Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Єриш Л.Тестові завдання з граматики.doc
Скачиваний:
149
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
273.41 Кб
Скачать

Варіант IV

1. Визначте, яке дієслово виражає дозвіл:

 1. should c) may

 2. be to d) must

2. Укажіть речення, в якому вжито еквівалент дієслова "may" в майбутньому часі:

 1. We shall be allowed to use dictionaries.

 2. We shall have to look through all the magazines.

 3. We shall be able to take more luggage.

 4. We might do it a week ago.

3. Знайдіть вірний варіант перекладу українського речення:

Тобі не треба відсилати листи сьогодні.

 1. You needn't send the letters today

 2. You must not send the letters today.

 3. You cannot send the letters today.

 4. You are not allowed to send the letters today.

4. Укажіть, яке дієслово треба вжити в реченні для вираження припущення з відтінком сумніву:

Не... wait for you to sign the contract.

 1. must c) could

 2. should d) would

5. Яке дієслово має схожі значення із дієсловом "ought"?

 1. must c) need

 2. should d) may

6. Знайдіть, в якому реченні треба вжити дієслово "must":

 1. Вона може закінчити роботу наступного тижня.

 2. Можливо, йому вже 25 років.

 3. Його колишні друзі, напевно, не знають про його успіхи.

 4. Ти не повинен був допомагати їй.

7. Знайдіть правильний переклад речення:

You ought not to have visited Mr Brown.

 1. Тобі не слід відвідувати містера Брауна.

 2. Тобі не слід було відвідувати містера Брауна.

 3. Не слід було містеру Брауну відвідувати тебе.

 4. He слід містеру Брауну відвідувати тебе.

8. Знайдіть правильний варіант перекладу англійського речення:

You needn't have done this exercise in written form.

 1. He треба виконувати цю вправу письмово.

 2. He треба буде виконувати цю вправу письмово.

 3. Не треба було виконувати цю вправу письмово.

 4. He можна було виконувати цю вправу письмово.

9. Укажіть, яке дієслово треба вжити в реченні:

Не... to take part in the competition.

 1. is c) can

 2. must d) may

10.Укажіть, яке дієслово треба вжити для вираження ввічливого запрошення у реченні:

... you come to celebrate my birthday.

 1. ought c) can

 2. might d) shall

Варіант V

1. Визначте, яке дієслово виражає наказ:

 1. dare c) must

 2. should d) might

2. Укажіть речення, в якому вжито еквівалент дієслова "must" у минулому часі:

 1. І had to live in that city.

 2. I couldn't prepare the report.

 3. He will have to go to the conference.

 4. I might not take his things.

3. Знайдіть вірний варіант перекладу українського речення:

Можна йому взяти з собою маленького брата?

 1. Should he take his younger brother?

 2. Is he to take his younger brother?

 3. Can she take her younger brother?

 4. May he take his younger brother?

4. Укажіть, яке дієслово треба вжити в реченні для вираження рекомендації:

 1. shall c) should

 2. can d) dare

5. Яке дієслово має схожі значення із дієсловом "сап "?

 1. may c) need

 2. be to d) would

6. Знайдіть, в якому реченні треба вжити дієслово "must":

 1. Він, напевно, телефонує своїм друзям.

 2. Він не повинен був відповідати за це.

 3. Можливо, вони заходили туди вчора.

 4. Він може виконати доручення коли завгодно.

7. Знайдіть вірний переклад речення:

You should look through this material in the library.

 1. Ти можеш переглянути цей матеріал у бібліотеці.

 2. Ти повинна переглянути цей матеріал у бібліотеці.

 3. Ти могла б переглянути цей матеріал у бібліотеці.

 4. Тобі слід переглянути цей матеріал у бібліотеці.

8. Знайдіть правильний варіант перекладу англійського речення:

How dare you say it to your mother?

 1. Як ти смієш казати це своїй матері?

 2. Як ти скажеш це своїй матері?

 3. Як ти змогла сказати це своїй матері?

 4. Як зможеш сказати це своїй матері?

9. Укажіть, яке дієслово треба вжити у реченні:

The train... to arrive at 5 o'clock

 1. must c) are

 2. is d) can

10.Укажіть, яке дієслово треба вжити для вираження можливості:

 1. have to c) must

 2. should d) may

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.