Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ситуац_ї до тем курсу .doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
508.42 Кб
Скачать

Тема 5. Управлінський контроль Практичні завдання

№ 1

Ідентифікуйте ситуацію, за якої об’єктивний контроль небажаний.

№ 2

Менеджер не може контролювати абсолютно всі процеси в організації. На чому повинно ґрунтуватися рішення щодо вибору обов`язкових об`єктів контролю?

№ 3

“Контроль - це необхідна складова щоденної діяльності менеджера”. Чи погоджуєтеся Ви з цим твердженням? Поясніть.

№ 4

Визначте види контролю у вашiй групi. Обгрунтуйте ваш вибiр, розкрийте сутнiсть обраних видiв контролю.

№ 5

Якi iнструменти управлінського контролю використовуються на сучасному етапi гоподарювання для:

  • банку ;

  • для вiддiла бухгалтерii торгiвельного підприємства;

  • для фiнансового вiддiла ТОВ „Фокстрот”.

Тема 6. Комунікації в системі управління організацією Типові ситуації та практичні завдання

Ситуація № 1

Наведіть приклади бар’єрів комунікацій у студентському житті. Назвіть основні їх види.

Ситуація № 2

Складіть модель комунікаційного процесу на прикладі Вашій групі. Охарактеризуйте основні елементи комунікаційного процесу.

Ситуація № 3

Визначте, які види комунікацій мають місце в обраному підприємстві. Охарактеризуйте їх. Наведіть приклади.

Ситуація № 4

На підприємстві ВАТ “Прогрес” менеджером планово-економічного відділу був проведений аналіз процесу управління. Їм було виділено наступні бар`єри комунікацій:

  • Бар`єри, які виникають через недоліки в організаційній структурі управління, а також неналежним виконанням працівниками своїх функціональних обов`язків.

  • Інформаційне перевантаження, коли працівники не встигають обробити всю інформацію і повідомлення містить недостовірну інформацію.

  • Незадовільна організаційна структура підприємства, виникає інформаційний шум.

У зв`язку з цим розробити перелік заходів щодо вдосконалення комунікаційного процесу на підприємстві, призначити відповідальних.

Ситуація № 5

ВАТ «Вінтер» має лінійно-функціональну структуру апарата упавління, що у своєму складі має такі відділи:

- бухгалтерія;

Критерії експертних оцінок

Шкала дослідження

5 балів - ефективно здійснюється на підприємстві;

4 бала – використовується в середній мірі;

3 бала - погано здійснюється на підприємстві ;

2 бала - дуже погано здійснюється на підприємстві ;

1 бал - не здійснюється на підприємстві

1-2 бали – низький рівень використання потенціалу;

2-3 бали – задовільний рівень використання потенціалу;

3-4 бала – добрий рівень використання потенціалу;

4-5 бали – дуже добрий рівень використання потенціалу

- планово-економічний;

- відділ маркетингу і збуту;

- відділ кадрів.

На основі відділу маркетингу ВАТ „Вінтер” описати процес комунікації і охарактеризувати його етапи.

Визначить та охарактеризуйте організаційні та міжособові бар’єри комунікацій.

Ситуація № 6

На ВАТ „Луганськхолод” не ведеться облік необхідної інформації по клієнтів, не створюються бази даних важливих суб`єктів взаємодії підприємства (постачальники, споживачі, конкуренти, ділери, інших осіб), немає локальної мережі між відділами, що, в свою чергу, обтяжує обмін інформації між підрозділами, уповільнює процес взаємодії підрозділів, а також сприяє підвищенню рівня конфліктності на підприємствах і виникненню технічних і інших помилок.

У зв`язку з цим розробити перелік необхідної первинної і вторинної інформації, що рекомендується використовути підприємству для покращення системи інформаційного забезпечення.

Таблиця - Перелік первинної і вторинної інформації, що рекомендується до використання ВАТ “Луганськхолод”

Оргпідрозділи

Первинна інформація

Вторинна інформація

Відділ маркетингу

Планово-економічний відділ

Відділ кадрів

Бухгалтерія

Ситуація № 7

В поточному році на підприємстві спостерігався інформаційний дефіцит. З метою підвищення швидкості і якості прийняття управлінських рішень розробити рекомендації щодо покращення інформаційного забезпечення підприємства, охарактеризувати вхідний потік інформації.

Ситуація № 8

ВАТ «Вінтер» має лінійно-функціональну структуру апарата упавління, що у своєму складі має такі відділи:

  • бухгалтерія;

  • планово-економічний;

  • відділ маркетингу і збуту;

  • відділ кадрів.

Визначте який підрозділ підприємства яку вихідну інформацію готує.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.