Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metod_rekomen_dlya_bak_2011.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
416.26 Кб
Скачать

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

ННІ економіки і права

Кафедра ________________________________________________________________________________________

Напрям підготовки _______________________________________________________________________________

Освітньо-кваліфікаційний рівень ___________________________________________________________________

Форма навчання ______________________ курс _________ група ________________________________________

Відгук керівника на кваліфікаційну роботу

________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім‘я, по батькові студента)

Тема _____________________ роботи _______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Ступінь обґрунтування актуальності теми: _________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Обсяг та структура роботи, характеристика її розділів: _______________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Відповідність роботи меті та завданням ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Оцінка повноти використання фактичних даних: ____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

5. Використання в роботі сучасних методів та методик: ________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

6. Результати випускної роботи (теоретичні, практичні): _______________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Оцінка наукового апарату і стилю роботи: _________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Ставлення студента до роботи, зауважень і побажань наукового керівника: ____________________________­ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Недоліки______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Загальна оцінка кваліфікаційної роботи та висновок про можливість допуску роботи до захисту: ________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Науковий керівник ______________________________________________________________________________

(прізвище, ім‘я, по батькові)

________________________________________________________________________________________________

(учене звання, науковий ступінь, місце роботи і посада)

«___» _______________ 20__ року Підпис ___________________

Додаток М

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]