Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ситуац_ї до тем курсу .doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
508.42 Кб
Скачать

Таблиця - Перелік вихідної інформації ват “Вінтер”

Назва документу

Який підрозділ готує

Куди прямує

Периодичність складання

1

2

3

4

1. Звіт про товарообіг

Обл упр-ня стат-ки

щорічно

2. Звіт про продаж

Обл упр-ня стат-ки

щорічно

3. Звіт з праці

Обл упр-ня стат-ки

щорічно

4. Звіт про викор-ня робочого часу

Обл упр-ня стат-ки

щорічно

5. Звіт про складську мережу

Обл упр-ня стат-ки

щорічно

6. Баланс підприємства

Обл упр-ня стат-ки

щорічно

7. Звіт про фінансові рез-ти

Обл упр-ня стат-ки

щорічно

8. Звіт про госп. имущ. Стан під-ва

Обл упр-ня стат-ки

щорічно

9. Звіт про власний капітал

Обл упр-ня стат-ки

щорічно

10. Додатки до річного звіту

Обл упр-ня стат-ки

щорічно

11. Зівт по витрати

Обл упр-ня стат-ки

щорічно

12. Звіт про випуск і реалізацію цінних паперів

Обл упр-ня стат-ки

щорічно

13. Деклорація про ПДВ

Податкова інспекція

щорічно

14. Деклорація про прибуток

Податкова інспекція

щорічно

15.Розрахунок збору на загряз. навк.серед.

Податкова інспекція

щорічно

16.ПН-1 "Відомості про прийнятих робітників"

Обл упр-ня стат-ки

щорічно

17.Ф 3 ПН "Звіт про наявність своб. місць"

Центр зайнятості

щомісячно

Ситуація № 9

Аналізуючи діяльність ВАТ „Вінтер” і ВАТ ТВФ „Полюс”, відмітимо, що на підприємствах виявлено низький рівень системи інформаційного забезпечення, що характеризується недостатньою наявністю комп`ютерного обладнання або його відсутність у важливих елементах діяльності підприємств, відсутністю або низькою розвиненістю програмного забезпечення у більшості відділів підприємств.

На обох підприємствах не ведеться облік необхідної інформації по клієнтів, тобто не створюються бази даних важливих суб`єктів взаємодії підприємства (постачальники, споживачі, конкуренти, ділери, інших осіб), немає локальної мережі між відділами, що, в свою чергу, обтяжує обмін інформації між підрозділами, уповільнює процес взаємодії підрозділів, а також сприяє підвищенню рівня конфліктності на підприємствах і виникненню технічних і інших помилок.

Стан офісної техніки на ВАТ ТВФ “Полюс” знаходиться на дуже низькому рівні.

Якщо на “Вінтері” її не вистачає, але вона є відносно сучасною і поступово обновлюється, то на “Полюсі” її не тільки вкрай небагато, але ж вона не відповідає сучасним технологіям і вимогах для якісного ведення справ, уповільнює механічні операції, не надає змогу у повному обсязі отримувати і виробляти свіжу інформацію, тому потребує негайної якісної заміни.

У зв`язку з цим необхідно виявити проблеми інформаційного забезпечення, які існують на підприємствах, розробити рекомендації по їх усуненню.

Таблиця – Характеристика проблем інформаційного забезпечення ВАТ „Вінтер” і ВАТ ТВФ „Полюс” і шляхи їх вирішення

Проблеми

інформаційного забезпечення

ВАТ „Вінтер”

ВАТ ТВФ „Полюс”

Шляхи вирішення

1.

2.

3.

n...

Ситуація № 10

Показники

Коефіцієнт вагомості

ВАТ ТВФ “Полюс”

ВАТ "Вінтер"

оцінка в балах

зважена оцінка

оцінка в балах

зважена оцінка

Потенціал інформаційних ресурсів

1. Рівень АРМ

0,3

2

0,6

3

0,9

2.Використання мережі Internet

0,3

2

0,6

3

0,9

3.Використання програмного забезпечення

0,2

3

0,6

3

0,9

4.Використання системного підходу до інформаційного забезпечення

0,2

1

0,2

1

0,2

Разом :

1,0

2,0

2,9

На основі таблиці А визначити потенціал інформаційних ресурсів підприємств, розробити у зв`язку з цим рекомендації щодо підвищення його ефективності.

Таблиця А - Аналіз рівня використання потенціалу інформаційних ресурсів ВАТ "Вінтер" і ВАТ ТВФ “Полю

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.