Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

інд_2_статистика

.pdf
Скачиваний:
21
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
1.17 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ ІМЕНІ МИХАЙЛА ТУГАНБАРАНОВСЬКОГО

Кафедра вищої математики та інформаційних систем

Завдання до індивідуальної роботи №2

та методичні вказівки до її виконання

здисципліни

СТ А Т И С Т И К А

(для студентів денної форми навчання)

Кривий Ріг, 2015

Завдання до індивідуальної роботи та методичні вказівки до її виконання з дисципліни “Статистика” //В.В. Фортуна, О.І. Бескровний, С.О. Тернов – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2015. - 32с.

Затверджено на засіданні кафедри вищої математики та інформаційних

систем Протокол №1 від 01.09. 2015 р..

Зав. кафедрою В.В. Фортуна

Рецензент: доцент кафедри економічної теорії

к.е.н.,

Фоміна О.О.

Відповідальний за випуск В.В. Фортуна, Доцент, к. ф.-м. н., завідувач кафедри вищої математики та інформаційних систем .

2

Тема: АБСОЛЮТНІ, ВІДНОСНІ ТА СЕРЕДНІ ВЕЛИЧИНИ У СТАТИСТИЦІ.

1. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ

При виконанні роботи варто дотримуваться таких вимог:

1.Безпосередньо перед відповідями навести умови задач.

2.Відповідь на запитання має бути повною, не повинна включати матеріал, що, безпосередньо не стосується до викладеного запитання. Всі наведені формули повинні мати розшифрування літерних позначень, а результати розрахунків - одиниці виміру.

3.Розв’язання задач слід супроводжувати проміжними розрахунками, які згодом бажано зводити у таблиці. Варто наводити усі формули, по яких велись розрахунки показників, і обгрунтувати їх застосування. По розрахованих показниках необхідно давати пояснення й обов'язкові висновки.

4.Оформити роботу треба акуратно. Почерк повинен бути розбірливим; сторінки, таблиці, малюнки і графіки слід пронумерувати. На сторінках залишити поля для зауважень викладача.

5.Наприкінці роботи треба привести список літератури, яка використовувалась при виконанні індивідуальної роботи; вказати дату виконання роботи і поставити підпис.

3

2. Тексти завдань індивідуальної роботи

Задача 1

Консервний завод по переробці овочів і фруктів у 2012 р. випустив продукцію в банках різноманітної ємності:

Ємність

100

250

400

500

1000

3000

банок, см3

 

 

 

 

 

 

Випущено

 

 

 

 

 

 

банок, тис. шт.:

 

 

 

 

 

 

Варіант 1

1000

1500

1600

1200

800

100

Варіант 2

1200

1400

1700

1000

700

200

Варіант 3

800

900

1100

400

300

200

Варіант 4

900

800

800

1000

700

300

Варіант 5

1500

1400

1100

800

600

100

Варіант 6

1300

1400

1500

1300

900

150

Варіант 7

1100

1300

1600

1100

800

230

Варіант 8

700

1000

1100

600

400

250

Варіант 9

800

700

900

1100

600

320

Варіант 10

1400

1300

1200

700

700

170

Визначити загальне виробництво в умовних банках, якщо за умовну одиницю прийнята банка ємністю 400 см3.

Консервний завод по переробці овочів і фруктів у 2013 р. випустив продукцію в банках різноманітної ємності:

Ємність

130

270

460

510

980

3500

банок, см3

 

 

 

 

 

 

Випущено

 

 

 

 

 

 

банок, тис. шт.:

 

 

 

 

 

 

Варіант 11

1010

1500

1600

1200

800

100

Варіант 12

1250

1400

1700

1000

700

200

Варіант 13

860

900

1100

400

300

200

Варіант 14

940

800

800

1000

700

300

Варіант 15

1520

1400

1100

800

600

100

4

Варіант 16

1350

1100

1550

1500

800

160

Варіант 17

1180

1500

1680

1600

850

240

Варіант 18

800

1100

1170

900

460

255

Варіант 19

860

600

950

1000

670

326

Варіант 20

1250

1400

1300

600

750

195

Визначити загальне виробництво в умовних банках, якщо за умовну одиницю прийнята банка ємністю 300 см3.

Консервний завод по переробці овочів і фруктів у 2014 р. випустив продукцію в банках різноманітної ємності:

Ємність

125

275

450

530

980

3550

банок, см3

 

 

 

 

 

 

Випущено

 

 

 

 

 

 

банок, тис. шт.:

 

 

 

 

 

 

Варіант 21

1100

1550

1650

1200

850

150

Варіант 22

1300

1450

1750

1000

750

210

Варіант 23

850

950

1150

400

350

250

Варіант 24

950

850

850

1000

750

350

Варіант 25

1550

1500

1200

800

650

110

Варіант 26

1340

1460

1550

1400

920

140

Варіант 27

1120

1350

1650

1150

820

220

Варіант 28

780

1010

1150

640

420

240

Варіант 29

850

750

930

1150

620

310

Варіант 30

1450

1200

1300

740

720

180

Визначити загальне виробництво в умовних банках, якщо за умовну одиницю прийнята банка ємністю 450 см3.

5

Задача 2

За наступними даними розрахувати всі можливі види відносних величин.

Варі

Взуття

2013 р.

 

2014 р.

ант

план

 

факт

 

 

 

1

Доросле

58

56

 

60

Дитяче

45

48

 

40

 

 

2

Доросле

60,2

62,4

 

61,3

Дитяче

25,3

26,0

 

26,0

 

 

3

Доросле

74,5

72,4

 

65,0

Дитяче

28,6

29,3

 

25,4

 

 

4

Доросле

85,0

87,0

 

90,0

Дитяче

15,0

14,0

 

18,0

 

 

5

Доросле

72,4

76,2

 

75,0

Дитяче

70,0

68,0

 

73,2

 

 

6

Дівоче

68

66

 

70

Юначе

55

58

 

50

 

 

7

Дівоче

50,2

52,4

 

51,3

Юначе

15,3

16,0

 

16,0

 

 

8

Дівоче

84,5

82,4

 

75,0

Юначе

38,6

39,3

 

35,4

 

 

9

Дівоче

75,0

77,0

 

80,0

Юначе

25,0

24,0

 

28,0

 

 

10

Дівоче

82,4

86,2

 

85,0

Юначе

60,0

58,0

 

63,2

 

 

6

За наступними даними розрахувати всі можливі види відносних величин.

 

Основні фонди підприємства,

 

 

Обсяг товарної

Ва-

 

 

тис. грн.

 

 

 

продукції,

рі-

виробничі

 

невиробничі

 

 

тис. грн.

ант

 

 

 

 

 

Р о к и

 

 

 

 

 

 

2013

 

2014

 

2013

2014

 

2013

 

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

400

 

440

 

190

200

 

1400

 

1350

12

250

 

240

 

110

115

 

600

 

680

13

470

 

500

 

240

245

 

1200

 

1150

14

340

 

360

 

150

160

 

910

 

920

15

420

 

400

 

140

145

 

800

 

700

16

500

 

540

 

290

300

 

1500

 

1450

17

350

 

340

 

210

215

 

700

 

780

18

570

 

600

 

340

345

 

1300

 

1250

19

440

 

460

 

250

260

 

1010

 

1020

20

520

 

500

 

240

245

 

900

 

800

За наступними даними розрахувати всі можливі види

відносних величин.

 

 

 

 

 

 

 

 

Варі

Взуття

2012 р.

 

 

2013 р.

 

 

ант

 

план

 

 

 

факт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Жіноче

68

 

 

66

 

 

 

70

Чолвіче

65

 

 

58

 

 

 

60

 

 

 

 

 

 

22

Жіноче

70,2

 

 

72,4

 

 

 

71,3

Чолвіче

55,3

 

 

56,0

 

 

 

56,0

 

 

 

 

 

 

23

Жіноче

84,5

 

 

82,4

 

 

 

85,0

Чолвіче

78,6

 

 

79,3

 

 

 

75,4

 

 

 

 

 

 

24

Жіноче

95,0

 

 

97,0

 

 

 

98,0

Чолвіче

45,0

 

 

44,0

 

 

 

48,0

 

 

 

 

 

 

25

Жіноче

82,4

 

 

86,2

 

 

 

85,0

Чолвіче

90,0

 

 

88,0

 

 

 

89,2

 

 

 

 

 

 

7

 

Основні фонди підприємства,

Обсяг товарної

Ва-

 

тис. грн.

 

продукції,

рі-

виробничі

невиробничі

тис. грн.

ант

 

 

Р о к и

 

 

 

2012

2013

2012

2013

2012

2013

 

 

 

 

 

 

 

26

410

430

195

210

1450

1450

27

260

230

120

115

650

780

28

480

490

250

255

1250

1150

29

350

350

160

170

920

1020

30

430

390

150

155

850

900

Задача 3

За умовними даними про рівень безробіття по двох областях у 2013-2014 роках розрахувати середній рівень безробіття для двох областей разом у 2013 і 2014 роках.

Пояснити застосування форми середнього.

 

 

2013 рік

2014 рік

Ва-

 

Рівень

Кількість

Рівень

Чисель-

ріа

Область

безробіт

безробіт-

безробіття

ність

нти

 

тя,

них

%

населення

 

 

%

тис. чол.

 

тис. чол.

1

Вінницька

5,8

129,9

5,4

2240

Волинська

6,4

122,9

6,2

1920

 

 

Дніпропет-

4,3

169,4

4,1

3940

2

ровська

8,4

446,9

8,5

5320

 

Донецька

 

 

 

 

 

3

Луганська

7,2

212,4

7,3

2950

Львівська

5,4

155,0

5,0

2870

 

 

Миколаїв-

7,2

95,0

7,0

1320

4

ська

9,1

241,1

9,4

2650

 

Одеська

 

 

 

 

 

8

 

 

2013 рік

2014 рік

Ва-

 

Рівень

Кількість

Рівень

Чисель-

ріа

Область

безробіт

безробіт-

безробіття

ність

нти

 

тя,

них

%

населення

 

 

%

тис. чол.

 

тис. чол.

5

Херсонська

8,1

111,8

8,2

1380

Черкаська

7,5

119,2

7,6

1590

 

6

Вінницька

6,8

139,9

6,4

2340

Волинська

7,4

132,9

7,2

2020

 

 

Дніпропет-

5,3

179,4

5,1

4040

7

ровська

9,4

456,9

9,5

5420

 

Донецька

 

 

 

 

 

8

Луганська

8,2

222,4

8,3

2960

Львівська

6,4

165,0

6,0

2880

 

 

Миколаїв-

8,2

96,0

8,0

1330

9

ська

10,1

251,1

10,4

2660

 

Одеська

 

 

 

 

 

10

Херсонська

9,1

121,8

9,2

1390

Черкаська

8,5

129,2

8,6

1600

За нижченаведеними умовними даними визначити для двох областей разом середній процент міського населення і середньої густоти населення.

Ва-

 

Чисельність

Питома вага

Густота

 

населення

міського

ріа

Область

населення,

області,

населення,

нти

 

чол/км2

 

 

тис. чол.

%

 

11

Вінницька

5,8

129,9

5,4

Волинська

6,4

122,9

6,2

 

Дніпропет-

4,3

169,4

4,1

12

ровська

8,4

446,9

8,5

 

Донецька

 

 

 

 

13

Луганська

7,2

212,4

7,3

Львівська

5,4

155,0

5,0

9

 

Миколаїв-

7,2

95,0

7,0

14

ська

9,1

241,1

9,4

 

Одеська

 

 

 

 

15

Херсонська

8,1

111,8

8,2

Черкаська

7,5

119,2

7,6

16

Вінницька

5,8

129,9

5,4

Волинська

6,4

122,9

6,2

 

Дніпропет-

5,3

168,4

5,1

17

ровська

9,4

445,9

9,5

 

Донецька

 

 

 

 

18

Луганська

8,2

222,4

8,3

Львівська

6,4

165,0

6,0

 

Миколаїв-

8,2

98,0

8,0

19

ська

10,1

251,1

10,4

 

Одеська

 

 

 

 

20

Херсонська

9,1

121,8

9,2

Черкаська

8,5

129,2

8,6

За умовними даними про рівень безробіття по двох областях у 2012-2013 роках розрахувати середній рівень безробіття для двох областей разом у 2012 і 2013 роках.

Пояснити застосування форми середнього.

 

 

2012 рік

2013 рік

 

 

Ріве

Кількість

Рівень

Чисель-

Ва-

 

нь

безробіт-

безробіття

ність

ріа

Область

безр

них

%

населення

нти

 

обіт

тис. чол.

 

тис. чол.

 

 

тя,

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

Закарпатська

5,7

128,9

5,5

2250

21

Дніпропет-

6,3

121,9

6,3

1930

 

ровська

 

 

 

 

 

22

Житомирська

4,2

168,4

4,2

3950

Тернопільська

8,3

445,9

8,6

5330

23

Кіровоградська

7,1

211,4

7,4

2960

10

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.