Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекц_ї МВ 2.doc
Скачиваний:
46
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
252.93 Кб
Скачать

Лекція 9 педагогічна практика студентів ііі курсу у літніх дитячих оздоровчих таборах

 1. Особливості виховної роботи в лот

Цей вид практики студентки проходять після третього курсу протягом 4 тижнів (одна табірна зміна). Дитячий оздоровчий табір є позашкільним виховним закладом, що створюється з метою зміцнення здоров’я, організації активного відпочинку, задоволення інтересів сі духовних потреб підлітків.

Виховна робота в ЛОТ має ряд специфічних особливостей порівняно з виховним процесом і школі:

 • Вона планується і з урахуванням того, що діти повністю відірвані від сім’ї і батьківського піклування. Тому на педагогічних колектив табору покладається завдання забезпечити повноцінне життя і виховання дітей.

 • Всі види виховної діяльності здійснюється в тимчасових різновікових дитячих колективах, з різним спеціальним досвідом дітей, із різних умов життя і виховання, із сільської або міської місцевості; діти проживають у колективах, створених в умовах літа, з певним оздоровчим режимом дня.

 • Виховна робота будується на принципах добровільної участі дітей у різних справах, у вільному виборі ними занять. Це передбачає створення вихователями варіативних програм діяльності.

 • Короткотривалий період існування табірного колективу вимагає чіткого початку і завершення табірної зміни, обов’язкової оцінки діяльності кожної дитини, надання дітям можливості бачити і розуміти результати своєї праці.

 • Значні виховні можливості має і сам тимчасовий дитячий колектив табору. У новому оточенні, під час активного спілкування, інтенсивніше, повніше розкривається особливість дитини, інколи в таких умовах скоріше можна помітити те, що в школі залишається прихованим, тобто краще вивчити і зрозуміти дитячу психологію

 • Виховна з дітьми має забезпечити дотримання ними режиму дня, порядку і чистоти спальних приміщень, чистоту білизни, виконання санітарно-гігієнічних вимог.

 • Особливістю виховної роботи в ЛОТ є оздоровлення дітей з використанням річок, озер, моря, лісу, транспортних екскурсій. Саме тут має бути чітка виховна робота із самозбереження життя дітей і вихователів, попередження можливого травматизму і захворювань. Урахування педагогічним колективом зазначених особливостей вихованої роботи в ЛОТ є передумовою для створення у таборі життєрадісної атмосфери і забезпечення повноцінного відпочинку і розвитку дітей.

2. Віковий підхід в організації виховного процесу в літніх оздоровчих таборах

Вирішення виховних завдань у різновікових дитячих об’єднаннях (а саме з такими товариствами дітей мають справу вожаті в ЛОТ) обов’язково має спиратися на віковий підхід у формуванні особистості. Здійснення вікового підходу до виховного процесу в умовах табору передбачає.

 1. постійну увагу до вікових особливостей формування особистості дітей і підлітків, своєрідності їхнього духовного світу, піклування про гарний емоційний і фізичний стан кожного вихованця,

 2. урахування протиріч розвитку особистості, спричинених віковими змінами, акселерацією, екологічними катаклізмами тощо;

 3. побудова системи виховної роботи відповідно до психологічних особливостей дітей кожного вікового періоду і концепцій їх розвитку.

До найважливіших елементів цієї системи слід віднести:

 • знання вікових особливостей і закономірностей розвитку дитини;

 • висунення виховних завдань у суворій відповідності з головною метою виховання молоді в Україні та основними завданнями і напрямками її реалізації на даному етапі, а також віковими та індивідуальними особливостями певного дитячого колективу;

 • організацію щоденної роботи ланки, загону, добір форм і методів виховання, що відповідають специфіці діяльності літнього оздоровчого табору і дозволяють вирішувати висунуті завдання;

 • постійне врахування тих змін, що відбуваються в дитячих колективах (об’єднаннях, загонах) і характерах окремих виконавців;

 • аналіз усієї виховної діяльності та висунення завдань на основі отриманих даних.

Урахування вікових особливостей школярів під час виховної роботи з ними, а також умов ЛОТ дозволяє вирішувати весь комплекс виховних завдань:

 1. Створити колектив загону, приділяючи особливу увагу розвитку дитячого самоврядування та формуванню у школярів організаторських умінь (виконання трудових, творчих завдань, доручень, уміння звітувати про них перед групою, уміння бути керівником нескладних загальних справ тощо).

 2. Залучити кожного вихованця до діяльності через систему доручень, зміст яких суттєво змінюється порівняно зі школою.

 3. Навчитися працювати разом з усім загоном, доводити розпочату справу до кінця, набути навичок самообслуговування.

 4. Прищепити дітям санітарно-гігієнічні навички.

 5. Розвивати волю, виховувати дисциплінованість при виконанні режимних компонентів

 6. Виховувати у дітей допитливість, повагу, товариськість у ставленні до людей, заохочувати їх допитливість, розвивати естетичні почуття і творчі здібності, плекати любов до свого народу, Батьківщини, природи.

Вирішити ці завдання допоможуть різноманітні форми виховної роботи, серед яких чільне місце посідають ігри, конкурси, подорожі, свята.