Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Форми організації навчального процесу.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
121.86 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки україни, молоді та спорту

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Кафедра вищої школи і освітнього менеджменту

Реферат на тему:

„Форми організації навчального процесу”

ПІДГОТУВАВ

студент 1 курсу група Б

Харківський Вадим

Черкаси 2012

План

1. Вступ.

2. Історія форм організації навчання.

3. Поняття про форми організації навчального процесу.

4. Форми організації навчання.

а) Урок б) Лекція в) Семінар г) Практикум д) Залік е) Іспит

є) Позаурочні

5. Висновок

6. Список використаних джерел

Вступ

Викладання – вид діяльності, спрямований на управління пізнавальною діяльністю учнів, на засвоєння знань, умінь і навичок.

Навчання - це процес взаємодії вчителя з учнями при роботі над

певним змістом навчального матеріалу з метою його засвоєння та оволодіння способами пізнавальної діяльності. Щоб здійснювати процес необхідно його організувати. Що ж таке організація? У «Філософської енциклопедії» пояснюється, що організація є «Впорядкування, налагодження, приведення в систему деякого матеріального або духовного об'єкта, розташування, співвідношення частин якого-небудь об'єкту». Там же підкреслюється, що важливі саме ці «значення поняття організації, що належать як до об'єктів природи, як і соціальної діяльності і характеризують організацію як розташування та взаємозв'язок елементів деякого цілого (предметна частина організації), їх дії і взаємодії (функціональна частина)».

Такими елементами (частинами) процесу навчання є його ланки. Ланка-це складова частина навчального процесу, його органічний елемент. Воно має свою цілу структуру - складається з взаємопов'язаних етапів вирішують певні завдання: постановки мети, узагальнення знань, підведення підсумків уроку, визначення домашнього знання та інше.

У кожній ланці процесу навчання вирішуються як загальні, так і специфічні задачі навчання. Загальні - це ті, на вирішення яких спрямований весь процес навчання. Специфічні - це ті, що домінують у конкретному ланці цього процесу. Всі ланки взаємозв'язані, тому процес навчання являє собою своєрідну мету. Ті чи інші ланки, а частіше їх сукупність лежать в основі конструюються форм організацій навчання. Крім того, на основі однієї ланки можна сконструювати кілька різних форм. Наприклад, на підставі ланки формування знань можуть бути сконструйований урок відповідного типу, лекції конференція та інше. Кожна конкретна форма організації навчання складається з певних етапів. Наприклад, урок формування знань має такі етапи: постановки мети й актуалізації знань, ведення нових знань і первинного їх підстави учнями, узагальнення знань оперування ними, контролю засвоєння. У кожному етапі використовуються відповідні цілі, джерела знань, методи, прийоми навчання, а так само форми навчальної роботи.

Організація та проведення навчального процесу повинні бути такими, щоб він повністю задовольняв провідним потребам учнів, а домінуючими мотивами навчальної діяльності учнів були мотиви пізнання навколишнього світу, мотиви самореалізації себе як особистості, власного вдосконалення, розвитку себе як гармонійної всебічно розвиненої і соціально зрілої особистості.

Потрібно так організувати навчальний процес, так його проводити, щоб учні брали безпосередню участь в цілепокладання найближчій своєї діяльності, щоб цілі навчання, що задаються зовнішнім образів, ставали їхніми власними, особистими цілями.

Можна так організувати навчальний процес, щоб учні почувалися повноправними суб'єктами цього процесу, вільними в творчому досягненні цього процесу, вільними в творчому досягненні прийнятих ними цілей навчання і виховання.

Включаючи учнів в активну роботу, використовуючи при цьому різноманітні форми, методи пізнавальної діяльності, вчителі - новатори значно розширюють навчально-виховні можливості уроку. Вивчення досвіду творчо працюючих вчителів говорить про те, що вміле використання форм, видів навчальної діяльності учнів в їх оптимальному поєднанні має вирішальне значення і підвищенні результативності навчально-виховного процесу.

Основне завдання середніх спеціальних навчальних закладів - підготовка студентів до майбутньої трудової діяльності. У праці фахівця велике місце займає вміння-здатність використовувати знання в практичній діяльності в умовах, що змінюються. Фахівець повинен уміти планувати свою роботу, робити розрахунки, приймати оперативні рішення на основі аналізу ситуації, що склалася, контролювати хід і результати своєї праці. І вміння та навички формуються у процесі діяльності. Щоб вибрати план чи інший навик, необхідні багаторазове повторення дій, вправа, тренування. Формування умінь відбувається в процесі кількаразового виконання студентами відповідних завдань: задач, розрахунків, аналізу ситуації.

Кожна конкретна форма організації навчання складається з певних етапів. Наприклад, урок формування знань має такі етапи: постановки мети й актуалізації знань, ведення нових знань і первинного їх підстави учнями, узагальнення знань оперування ними, контролю засвоєння.

У кожному етапі використовуються відповідні цілі, джерела знань, методи, прийоми навчання, а так само форми навчальної роботи. Організація та проведення навчального процесу повинні бути такими, щоб він повністю задовольняв провідним потребам учнів, а домінуючими мотивами навчальної діяльності учнів були мотиви пізнання навколишнього світу, мотиви самоздійснення себе як особистості, власного вдосконалення, розвитку себе як гармонійної всебічно розвиненої і соціально зрілої особистості. Потрібно так організувати навчальний процес, так його проводити, щоб учні брали безпосередню участь в цілепокладання найближчій своєї діяльності, щоб цілі навчання, що задаються зовнішнім образів, ставали їхніми власними, особистими цілями.

Можна так організувати навчальний процес, щоб учні почувалися повноправними суб'єктами цього процесу, вільними в творчому досягненні цього процесу, вільними в творчому досягненні прийнятих ними цілей навчання і виховання.

Включаючи учнів в активну роботу, використовуючи при цьому різноманітні форми, методи пізнавальної діяльності, вчителі - новатори значно розширюють навчально-виховні можливості уроку. Вивчення досвіду творчо працюючих вчителів говорить про те, що вміле використання форм, видів навчальної діяльності учнів в їх оптимальному поєднанні має вирішальне значення і підвищенні результативності навчально-виховного процесу.

Основне завдання середніх спеціальних навчальних закладів - підготовка студентів до майбутньої трудової діяльності. У праці фахівця велике місце займає вміння-здатність використовувати знання в практичній діяльності в умовах, що змінюються. Фахівець повинен уміти планувати свою роботу, робити розрахунки, приймати оперативні рішення на основі аналізу ситуації, що склалася, контролювати хід і результати своєї праці. І вміння та навички формуються у процесі діяльності. Щоб вибрати план чи інший навик, необхідні багаторазове повторення дій, вправа, тренування. Формування умінь відбувається в процесі кількаразового виконання студентами відповідних завдань: задач, розрахунків, аналізу ситуації.

Процес навчання реалізує тільки через конкретні форми його організації. Серед конкретних форм організації роботи з учнями в процесі навчання можна виділити: урочні і позаурочні.