Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
1 курс 1 семестр.docx
Скачиваний:
34
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
41.41 Кб
Скачать

Практичне заняття № 5

Документація щодо особового складу. Заява.

Теоретичні питання

 1. Вживання апострофа.

 2. Вимоги до оформлення тексту документа. Заява.

Література

 1. Українська мова за професійним спрямуванням / за ред. Т.В.Симоненко. – Київ : Видавничий центр «Академія», 2009. – 270с.

 2. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови. – К., 1997.

 3. Шевчук С. В., Клименко І. В. Українська мова за професійним спрямуванням : Підручник / С. В. Шевчук. – К. : Алерта, 2011. – 696 с.

Завдання для письмового домашнього виконання:

1. В. 1, 5, с.107-109 (за посібником : Українська мова за професійним спрямуванням. Практикум. – Київ: Видавничий центр «Академія», 2009. – 270с.

2. В. 2, с. 211.

Розмовна тема: «Видатна людина свого часу» (Реферат на вибір)

Методичні рекомендації щодо підготовки домашнього завдання:

Рекомендовані питання до розмовної теми:

 1. Чому ви вважаєте цю людину видатною?

 2. Чим прославилася ця особистість?

 3. Чи хотіли б ви бути схожими на цю людину?

 4. Яким був шлях до визнання?

 5. Біографічні відомості (коротко).

Робота зі словниками:

Випишіть 10 слів, що стосуються вашого фаху, з тлумаченням значення на використання апострофа

Практичне заняття № 6

Лексичні норми. Синоніми у фаховому мовленні. Резюме.

Теоретичні питання

1. Явище синонімії в офіційно-діловому стилі.

2. Використання знака м’якшення.

3. Резюме, правила написання.

Література

 1. Українська мова за професійним спрямуванням / за ред. Т.В.Симоненко. – Київ : Видавничий центр «Академія», 2009. – 270с.

 2. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови. – К., 1997.

 3. Шевчук С. В., Клименко І. В. Українська мова за професійним спрямуванням : Підручник / С. В. Шевчук. – К. : Алерта, 2011. – 696 с.

Завдання для письмового домашнього виконання:

1.В. 1, с. 24 (усно).

2. В. 6, с. 25.

3. В. 7, с. 111 (за посібником : Українська мова за професійним спрямуванням. Практикум. – Київ: Видавничий центр «Академія», 2009. – 270с.

4. В. 5, с. 214 (за посібником : Українська мова за професійним спрямуванням. Практикум. – Київ: Видавничий центр «Академія», 2009. – 270с.

Розмовні теми:

«Інформаційні технології та сьогодення»

Методичні рекомендації щодо підготовки домашнього завдання:

Рекомендовані питання до розмовної теми :

 • Окресліть напрямки розвитку інформаційних технологій

 • Коротко розкрийте питання історії виникнення інформаційних технологій

 • Назвіть галузі, у яких інформатизація набуває все більшого значення

 • Дайте загальну оцінку використанню інформаційних технологій

Робота зі словниками:

Випишіть 10 слів, що стосуються вашого фаху, з тлумаченням значення на використання знака м’якшення. (Усно уміти пояснити орфограми)

Практичне заняття № 7

Явище паронімії в офіційно-діловому стилі. Автобіографія.

Теоретичні питання

 1. Використання паронімів у діловому мовленні.

 2. Зміни приголосних при словозміні та словотворенні.

 3. Вимоги до написання автобіографії.

Література

 1. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування : Навчальний посібник. – К. : Каравела, 2008.

 2. Українська мова за професійним спрямуванням / за ред. Т.В.Симоненко. – Київ : Видавничий центр «Академія», 2009. – 270с.

 3. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови. – К., 1997.

 4. Шевчук С. В., Клименко І. В. Українська мова за професійним спрямуванням : Підручник / С. В. Шевчук. – К. : Алерта, 2011. – 696 с.

 5. Шевчук С.В. Ділове мовлення: Модульний курс: Підручник. – К. : Арій, 2009.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]