Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Обо мне так обо мне.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
20.02.2016
Размер:
160.26 Кб
Скачать

Письмова робота

ЗАВДАННЯ 1.

  1. Скласти оголошення про запрошення на роботу на посаду:

 • касира

 • бухгалтера з обліку основних засобів

 • бухгалтера з обліку виробничих запасів

 • бухгалтера з обліку товарів

 • бухгалтера з обліку ПММ

 • бухгалтера з обліку готової продукції і її реалізації

 • бухгалтера з обліку праці й зарплати

 • бухгалтера з обліку фінансових інвестицій

 • бухгалтера з обліку розрахунків по податках і зборах

 • бухгалтера з обліку НМА

 • бухгалтера з обліку витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції

 • головного бухгалтера

 • внутрішнього аудитора.

ЗАВДАННЯ 2.

Розробити анкету для відбору майбутніх співробітників

ЗАВДАННЯ 3.

Розробити відбіркові тести.

ЗАВДАННЯ 4.

Підготувати реферат з курсу «Менеджмент персоналу».

Практичне заняття 2

Змістовий модуль 4. Соціально-психологічні аспекти менеджменту персоналу

 1. Знання керівниками психології менеджменту як необхідну умову ефективного управління персоналом.

 2. Психологічні аспекти праці керівника управлінням спільної діяльності людей.

 3. Керівна і виховна роль керівника.

 4. Соціально-психологічні особливості колективу як суб’єкта і об’єкта управління.

 5. Закономірності формування позитивного соціально-психологічного клімату в колективі.

 6. Психологічні риси особливості керівника, вимоги до його лідерських характеристик.

 7. Ціннісні орієнтації працівників, їх облік у процесі мотивації трудового поводження.

 8. Соціально-психологічні резерви колективу і методи їх використання для підвищення ефективності і удосконалювання якості праці.

 9. Психологія комунікацій. Комунікативний процес. Стресові фактори і управління ними.

 10. Типи і причини конфліктів. Управління конфліктною ситуацією.

Змістовий модуль 5. Служба персоналу і кадрове діловодство

 1. Функції і структура служби персоналу організації.

 2. Система кадрової роботи, її зміст, форми і методи.

 3. Роль керівників підприємства в організації кадрової роботи і її вдосконалення.

 4. Співробітництво служби персоналу з іншими структурними ланками організації.

 5. Комп’ютеризація кадрового діловодства. АРМ інспектори (менеджера) по кадрам.

 6. Кодекс законів про працю України і його значення в управлінні персоналом.

Змістовий модуль 6. Планування й формування персоналу

 1. Внутрішній і зовнішній ринки праці як джерела поповнення і відновлення персоналу організації.

 2. Маркетинг ринку праці та ринку освітніх послуг.

 3. Об’єктивні і суб’єктивні фактори зміни потреб організації в персоналі.

 4. Інформаційна база для визначення поточних і перспективних потреб організації в персоналі.

 5. Аналіз і оцінка явочної чисельності і структури персоналу з метою наступної оптимізації.

 6. Методи визначення потреб організації в кадрах певних професійних груп.

 7. Прогнозування персоналу на перспективу.

 8. Структура витрат на робочу силу.

 9. Методи планування витрат на розвиток персоналу.

 10. Методи професійного відбору персоналу.

 11. Процедури наймання персоналу.

 12. Виробнича і соціальна адаптація працівників, які прийняти на роботу.