Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
CASE / лабораторные / _лаборатор2_CASE_технологии.doc
Скачиваний:
29
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
209.92 Кб
Скачать

2.2. Актори.

Актор являє собою будь-яку зовнішню стосовно моделюємої системи сутність, що взаємодіє із системою і використовує її функціональні можливості для досягнення визначених цілей чи вирішення приватних задач. При цьому актори служать для позначення погодженої безлічі ролей, що можуть грати користувачі в процесі взаємодії з проектованою системою. Кожен актор може розглядатися як деяка окрема роль щодо конкретного варіанта використання. Стандартним графічним позначенням актора на діаграмах є фігурка "чоловічка", під якою записується конкретне ім'я актора (мал. 4.2).

Мал.. 4.2. Графічне позначення актора.

У деяких випадках актор може позначатися у виді прямокутника класу з ключовим словом "актор" і звичайними складовими елементами класу. Імена акторів повинні записуватися заголовними буквами і відповідати рекомендаціям використання імен для типів і класів моделі. При цьому символ окремого актора зв'язує відповідний опис актора з конкретним ім'ям. Імена абстрактних акторів, як і інших абстрактних елементів мови UML, рекомендується позначати курсивом.

Ім'я актора повинне бути досить інформативним з погляду семантики. Цілком підходять для цієї мети найменування посад у компанії (наприклад, продавець, касир, менеджер, президент). Не рекомендується давати акторам імена власні (наприклад, "О.Бендер") моделей чи конкретних пристроїв (наприклад, "маршрутизатор Cisco 3640"), навіть якщо це з очевидністю випливає з контексту проекту. Справа в тому, що та сама особа може виступати в декількох ролях і, відповідно, звертатися до різних сервісів системи. Наприклад, відвідувач банку може бути як потенційним клієнтом, і тоді він запросить один з його сервісів, а може бути і податковим інспектором чи слідчим прокуратури. Сервіс для останнього може бути зовсім винятковим за своїм характером.

Прикладами акторів можуть бути: клієнт банка, банківський службовець, продавець магазина, менеджер відділу продажів, пасажир авіарейса, водій автомобіля, адміністратор готелю, стільниковий телефон і інші сутності, що мають відношення до концептуальної моделі відповідної предметної області.

У метамоделі актор є підкласом класифікатора. Актори можуть взаємодіяти з безліччю варіантів використання і мати безліч інтерфейсів, кожний з який може представляти особливості взаємодії інших елементів з окремими акторами.

Актори використовуються для моделювання зовнішніх стосовно проектованої системи сутностей, що взаємодіють із системою і використовують її як окремих користувачі. Як актори можуть виступати інші системи, підсистеми проектованої системи чи окремі класи. Важливо розуміти, що кожен актор визначає деяку погоджену з безліч ролей, у яких можуть виступати користувачі даної системи в процесі взаємодії з нею. У кожен момент часу із системою взаємодіє цілком визначений користувач, при цьому він грає чи виступає в одній з таких ролей. Найбільш наочний приклад актора — конкретний користувач системи зі своїми власними параметрами аутентифікації.

Будь-яка сутність, що погодиться з подібним неформальним визначенням актора, являє собою екземпляр чи приклад актора. Для модельованої системи акторами можуть бути як суб'єкти-користувачі, так і інші системи. Оскільки користувачі системи завжди є зовнішніми стосовно цієї системи, то вони завжди представляються у виді акторів.

Тому що в загальному випадку актор завжди знаходиться поза системою, його внутрішня структура ніяк не визначається. Для актора має значення тільки його зовнішнє представлення, тобто те, як він сприймається з боку системи. Актори взаємодіють із системою за допомогою передачі і прийому повідомлень від варіантів використання. Повідомлення являє собою запит актором сервісу від системи й одержання цього сервісу. Ця взаємодія може бути виражена за допомогою асоціацій між окремими акторами і варіантами використання чи класами. Крім цього, з акторами можуть бути зв'язані інтерфейси, що визначають, яким чином інші елементи моделі взаємодіють з цими акторами. Два і більш актори можуть мати загальні властивості, тобто взаємодіяти з тією самою безліччю варіантів використання однаковим образом. Така спільність властивостей і поведінки представляється у виді розглянутого нижче відношення узагальнення з другим, можливо, абстрактним актором, що моделює відповідну спільність ролей. Сукупність відношень, що можуть бути присутніми на діаграмі варіантів використання, буде розглянута нижче в п. 3.