Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Zbirka vzirciv procesualnih dok.doc
Скачиваний:
1333
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
1.64 Mб
Скачать

Доручення

для підтвердження повноважень адвоката для надання

безоплатної вторинної правової допомоги

м. Дніпропетровськ 20 листопада 2012 року

18.00

Центр з надання вторинної правової допомоги доручає адвокату Альошкіну В’ячеславу Петровичу надати правову допомогу Бистрицькому Руслану Володимировичу, підозрюваному у кримінальному провадженні № 100016.

Для надання правової допомоги необхідно прибути на 20 годину 00 хвилин 20 листопада 2012 року до кабінету № 203 слідчого відділу Індустріального РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області (м. Дніпропетровськ, вул. Осіння, 6).

Голова

центру з надання

безоплатної правової допомоги підпис В.В. Ткач

Витяг1

з Єдиного реєстру адвокатів України

Відомості про Альошкіна В’ячеслава Петровича внесено до Єдиного реєстру адвокатів України 19 листопада 2012 року.

Обмежень щодо зайняття адвокатською діяльністю немає.

Реєстратор підпис __________________

КОМЕНТАР ДО ВИТЯГУ З ЄДИНОГО РЕЄСТРУ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ1

Чинний КПК України в ч. 2 ст. 45, встановлює певні вимоги до захисника, а саме те, що захисником не може бути адвокат, відомості про якого не внесено до Єдиного реєстру адвокатів України (далі - ЄРАУ) або стосовно якого в ЄРАУ містяться відомості про зупинення або припинення права на зайняття адвокатською діяльністю.

Отже, учасники, які здійснюють кримінальне провадження (слідчий, прокурор, слідчий суддя), перед тим, як залучити захисника до участі в кримінальному провадженні, зобов’язані перевірити інформацію про нього в ЄРАУ.

ЄРАУ - це база даних, в якій містяться необхідні відомості про адвокатів України. Відповідно до ст. 17 згаданого Закону, метою ведення ЄРАУ є: збирання, зберігання, облік та надання достовірної інформації про чисельність і персональний склад адвокатів України, адвокатів іноземних держав, які набули права на зайняття адвокатською діяльністю в Україні, про обрані адвокатами організаційні форми адвокатської діяльності. Порядок ведення ЄРАУ затверджується Радою адвокатів України.

Витяг з ЄРАУ. Відомості з ЄРАУ надаються у формі витягу – документа, що підтверджує право адвоката здійснювати або не здійснювати адвокатську діяльність. Форма витягу ні КПК України, ні Законом не передбачена, але для того, щоб залучити адвоката як захисника до участі в кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 45 КПК, слідчому, прокуророві чи слідчому судді з ЄРАУ необхідно отримати інформацію щодо:

- внесення чи не внесення відомостей про адвоката до ЄРАУ. Обов’язок внесення відомостей до ЄРАУ, відповідно до ст. 17 Закону, покладено на ради адвокатів регіонів та Раду адвокатів України, які повинні не пізніше дня, наступного за днем отримання інформації, включити до ЄРАУ такі відомості: 1) прізвище, ім’я та по батькові адвоката; 2) номер і дата видачі свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, номер і дата прийняття рішення про видачу свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю (номер і дата прийняття рішення про включення адвоката іноземної держави до ЄРАУ); 3) найменування та місцезнаходження організаційної форми адвокатської діяльності, номери засобів зв’язку; 4) адреса робочого місця адвоката, номери засобів зв’язку; 5) інформація про зупинення або припинення права на зайняття адвокатською діяльністю; 6) інші відомості;

- наявності в адвоката обмежень здійснювати адвокатську діяльність (зупинення або припинення права на зайняття адвокатською діяльністю). Підстави зупинення або припинення права на зайняття адвокатською діяльністю передбачені в ст. 31 та ст. 32 Закону.

Порядок отримання витягу з ЄРАУ не регламентований, лише в ч. 4 ст. 17 Закону передбачається, що такий витяг надається Радою адвокатів України та відповідними радами адвокатів регіонів на підставі звернення адвоката або іншої особи. Попри відсутнє роз’яснення щодо того, хто мається на увазі під іншою особою, а також стосовно того, яка форма вказаного звернення та які терміни його розгляду, можна припустити, що до інших осіб відносяться й учасники, котрі здійснюють кримінальне провадження, а витяг з ЄРАУ вони будуть отримувати на запит, що оформлюється в порядку та в терміни, передбачені КПК та законами України: «Про міліцію», «Про Службу безпеки України», «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів» та ін.

Наслідки отримання витягу з ЄРАУ. У разі отримання учасниками, які здійснюють кримінальне провадження, витягу з ЄРАУ, де міститься інформація про внесення відомостей про адвоката до ЄРАУ та про відсутність обмежень щодо зайняття ним адвокатською діяльністю, захисник залучається до участі у кримінальному провадженні за умови відсутності інших підстав, що перешкоджають його участі (наприклад, ст. 78 КПК визначає підстави для відводу захисника).

Отримання учасниками, котрі здійснюють кримінальне провадження, витягу з ЄРАУ, де міститься інформація про відсутність внесених відомостей про адвоката в ЄРАУ, є, згідно з ч. 2 ст. 45 КПК, підставою, що унеможливлює його участь у кримінальному провадженні.

Отримання учасниками, які здійснюють кримінальне провадження, інформації про наявність обмежень у адвоката щодо зайняття адвокатською діяльністю (зупинення чи припинення права на зайняття адвокатською діяльністю) є, відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 78 КПК, підставою для самовідводу чи відводу захисника від участі в кримінальному провадженні, що повинен заявлятися та вирішуватися в порядку, визначеному в ст.ст. 80-81 КПК.

Слідчому судді_____________________________

__________________________________________

(назва місцевого суду)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]