Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекц¦¬ з Маркетингу територ¦й.doc
Скачиваний:
43
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
1.01 Mб
Скачать

1.3. Особливості комплексу маркетингу територій

Територіальний продукт включає все, що представляють для споживачів цікавість: ресурси території, їх різноманітність, кількість і якість. До них можуть відноситися, наприклад, сировинні ресурси, кадрові ресурси, інфраструктура, пам'ятки, рівень ділової активності, рівень розвитку сфери підтримки бізнесу, рівень інвестиційної привабливості, товари, послуги, що надаються, події, стосунки, самі люди, зручність буття і в цілому спосіб життя.

Ціна територіального продукту – це витрати, які несе споживач «набуваючи» даного територіального продукту, тобто витрати які нестиме споживач, проживаючи і здійснюючи діяльність на даній території. Повна ціна територіального продукту передбачає облік явних і поставлених витрат, що особливо важливе при порівнянні і виборі територій [8].

Для мешканців ціна територіального продукту включає вартість життя, рівень доходів і соціальних пільг, вартість товарів і послуг на території; для туристів - вартість путівок, величина добових витрат; для інвесторів - це час і зусилля, що витрачаються на здобуття необхідної інформації, вартість проекту з врахуванням податкових пільг.

Локалізація територіального продукту в просторі – це, з одного боку, геоекономічне місце розташування самого регіону з урахуванням регіонів-сусідів (погляд «ззовні»), а з іншої - розміщення, розподіл окремих видів ресурсів усередині самої території (погляд «зсередини»). Грамотне використання специфіки локалізації територіального продукту дозволяє ефективно розвивати спеціалізацію і коопераційні зв'язки території.

Місця і способи «продажів»: на вокзалах, в готелях, в магазинах, на вулицях, на входах в офіси.

Просування територіального продукту передбачає використання різних інструментів маркетингових комунікацій з метою інформування про територіальний продукт, переконання осіб, що приймають рішення про придбання територіального продукту, в перевазі пропонованого продукту, а також нагадування покупцям про необхідність придбати територіальний продукт.

Використання принципів персональних (особистих) продажів в територіальному маркетингу передбачає особисті зустрічі, наприклад, перших осіб території з потенційними інвесторами. Дуже великого позитивного ефекту можна добитися при проведенні публічних заходів, стимулюючих попит (виставки, ярмарки, Дні дружби, фестивалі і так далі).

Організація громадської думки дозволяє створити сприятливе суспільне відношення широкої громадськості, окрім цього не варто забувати про неперсональну діяльність по популяризації і створенню популярності, а також про проведення цілеспрямованої пропаганди територіального продукту для здобуття вигоди.

Коммунікації території відбиваються через бренди, логотипи, салогани, тощо.

Прикладом застосування інструментів маркетингу є вирішення проблем соціально-економічного розвитку території (табл.1).

Таблиця 1 - Інструменти маркетингу територій в рішенні проблем соціально-економічного розвитку території [11, с. 311]

Групипитань місцевогозначення

Інструменти маркетингу територій

Інфраструктурне забезпечення і надання послуг населенню (затвердження генеральних планів, схем територіального планування: електро-, газо-, тепло- і водопостачання населення; дорожня діяльність; транспортні послуги і обслуговування; послуги зв'язку і громадського харчування

Розробка соціально-економічної стратегії і маркетингового плану розвитку муніципальної освіти; здійснення виставково-ярмаркової діяльності, проведення економічних та інформаційних форумів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, семінарів, розвиток сайту органу влади

Охорона довкілля і благоустрій території (охорона довкілля; благоустрій і озеленення території)

Розробка соціально-економічної стратегії муніципального утворенняи; проведення екологічних форумів

Освіта (надання безкоштовної начального/основного/среднего освіти)

Розробка соціально-економічної стратегії муніципального утворення; науково-практичні конференції, форуми, круглі столи і інші презентаційні заходи

Культура, дозвілля і рекреація (бібліотечний фонд; організація дозвілля і послуги організації культури; художня творчість; об'єкти культурної спадщини; облаштування місць масового відпочинку; муніципальний архівний фонд; місцеві національні культурні автономії; заходи щодо міжнаціональних стосунків; туризм; створення музеїв)

Розробка соціально-економічної стратегії муніципального утворення; формування іміджу, бренду території; організація різних свят, заходів розважального характеру, міжетнічних фестивалів

Охорона здоров'я і спорт (надання первинної медичної допомоги; створення служб швидкій медичній допомозі; розвиток фізкультури)

Розробка соціально-економічної стратегії муніципального утворенняи; активна рекламна кампанія масового спорту; розвиток таборів відпочинку і курортів

Соціальна політика (робота з дітьми і молоддю; суспільні роботи і зайнятість неповнолітніх громадян; діяльність по опіці і опікуванню)

Розробка соціально-економічної стратегії і маркетингового плану розвитку муніципального утворення

Комплекс маркетингу територій включає 10Р [9, с.198-199]:

Product (базова продукція, що виробляється в регіоні),

Place (географічне положення регіону),

Price (рівень цін, що склався в регіоні),

Production (особливості розвитку базових галузей),

Promotion (комплекс дій, метою яких є просування позитивної інформації про регіон, створення його позитивного іміджу),

People (рівень людського розвитку в регіоні, рівень життя, а також вживання концепції соціального маркетингу),

Personell (маркетинг трудових ресурсів);

Patterns (прийняті в регіоні норми і зразки поведінки, а також вплив базових інститутів),

Placement of Funds (інвестиційна складова регіону),

Pollution (рівень забруднення довкілля, аналіз регіону у взаємозв'язку з концепцією стійкого розвитку).

Відповідно до комплексу маркетингу 10Р створюється маркетингова інформаційна система.

Формування маркетингової інформаційної системи території, включає сім параметрів [10, c.274-275].

Consumers (споживачі) – споживачі як території в широкому сенсі, так і споживачі продуктів, вироблених на території. В рамках даної моделі маркетингової інформаційної системи слід обмежити поняття «Consumers» лише групою, яка включає населення території.

Тут необхідно розглянути загальні статистичні показники, що характеризують соціально-демографічний стан території, і специфічні показники: у сфері охорони здоров'я (захворюваність населення, стан муніципальної системи охорони здоров'я, аналіз діяльності амбулаторно-поліклінічної ланки, загальна чисельність медичних працівників муніципальних установ охорони здоров'я, укомплектованість лікарками-фахівцями, число койко-місць в лікарнях); у сфері освіти (заповнюваність установ дошкільної освіти, загальна кількість осіб, що навчаються в муніципальних загальноосвітніх установах, число вузів, число установ додаткової освіти, рівень освіти населення, аналіз молодіжної політики і т. д.).

Даний блок є найбільш важливим, оскільки відноситься до напрямів соціального маркетингу, орієнтованого в першу чергу на споживача і задоволення його потреб, що мають соціальну значущість для всіх членів суспільства. Тут доцільно зібрати інформацію про основні групи потреб населення і згрупувати їх з метою подальшої побудови стратегій, орієнтованих на кожну з груп.

Culture (культура) – інформація, що стосується сфери культури, – те, що формує культурний і естетичний образ території, починаючи від традицій, історичних особливостей і закінчуючи сучасним станом сфери культури. Сюди доцільно включити інформацію про кількість театрів, кінотеатрів, концертних залів, музеїв, галерей, бібліотек, числі відвідин установ культури, витрати консолідованого бюджету в сферу культури і інше.

Capacity (виробнича ємкість), дані про виробничо-економічну специфіку регіону, про виробничу ємкість його галузей (індекс фізичного об'єму промислової продукції, структура економіки по видах економічної діяльності, динаміка основних показників розвитку промислового комплексу, галузевий аналіз промисловості).

Commerce (бізнес), дані про специфіку розвитку сфери бізнесу на території, а також інвестиційна складова розвитку регіону (інвестиції по галузях і видах, інвестиції в основний капітал, іноземні інвестиції).

Control (влада), аналіз суспільно-політичної ситуації, діяльності органів влади по розвитку території, аналіз ефективності державних програм влади різних рівнів, що діють на даній території.

Competitors (конкуренти), в дану групу доцільно включати аналіз основних конкурентів території. В порівнянні з іншими територіями місце може бути класифіковане як сильніший конкурент, рівносильний або слабкий конкурент. Відповідно, рішення у сфері стратегічного планування прийматимуться з врахуванням конкурентної позиції в порівнянні з іншими територіями.

Character (імідж), імідж території в очах трьох груп потенційних споживачів території – влади, населення, бізнесу. Кількісно цей розділ можна виміряти, зафіксувавши згадки території у федеральних джерелах, на сайтах провідних інформаційних агентств, як кількість виставок, ярмарків. Крім того, важливою є суб'єктивна оцінка території її жителями і нерезидентами. Зокрема, наскільки жителі відчувають свою прихильність до території, вважають її сприятливими і комфортною для мешкання.

Інформаційна система є важливим етапом анализа территории и может стать основой для разработки эффективной стратегии ее развития.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.