ст.»

4

8

5

Революція в Китаї 1911 р. та створення КНР

мапа

4

10

6

Країни Індокитаю у ХІХ - першій половині ХХ ст.

Мапа «Франція та її колонії між першою та другою світовими війнами»

4

10

7

Японія напередодні революції 1868 р. Економічні та політичні наслідки реформ.

Мапа «Перша світова війна 1914-1918 рр.»

4

10

8

Становлення сильної Японії на початку ХХ ст.

9

Загальні тенденції розвитку африканських країн наприкінці ХІХ - в першій половині ХХ ст.

Мапи «Африка наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.» та «Африка 1919-1939 рр. Національно-визвольний рух на континенті»

4

14

Всього годин:

30

86

9. Індивідуальне науково-дослідне завдання (індз)

Мета індивідуального науково-дослідного завдання полягає в набутті навичок роботи з текстами історичних джерел та спеціальною науковою літературою.

Завдання: протягом вивчення курсу студент повинен обов’язково прочитати одно з джерел та одну з монографій за вибором, скласти короткий анотований опис.

п/п

Назва теми

Рекомендовані монографії

(номер у переліку до курсу)

Кількість

годин

денне

заочне

1

Остаточний занепад Османської імперії у ХІХ - на початку ХХ ст. Східне питання та спроби реформ

82, 85, 86, 91, 92, 93, 98

1

1

2

Британська Індія у ХІХ ст. Особливості колоніального існування

71, 75, 77

1

1

3

Боротьба Індії за незалежність у першій половині ХХ ст.

73, 74, 76

1

1

4

Розвиток Китаю у ХІХ ст. Опіумні війни.

43, 46, 47, 52, 53

1

1

5

Революція в Китаї 1911 р. та створення КНР

42, 55, 57, 59

1

1

6

Країни Індокитаю у ХІХ - першій половині ХХ ст.

60-70

1

1

7

Японія напередодні революції 1868 р. Економічні та політичні наслідки реформ.

29, 30, 33, 35

2

2

8

Становлення сильної Японії на початку ХХ ст.

21, 24, 37, 40

2

2

9

Загальні тенденції розвитку африканських країн наприкінці ХІХ - в першій половині ХХ ст.

109, 110, 115, 126

2

2

Всього годин:

12

12