Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metod_rekomen_dlya_bak_2011.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
416.26 Кб
Скачать

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

ННІ економіки і права

Напрям підготовки __________________________________________________________________________

Освітньо-кваліфікаційний рівень _______________________________________________________________

Форма навчання ____________ курс ______ група _______ семестр _________________________________

Рецензія на кваліфікаційну роботу

___________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім‘я, по батькові)

Тема ___________________ роботи ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Обсяг випускної роботи: кількість сторінок _____, таблиць ____, рисунків ______, додатків ______, використаної літератури ________.

1. Висновок щодо відповідності випускної роботи (проекту) меті й завданням ___________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Коротка характеристика виконання кваліфікаційної роботи (проекту)* ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* Коротка характеристика повинна вміщувати:

а) характеристику виконання кожного розділу випускної роботи (проекту) і ступінь використання студентом останніх досягнень науки і техніки;

б) оцінку якості виконання графічної частини роботи (проекту) та пояснювальної записки;

в) перелік позитивних рис роботи (проекту) та її основних недоліків.

3. Загальна оцінка випускної роботи (проекту) ___________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Рецензент __________________________________________________________________________________

(прізвище, ім‘я, по батькові)

___________________________________________________________________________________________

(учене звання, науковий ступінь, місце роботи і посада)

«___»_________________ 20__ року Підпис ___________________

Додаток Н

Висновки кафедри про випускну роботу (проект)

При обговоренні кваліфікаційної роботи (проекту) на засіданні кафедри під час її передзахисту «___» _________ 20__ року (протокол № __) встановлено, що робота (проект) відповідає/не відповідає (потрібне підкреслити) чинним нормативним вимогам і рекомендована до захисту в державній атестаційній (екзаменаційній) комісії.

Завідувач кафедри ___________ _________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

«_____» _____________________ 20__ р.

Додаток П

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]