Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Задачник_Терещенко_Облік фінансових послуг.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
968.19 Кб
Скачать

Завдання для самостійного виконання

Завдання №5.2.1. Облік надходження страхових премій

Дані для виконання завдання:

Страхова компанія уклала договір страхування з фірмою «Мікрон». Страхова сума — 80 тис. грн. Страховий тариф — 0,9%. Договір страхування укладений й набув чинності з 18.03.2011 р. Термін дії договору страхування — 1 рік. На поточний рахунок страховика страхова премія надійшла 23.03.2011 р.

Необхідно:

відобразити страхові операції на рахунках бухгалтерського обліку.

Дата

Зміст операції

Дт

Кт

18.03

Після укладання договору страхування із ТОВ «Каштан» нарахована суму страхового платежу

23.03

Зараховані на поточний рахунок кошти від ТОВ «Каштан» як страхові платежі

31.03

Визнано дохід від надання страхових послуг

Завдання №5.2.2. Облік страхових виплат за договором прямого страхування

Дані для виконання завдання:

Компанія «Альфа» уклала із громадянином договір страхування килимового покриття вартістю 3500 грн. В результаті страхового випадку воно було ушкоджене. Знос покриття на день страхового випадку - 5%, а знецінення - 30% його дійсної вартості.

Необхідно:

  1. визначити суму страхового відшкодування, що одержить страхувальник, за системою дійсної вартості майна;

  2. відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції із виплати страхового відшкодування.

Зміст операції

Дт

Кт

1.

Нарахована сума страхового відшкодування, що підлягає сплаті на користь громадянина-власника пошкодженого майна

2.

Виплачене страхове відшкодування власнику майна готівкою

3.

В кінці звітного місяця собівартість наданих страхових послуг списана на фінансовий результат діяльності

Завдання №5.2.3. Облік надходження страхових премій й страхових виплат за договорами прямого страхування

Необхідно:

скласти бухгалтерські записи за нижченаведеними операціями страхової компанії.

Зміст операції

Дт

Кт

1.

Виплачено страхове відшкодування зі страхування домашнього майна безготівковим шляхом

30 000

2.

На рахунок компанії надійшли страхові премії зі страхування автомобіля

1 000

3.

До каси компанії сплачені готівкою страхові премії громадян, виїжджаючих за кордон, з медичного страхування

1 500

4.

З каси компанії готівкою виплачено страхову суму зі страхування життя

5 500

5.

На поточний рахунок компанії зараховані страхові внески, перераховані страховим агентом

5 300

Завдання №5.2.4. Облік страхових виплат за договором прямого страхування

Дані для виконання завдання:

Страхова компанія уклала із громадянином договір страхування хатнього майна на 50000 грн. Квартиру громадянина обікрали. Договором встановлена умовна франшиза 1000 грн.

Необхідно:

  1. визначити суму страхового відшкодування, якщо:

  • вартість застрахованих викрадених речей 950 грн.;

  • вартість застрахованих викрадених речей 45000 грн.;

  1. відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції з виплати страхового відшкодування.

Зміст операції

Дт

Кт

1.

Нарахована сума страхового відшкодування, що підлягає сплаті на користь громадянина-власника квартири

1.1.

Випадок 1

1.2.

Випадок 2

2.

Виплачене страхове відшкодування власнику квартири з поточного рахунку

3.

В кінці звітного місяця собівартість наданих страхових послуг списана на фінансовий результат діяльності

Завдання №5.2.5. Облік страхових резервів

Дані для виконання завдання:

Страхова компанія «Альфа» розпочала свою діяльність із страхування майна з вересня 201_ року. За звітний рік вона отримала такі страхові платежі:

Місяць

Отримані страхові платежі, тис. грн.

Вересень

100

Жовтень

200

Листопад

220

Грудень

250

Необхідно:

  1. визначити суму резерву незароблених премій, що повинний бути нарахований в кінці кожного місяця;

  2. відобразити в обліку операції з отримання страхових платежів і нарахування резерву незароблених премій.

Зміст операції

Дт

Кт

Вересень

1.

Нараховані страхові платежі, що підлягають сплаті страхувальниками

2.

Зараховані на поточний рахунок кошти від страхувальників як страхові платежі

3.

Нарахований резерв незароблених премій

4.

В кінці місяця визнано дохід від надання страхових послуг

5.

Закрито рахунок 495

6.

В кінці звітного місяця списано на фінансовий результат діяльності дохід від надання страхових послуг (нетто-дохід)

Жовтень

1.

Нараховані страхові платежі, що підлягають сплаті страхувальниками

2.

Зараховані на поточний рахунок кошти від страхувальників як страхові платежі

3.

Списано резерв незароблених премій за минулий місяць

4.

Нарахований резерв незароблених премій

5.

В кінці місяця визнано дохід від надання страхових послуг

6.

Закрито рахунок 495

7.

В кінці звітного місяця списано на фінансовий результат діяльності дохід від надання страхових послуг (нетто-дохід)

Листопад

1.

Нараховані страхові платежі, що підлягають сплаті страхувальниками

2.

Зараховані на поточний рахунок кошти від страхувальників як страхові платежі

3.

Списано резерв незароблених премій за минулий місяць

4.

Нарахований резерв незароблених премій

5.

В кінці місяця визнано дохід від надання страхових послуг

6.

Закрито рахунок 495

7.

В кінці звітного місяця списано на фінансовий результат діяльності дохід від надання страхових послуг

Грудень

1.

Нараховані страхові платежі, що підлягають сплаті страхувальниками

2.

Зараховані на поточний рахунок кошти від страхувальників як страхові платежі

3.

Списано резерв незароблених премій за минулий місяць

4.

Нарахований резерв незароблених премій

5.

В кінці місяця визнано дохід від надання страхових послуг

6.

Закрито рахунок 495

7.

В кінці звітного місяця списано на фінансовий результат діяльності дохід від надання страхових послуг

Завдання №5.2.6. Облік операцій з перестрахування

Дані для виконання завдання:

Страхова компанія «Альянс» в серпні поточного року розпочала свою діяльність із страхування майна. За цей місяць вона отримала від страхувальників 260000 грн. страхових платежів. 65% серпневих страхових платежів було передано нею у перестрахування компанії «Гарант».

Необхідно:

відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції із страхування та перестрахування з боку цедента та перестраховика.

Журнал реєстрації господарських операцій компанії «Альянс» (цедента)

Зміст операції

Дт

Кт

1.

В серпні нараховані страхові платежі, що підлягають сплаті страхувальниками

2.

Нарахований резерв незароблених премій

3.

Отримані страхові платежі від страхувальників

4.

Передано в перестрахування СК «Гарант» частину ризиків (65% × 260000 грн.)

5.

Відображена частка перестраховика СК «Гарант» в резерві незароблених премій за січень

6.

Перераховані кошти перестраховику СК «Гарант»

7.

Визнано дохід від надання страхових послуг

8.

В кінці січня закрито рахунок 705

9.

В кінці січня закрито рахунок 495

10.

В кінці звітного місяця списано на фінансовий результат діяльності дохід від надання страхових послуг

Журнал реєстрації господарських операцій компанії «Гарант» (перестраховика)

Зміст операції

Дт

Кт

1.

Після укладання договору перестрахування із СК «Альянс» нарахована суму страхового платежу

2.

Зараховані на поточний рахунок кошти від СК «Альянс» як страхові платежі

3.

Визнано дохід від надання страхових послуг

4.

Нарахований резерв незароблених премій

5.

В кінці січня закрито рахунок 495

6.

В кінці звітного місяця списано на фінансовий результат діяльності дохід від надання страхових послуг

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.