Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
CASE / лабораторные / _лаборатор2_CASE_технологии.doc
Скачиваний:
29
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
209.92 Кб
Скачать

5. Особливості розробки діаграми варіантів використання в середовищі Rational Rose

Робота над проектом у середовищі Rational Rose починається з загального аналізу проблеми і побудови діаграми варіантів використання, що відбиває функціональне призначення проектованої програмної системи.

Для розробки діаграми варіантів використання в середовищі Rational Rose необхідно активізувати відповідну діаграму у вікні діаграми. Це можна зробити різними способами:

 • розкрити представлення варіантів використання в браузері (Use Case View) і двічі клацнути на піктограмі Main (Головна);

 • через пункт меню Browse-»Use Case Diagram (Браузер^Діаграма варіантів використання).

При цьому з'являється спеціальна панель інструментів, що містить графічні примітиви, характерні для розробки діаграми варіантів використання (мал. 5.1.).

Мал. 5.1. Зовнішній вигляд спеціальної панелі інструментів для діаграми варіантів використання

На цій панелі інструментів присутні всі необхідні для побудови діаграми варіантів використання елементи. Призначення окремих кнопок панелі можна довідатися зі спливаючих підказок. Для додавання елемента потрібно натиснути кнопку з зображенням відповідного примітива, після чого клацнути мишею на вільному місці діаграми. На діаграмі з'явиться зображення обраного елемента з маркерами зміни його геометричних розмірів і запропонованим середовищем ім'ям за замовчуванням.

Ім'я елемента може бути змінено розробником або відразу після розміщення елемента на діаграмі, або в ході наступної роботи над проектом. По натисканні правою кнопкою миші на обраному елементі викликається контекстне меню елемента, серед опцій якого мається пункт Open Specification (Відкрити специфікацію). У цьому випадку активізується діалогове вікно зі спеціальними вкладками, у полі яких можна занести всю інформацію до даного елемента.

Приклад побудованої таким способом діаграми варіантів використання може мати наступний вигляд (мал. 5.2).

Мал. 5.2. Приклад розробки діаграми варіантів використання в середовищі Rational Rose

Діаграма варіантів використання є високорівневим представленням моделі, тому вона не повинна містити занадто багато варіантів використання й акторів. У наступному побудована діаграма може бути змінена додаванням нових елементів, таких як варіанти використання й акторів, чи їх видаленням. Для видалення елемента не тільки з діаграми, але і в моделі в цілому необхідно виділити елемент, що видаляється, на діаграмі і скористатися пунктом меню Edit-»Delete from Model.

При роботі зі зв'язками на діаграмі варіантів використання варто пам'ятати про призначення відповідних зв'язків. Мова йде про те, що якщо для двох елементів обраний вид зв'язку не є припустимим, то середовище сповістить про це розробнику, і такий зв'язок не буде доданий на діаграму.

Контрольні запитання.

 1. Чи можливе моделювання в UML без діаграми варіантів використання? Відповідь аргументувати.

 2. Цілі розробки діаграми варіантів використання?

 3. В чому полягає семантика побудови діаграми варіантів використання?

 4. Призначення діаграми варіантів використання з системно-аналітичної точки зору?

 5. Розкрийте призначення та особливості нотації варіантів використання?

 6. Чому кожен виконуємий варіантом використання метод реалізується як неподільна трансакція?

 7. Розкрийте призначення та особливості нотації акторів?

 8. Розкрийте призначення та особливості нотації інтерфейсів?

 9. Розкрийте призначення та особливості нотації коментарів (зауважень)?

 10. Яка мова використовується для запису обмежень в мові UML? В чому її особливості?

 11. Яким чином задати обмеження для елементу діаграми використання?

 12. Правила запису назв (імен) варіантів використання, акторів, інтерфейсів, коментарів з точки зору синтаксису?

 13. Правила запису назв (імен) варіантів використання, акторів, інтерфейсів, коментарів з точки зору семантики?

 14. Наведіть типи відношень на діаграмі варіантів використання?

 15. Що являє собою повідомлення на діаграмі варіантів використання?

 16. Чи можливе повернення до діаграм варіантів використання після розробки логічних та фізичних моделей? Відповідь аргументувати.