Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Форми організації навчального процесу.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
121.86 Кб
Скачать

Позаурочні

Позаурочну форму роботи з учнями можна розділити на дві великі групи: регулярну і епізодичну.

До першого виду відносяться домашня навчальна робота, яка включає виконання домашніх завдань по уроку, домашніх дослідів і спостережень, факультативні заняття, робота з науково-популярною літературою та першоджерелами, телевізійні передачі, додаткові заняття з предмету та ін.

До епізодичних видам позаурочної роботи відносяться тематичні конференції предмету, реферативні роботи та ін.

Висновок.

Залежно від форм організації спільної діяльності нам доводиться вибирати

методи навчання. Тобто форма диктує метод.

При виборі форм навчальної роботи на занятті враховується, як певна форма забезпечує формування знань, як впливає на розвиток професійних навичок учнів.

Конструюючи заняття, на основі ретельного аналізу можливостей конкретних форм, необхідно підбирати їх поєднання, що забезпечують високу ефективність навчального процесу, оптимальну результативність навчальної діяльності всіх груп учнів при раціонально витрачається часу.

Вся система педагогічної діяльності і взаємин з вихованцями стає тією умовою, при якому формується інтерес, допитливість, прагнення учнів до розширення своїх пізнань. Виховання всебічно розвиненої, висококультурної людини вимагає такого навчання, яке забезпечило б послідовність засвоєння учнями певної системи знань в різних областях наук.

Ефективність навчального процесу залежить від правильного, педагогічно обґрунтованого вибору форм організації навчання, який забезпечується глибоким і всебічним аналізом освітніх, розвиваючих, виховних можливостей кожної з них.

Список використаних джерел

  1. Касьяненко М. Д. Педагогіка співробітництва. – К.: Вища шк., 1997.

2. Баранов С.П., Сластенин В.А. и др. Педагогика. – М.: Просвещение, 1986. – С.124-130.

3. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навчальний посібник. 3-є видання, доповнене. – К.: ВАТ "КДНК", 2001. – С.262-301

4. Оконь В. Введение в общую дидактику. – М.: Высшая школа, 1990. – С.218-262

5. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи. – К.: Радянська школа, 1999. – С. 228-274.

6. Ващенко Г. Загальні методи навчання: Книга для педагогів. – К.: 1997. 415 с.

7. Форми навчання в школі: Книга для вчителя / За редакцією Ю.І.Мальованого. – К.: Освіта, 1992. — 160 с.

8. Чередов И.М. Система форм организации обучения в советской

общеобразовательной школе. – М., 1987.

9. Харламов И.Ф. Педагогика – М., 1990.