Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

CASE / лабораторные / _лаборатор10_CASE_технологии

.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
78.34 Кб
Скачать

5

лабораторна робота №10 з дисципліни CASE-технології ” викл. Дяченко А.Ю.

Лабораторна робота N 10

Генерація шаблонного програмного коду за візуальною моделлю системи

Мета: закріпити навички генерації шаблонного програмного коду в середовищі Rational Rose.

Зміст.

ст.

 1. Завдання на лабораторну роботу.................................................................1

 2. Зміст протоколу.............................................................................................1

 3. Теоретичні відомості.....................................................................................2

4. Контрольні запитання...................................................................................3

5. Список літератури..........................................................................................4

6. Додатки............................................................................................................5

Завдання на лабораторну роботу:

 1. Опрацювати теоретичні відомості. Перевірити засвоєння матеріалу на контрольних запитаннях.

 2. На основі розроблених (в лаб. роб. №3) діаграм класів автоматично побудувати шаблонний програмний код на одній з мов програмування. Конкретна мова програмування – на вибір виконавця.

 3. Перевірити коректність побудованого програмного коду, тобто відповідність діаграм класів і коду, що був за ними побудований.

 4. Здійснити обернену генерацію діаграм на основі програмного коду. Порівняти побудовані діаграми з початковими і зробити висновки про адекватність прямої і оберненої генерацій.

 5. Скласти і оформити протокол лабораторної роботи.

Зміст протоколу:

 1. Титульна сторінка.

 2. Завдання до роботи згідно варіанту.

 3. Хід виконання лабораторної роботи.

 4. Діаграми, що були розроблені з поясненнями для кожної діаграми.

 5. Програмний код, що був автоматично згенерований.

 6. Висновок.

Теоретичні відомості.

Детальні теоретичні відомості по генерації шаблонного програмного коду за візуальною моделлю системи наведено в [1]1, [3] та в [4].

Контрольні запитання.

 1. Наведіть алгоритм генерації шаблонного програмного коду з діаграм класів мови UML?

 2. Наведіть алгоритм генерації діаграм класів мови UML з програмного коду?

 3. Розкрийте особливості генерації програмного коду для мови програмування C#?

 4. Розкрийте особливості генерації програмного коду для мови програмування Java?

 5. Розкрийте особливості генерації програмного коду для мови програмування С++?

 6. Розкрийте особливості генерації програмного коду для мови програмування PHP?

 7. Розкрийте особливості генерації програмного коду для мови програмування Python?

 8. Розкрийте особливості генерації програмного коду для мови програмування Object Pascal?

Список рекомендованої літератури.

  1. Леоненков А.В. Самоучитель UML. – СПб.: БХВ-Петербург, 2001. ст. 226-235. 1

  2. Чмырь И.А. Объектное моделирование систем: Учебное пособие для студентов специальности «Экономическая кибернетика». – Черкассы: Черкасский институт управления, 2002. 2

  3. Рамбо Дж., Якобсон А., Буч Г. UML: Специальный справочник. – СПб.: Питер, 2002. – 656 с.: ил.

  4. Хассан Гома UML Проектирование систем реального времени, параллельных и распределенных приложений. – М.: ДМК Пресс, 2002. – 704 с.: ил.

  5. Матеріали сайту www.omg.org.

  6. Матеріали сайту www.rational.com.

  7. Матеріали сайту www.interface.ru.

Додатки.

Додаток 1.

Список варіантів (предметних областей).

Тема

1

Транспортна кампанія

2

Поліклініка.

3

Збірка та продаж комп’ютерів.

4

Мережа автостанцій (пасажирські перевезення).

5

Туристичне агентство.

6

Навчальна діяльність вищого навчального закладу.

7

Наукова діяльність вищого навчального закладу.

8

Навчальна діяльність середньої школи

9

Позабюджетна освіта (курси)

10

Торгова кампанія (мережа магазинів і складів).

11

Розробка програмного забезпечення.

12

Готель

13

Ремонт та апгрейд персональних комп'ютерів.

14

Надання рекламних послуг.

15

Операції з нерухомістю.

16

Видавнича діяльність (типографія).

17

Провайдер мережі Інтернет.

18

Посередник між транспортними кампаніями і замовниками.

19

Бібліотека.

20

Їдальня.

21

Банк.

22

Виробництво промислових товарів.

23

Виробництво продовольчих товарів.

24

Ремонт автомобілів.

25

Ремонт побутової техніки.

26

Спортивний клуб.

27

Санаторій.

28

Сільськогосподарська ферма

29

Магазин продовольчих товарів.

30

Перевезення пасажирів в межах міста.

31

Магазин промислових товарів.

1 доступно в електронному варіанті

1 доступно в електронному варіанті

2 доступно в електронному варіанті